Bedre kollektiv transport i regionen

17. august 2020

Region Sjælland har i samarbejde med Movia igangsat et forsøg, så den kollektive trafik kan hamle op med privatbilismen

Helt konkret er det buslinje 234, der kører mellem Ringsted, Sorø og Slagelse, som får en gevaldig opgradering. De næste to år får linjen halvtimesdrift i dagstiden på hverdage og timedrift aften og weekender. I aften- og nattetimerne efter fredage og lørdage får buslinjen timedrift.

Målet er at flere borgere skal tilvælge et effektivt alternativ til bilen og forventningen er, at 50 pct. flere pendlere vil vælge at sætte sig ind i bussen.

Der er flere og flere danskere som kører langt til og fra arbejde og Region Sjælland er den region i landet hvor flest pendler længst. Den udvikling kan desværre ikke ses i den kollektive trafik, hvor færre kunder betyder at økonomien bliver mere og mere anstrengt. Forsøget skal vende udviklingen, så mobiliteten forbedres og trængslen på vejene mindskes.

Region Sjælland bruger over to år to millioner kroner på forsøget, som skal skabe erfaring til hvordan vi kan tiltrække flere borgere og pendlere til regionens øvrige buslinjer.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet


Flere artikler

Nåede du det, du ville?

19-10-2020
Efterårsferien er slut og vi skal alle tilbage i rillen

#Me too

12-10-2020
Vi skal opføre os ordentligt overfor hinanden

Tag Coronasnakken med dit barn

28-09-2020
Dansen med Corona er i fuld gang

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online