God og sikker sommerferie!

13. juli 2020


Her på kanten af sommerferien, hvor Danmark så småt er på vej til at gå i ferie-stå, skal vi huske, at Covid-19 stadig er her. Under 2 pct. af danskerne har haft sygdommen og vi er langt fra immune. Vi kan ikke vaccineres imod Covid-19 og vi har ingen effektiv behandling til imødegåelse af den potentielt dødelige sygdom.

Vi er ganske enkelt stadig forsvarsløse over for en stærkt smittefarlig sygdom.

Vi har fortjent en god afslappende ferie. Oven på den største ændring af vores hverdag siden Anden
verdenskrig har vi brug for ferie. Men pas nu på og sænk ikke paraderne. Vent med knus og kram. Selv om vi har ferie og samfundet er genåbnet i stort omfang, er der stadig grund til forsigtighed og omtanke.

Hvis vi følger sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, kan vi som samfund sagtens modstå Covid-19 indtil vi har en effektiv vaccine.

Rigtig god ferie!

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for SocialdemokratietFlere artikler

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft

Vores velfærdssamfund svigter de svageste

31-08-2020
Der er et yndigt land - sådan lyder startsordene på vores smukke danske nationalsang. Men, hvor yndigt er vores velfærdssamfund egentlig? Vi kan alle blive enige om, at TV2-dokumentaren "plejehjemmene bag facaden" var hjerteskærende. De uhyrlige forhold, omsorgssvigt og pligtforsømmelse af værste skuffe. Ingen årsager eller forklaringer kan retfærdiggøre denne umenneskelig behandling!

En hjertelig tak til hele Solrød

20-08-2020
Vi har i Solrød kommune oplevet flere mindre lokale udbrud af Covid19 siden sygdommen for alvor blussede op i Danmark. Heldigvis har vi set, at virksomheder og borgere har hjulpet både det lokale samfund og Danmark som helhed ved hurtigt at hjælpe til med at få inddæmmet smittekæderne, hvorefter smittetrykket er faldet igen.

Bedre kollektiv transport i regionen

17-08-2020
Region Sjælland har i samarbejde med Movia igangsat et forsøg, så den kollektive trafik kan hamle op med privatbilismen

Et farligt stykke imellem Cementvej og børnenes favorit MacDonalds.

17-08-2020
Kære politikere. Min vej falder ofte forbi vejstykket imellem Tåstrupvejen og det nye Trylleskov kvarter. Nærmest ugentligt ser jeg bløde trafikanter og gående komme i farlige situationer i den smalle, og flere steder ikke eksisterende vejrabat ved motorvejsafkørslerne.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online