Renovering af stitunnel under Tåstrupvej fremskyndet fra 2024 til 2020

30. juli 2020

De fine roser i midterrabatten er kommet i midlertidig pleje et andet sted, mens renoveringen pågår.

Som de fleste har bemærket, så er der igen aktivitet på Tåstrupvej – præcis hvor der for et lille år siden blev plantet roser og sat fodhegn. Renovering af stitunnelen ved OJD er igangsat et par år tidligere end planlagt, da et eftersyn viste et behov for at sætte ind tidligere end først antaget med en forventede betonrenovering.

Kommunens rådgiver på bygværker og broer, Broconsult, anbefalede tidligere på året, at der blev afsat midler til at fremskynde renoveringen, som ellers først var planlagt til 2024.


Byrådet meddelte i marts 2020, at der kunne fremrykkes midler fra næste års renoveringspulje, så renoveringen kunne igangsættes som anbefalet af kommunens rådgiver, og udsættelse kun ville fordyre en renoveringsprocessen.

Under renovering bliver trafikken opretholdt men indsnævret til en enkelt vejbane på skift. De blomstrende roser i midterrabatten er derfor kommet i pleje midlertidigt, mens opgaven udføres med frigravning af tunnel, så der kan betonrenoveres. Efterfølgende får betontunnelsen en ny ”regnfrakke” på, som skal holde den skadelige fugt væk, og dermed give tunnelrøret mange flere år i jorden under Tåstrupvej.

Renoveringen forventes afsluttet til efteråret – og så vil roserne komme tilbage i midterrabatten og være klar til at blomstre igen fra 2021.   

En lignende tunnel under Åsvej bliver også renoveret i 2020.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Spørgsmål og svar om lokalplanforslag til muligt nyt biogasanlæg

26-11-2020
I dette spørgsmål/svar-ark gennemgår vi de mest stillede spørgsmål i forbindelse med lokalplanforslaget.

Her kan du se og høre byrådsmødet

26-11-2020
På grund af stigende corona-smittetal i Solrød Kommune blev byrådsmødet mandag den 23. november afholdt digitalt.

Tilfældigheder førte til etableringen af succesfuld Solrød-virksomhed

26-11-2020
Nordic2care, der sælger mobile luftrensere, bød borgmester Niels Hörup indenfor til en snak om virksomhedens tilblivelse og en rundtur i domicilet på Lerbækej i Solrød Strand.

Nu begynder anden del af sikringen af Solrød Kommunes kyststrækning

26-11-2020
Byrådet har godkendt næste del af den plan, der skal sikre borgerne langs med kysten mod oversvømmelser, og planen sendes nu i høring hos flere end 950 borgere.

Ny plan skal sikre Solrød Kommunes sjældne og særlige natur og hjælpe biodiversiteten på vej

26-11-2020
Byrådet har nu godkendt Naturkvalitetsplan 2020-2024, som sætter rammerne for de kommende års arbejde med naturen i Solrød Kommune, hvor der både skal passes godt på de sjældne og truede dyre- og plantearter og samtidig skal søsættes nye initiativer for at hjælpe biodiversiteten på vej.

Pladsen ved Solrød Rådhus bliver forvandlet til indbydende grønt mødested

26-11-2020
En hyggelig og indbydende, grøn oase med plads til både bier, blomster og borgere, hvor man har lyst til at opholde sig. Det er fremtidsplanerne for pladsen med springvandet foran Solrød Rådhus.

Som en del af nyt samarbejde: Nu får Solrød Kommune en vandtankvogn

26-11-2020
I juni 2020 vedtog Solrød Byråd en ny risikobaseret dimensionering for kommunens beredskab, hvor det bl.a. blev besluttet, at Solrød Kommune skulle have en vandtankvogn. Nu har byrådet på grund af lang leveringstid besluttet midlertidigt at leje en vandtankvogn for at sikre, at den er klar til 1. januar 2021.

Byrådsmødet den 23. november afholdes over Skype

23-11-2020
På grund af stigende corona-smittetal i Solrød Kommune bliver november måneds byrådsmøde afholdt digitalt.

Udfordring med at signere opgaver i MitSygefravær

23-11-2020
Der er i øjeblikket en udfordring med at signere opgaver i selvbetjeningsløsningen MitSygefravær.

Orientering om byggearbejder

23-11-2020
I en periode kan der forekomme støj fra pælefundering på Green Hills.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online