Klimatjek: Planerne for oversvømmelser med regnvand er nu opdateret

24. juni 2020

Sammen med Klar Forsyning har Solrød Kommune gennemgået de planer, der skal sikre kommunen mod oversvømmelser, der skyldes regnvand. Byrådet har i den forbindelse besluttet at sikre kommunen på samme gode måde som hidtil og samtidig opdatere planerne med ny viden.

Skybruddene i Solrød Kommune er gennem årene blevet kraftige og kraftigere, og med det er risikoen for oversvømmelser også steget. Det fik i 2012 det daværende byråd til at lave en plan for, hvordan de store regnmængder og oversvømmelser skal tackles i kommunen, og nu har Solrød Kommune i samarbejde med Klar Forsyning gennemgået og opdateret klimatilpasningsplanen.

På byrådsmødet den 22. juni har byrådet taget stilling til den nye klimatilpasningsplan, og her har byrådet bl.a. besluttet at sikre borgere, bygninger og infrastruktur på samme gode måde som hidtil og opdatere planerne med nye viden på området. 


”De hastigt accelererende klimaforandringer gør det nødvendigt, at vi hele tiden er på forkant med vores bæredygtighedsstrategier som fx vores håndtering oversvømmelser med regnvand. Derfor besluttede parterne bag budget 2020-2023 også, at der skal gennemføres et servicetjek af Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025 i år, og det er en del af det servicetjek, vi nu er i gang med,” siger borgmester Niels Hörup.

Byrådet har bl.a. besluttet, at der fortsat højst må ske oversvømmelser af regnvandssystemerne statistisk set hvert tiende år frem for hvert femte år, som ellers er det normale niveau i Danmark.

”På trods af, at det er en dyrere løsning på papiret, så giver det samlet set god mening, fordi det godt kan betale sig set i forhold til de skader, der kan opstå ved oversvømmelser,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Det er det, hele revurderingen handler om – at sikre en fornuftig og bæredygtig udvikling af vores kommune.”

Byrådet har også vedtaget at gøre klimatilpasningsplanen mere fleksibel, så der fremover er 16 delplaner for områder i Solrød Kommune, der sikrer, at hvert område får præcis den indsats, der er behov for i det enkelte område.  Samtidig bliver de forskellige indsatser prioriteret, så de både tager hensyn til fx Solrød Kommunes andre planer og projekter, samt hvor man kan få mest klimatilpasning for pengene.

Du kan læse mere om klimatilpasningsplanen på Solrød Kommunes hjemmeside under Planer og politikker.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Sådan besøger du en beboer på Christians Have

02-07-2020
For at passe bedst muligt på beboerne på Plejecenter Christians Have opfordrer Solrød Kommune fortsat til, at besøg hovedsageligt foregår udendørs.

Skal du bygge restauranten ved Strandens Hus?

02-07-2020
Solrød Kommune søger en lejer, der har interessen og engagementet til at opføre en restaurant ved Strandens Hus.

Undgå badning efter større regnskyl

29-06-2020
Badning frarådes generelt 2-3 dage efter større regnskyl.

Nu kan du blive testet for COVID-19 i Solrød Kommune

29-06-2020
I uge 27 bliver der etableret et lokalt testcenter i Aktivitets- og Frivilligcenteret, der er beliggende i Solrød Center.

Badning frarådes ved Solrød Strandpark

25-06-2020
Den seneste analyse viser, at badevandet ikke lever op til kvalitetskravet.

Har du downloadet appen smitte|stop?

25-06-2020
Smitte|stop er en app, som hjælper med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

Ekstra puljepenge: Nu kommer der endnu mere sommersjov for børn og unge i Solrød Kommune

24-06-2020
Solrød Kommune har modtaget knapt en mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til ekstra sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge.

Dansk Byggeri: Solrød er den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland

24-06-2020
Solrød Kommune får topkarakterer i både Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed og i Solrød Kommunes egen undersøgelse af kommunens erhvervsindsats.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online