Nu er sidste del af det nye beredskab på plads

24. juni 2020

Solrød Byråd har nu vedtaget en ny risikobaseret dimensionering for kommunens beredskab og har bl.a. besluttet at købe en vandtankvogn, der kommer til at indgå i den samlede vandforsyningsstrategi for de tre samarbejdskommuner Solrød, Køge og Stevns.

Efter opløsningen af det fælleskommunale redningsberedskab Østsjællands Beredskab (ØSB) i 2019 besluttede Solrød Kommune at løse beredskabsopgaverne i samarbejde med Køge og Stevns kommuner.

Det betyder, at forudsætningerne for beredskabet er helt nyt, og at Solrød Kommune derfor har skullet lave en ny risikobaseret dimensionering (RBD) af beredskabet, som vurderer forskellige behov for fx mandskab og udstyr. Byrådet har derfor på byrådsmødet den 22. juni 2020 godkendt en ny RBD, som sikrer et godt og robust beredskab i Solrød Kommune.


”Vi er i et helt nyt beredskabsmæssigt samarbejde, som har nogle anderledes forudsætninger end vores gamle samarbejde i ØSB, hvor der bl.a. var en tankvogn tæt på, som vi kunne trække på. Sådan forholder det sig ikke i vores nuværende samarbejde, og det har naturligvis i det hele taget været nødvendigt at kigge på fundamentet for beredskabet en gang til for at sikre, at vores borgere og erhvervsdrivende kan føle sig fuldstændig trygge og være helt sikre på at få den rette hjælp, hvis ulykken er ude,” siger borgmester Niels Hörup.

Som en del af den nye risikobaserede dimensionering er behovet for vandforsyning til brandslukning blevet vurderet på ny, og byrådet har i den forbindelse på juni måneds byrådsmøde valgt at købe en vandtankvogn, der sikrer den rigtige vandkapacitet i beredskabssamarbejdet. Vandtankvognen kommer til at indgå i den samlede vandforsyningsstrategi for de tre samarbejdskommuner Solrød, Køge og Stevns.

Fakta
Byrådene i Solrød, Køge og Stevns kommuner besluttede i sommeren 2019 i kølvandet på opløsningen af Østsjællands Beredskab at indgå et samarbejde om beredskabet. Samarbejdet er gældende fra 1. januar 2020, og som en del af den nye aftale varetager Køge Kommune den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre nabokommuner.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Sådan besøger du en beboer på Christians Have

02-07-2020
For at passe bedst muligt på beboerne på Plejecenter Christians Have opfordrer Solrød Kommune fortsat til, at besøg hovedsageligt foregår udendørs.

Skal du bygge restauranten ved Strandens Hus?

02-07-2020
Solrød Kommune søger en lejer, der har interessen og engagementet til at opføre en restaurant ved Strandens Hus.

Undgå badning efter større regnskyl

29-06-2020
Badning frarådes generelt 2-3 dage efter større regnskyl.

Nu kan du blive testet for COVID-19 i Solrød Kommune

29-06-2020
I uge 27 bliver der etableret et lokalt testcenter i Aktivitets- og Frivilligcenteret, der er beliggende i Solrød Center.

Badning frarådes ved Solrød Strandpark

25-06-2020
Den seneste analyse viser, at badevandet ikke lever op til kvalitetskravet.

Har du downloadet appen smitte|stop?

25-06-2020
Smitte|stop er en app, som hjælper med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

Ekstra puljepenge: Nu kommer der endnu mere sommersjov for børn og unge i Solrød Kommune

24-06-2020
Solrød Kommune har modtaget knapt en mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til ekstra sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge.

Dansk Byggeri: Solrød er den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland

24-06-2020
Solrød Kommune får topkarakterer i både Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed og i Solrød Kommunes egen undersøgelse af kommunens erhvervsindsats.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online