Nu kommer mundbindene

10. august 2020

De seneste dages stigende smitte med Covid-19, kræver handling og indtil nu, kan vi tilsyneladende modstå Covid-19 med mundbind. Mundbind er også at foretrække, hvis alternativet er at lukke noget af samfundet ned igen.

Mundbind som tidligere ikke var nødvendige og eventuelt spild af penge, kan nu bruges, hvor det ikke er muligt at sikre den fornødne sociale afstand. Andre lande har benyttet mundbind længe før vi nu langsomt begynder at tage dem på.

Mundbind koster penge, besværlige og er ubehagelige at have på. Ja, men alternativet er meget værre. Lad os nu se, om vi kan klare os med simple personlige værnemidler.

Ligesom det anbefales at benytte mundbind i offentlige transportmidler, anbefaler KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner nu, at alle dem, der bruger sygetransport og som er visiteret til FlexTrafik, bærer mundbind under transporten.

Efter dialog med Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler KL og Danske Regioner derfor nu, at alle passagerer i sygetransporter og den visiterede FlexTrafik bruger mundbind under kørslen. Samtidig tilbydes gratis mundbind til de passagerer, der ikke selv har medbragt et mundbind.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet


Flere artikler

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft

Vores velfærdssamfund svigter de svageste

31-08-2020
Der er et yndigt land - sådan lyder startsordene på vores smukke danske nationalsang. Men, hvor yndigt er vores velfærdssamfund egentlig? Vi kan alle blive enige om, at TV2-dokumentaren "plejehjemmene bag facaden" var hjerteskærende. De uhyrlige forhold, omsorgssvigt og pligtforsømmelse af værste skuffe. Ingen årsager eller forklaringer kan retfærdiggøre denne umenneskelig behandling!

En hjertelig tak til hele Solrød

20-08-2020
Vi har i Solrød kommune oplevet flere mindre lokale udbrud af Covid19 siden sygdommen for alvor blussede op i Danmark. Heldigvis har vi set, at virksomheder og borgere har hjulpet både det lokale samfund og Danmark som helhed ved hurtigt at hjælpe til med at få inddæmmet smittekæderne, hvorefter smittetrykket er faldet igen.

Bedre kollektiv transport i regionen

17-08-2020
Region Sjælland har i samarbejde med Movia igangsat et forsøg, så den kollektive trafik kan hamle op med privatbilismen

Et farligt stykke imellem Cementvej og børnenes favorit MacDonalds.

17-08-2020
Kære politikere. Min vej falder ofte forbi vejstykket imellem Tåstrupvejen og det nye Trylleskov kvarter. Nærmest ugentligt ser jeg bløde trafikanter og gående komme i farlige situationer i den smalle, og flere steder ikke eksisterende vejrabat ved motorvejsafkørslerne.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online