Statslige arbejdspladser til Region Sjælland

22. juni 2020

Region Sjælland er et oplagt valg for placering af den nye styrelse

Den nye statslige styrelse for værnemidler skal naturligt ligge i Region Sjælland.
Region Sjælland ligger lavest blandt de fem regioner med antallet af statslige arbejdspladser i forhold til indbyggere. Region Sjælland har 379 arbejdspladser per 10.000 indbyggere, mens Region Hovedstaden topper med 682 ifølge en opgørelse fra 2018.

De mange udflytninger af statslige arbejdspladser som allerede er effektueret fra hovedstaden og ud i landet har skabt vækst og arbejdspladser. Dette arbejde skal fortsætte. Derfor skal en ny styrelse selvfølgelig placeres udenfor hovedstaden og et sted, hvor den kan bidrage med at skabe yderligere vækst og nye arbejdspladser. Region Sjælland er derfor et oplagt valg for placering af den nye styrelse.

Den nyoprettede styrelse skal sørge for en koordinering mellem de relevante myndigheder om testkapacitet og forsyning af værnemidler til Danmark. Derudover skal styrelsen indgå i et internationalt samarbejde om værnemidler. Styrelsen kommer til at høre under Justitsministeriet, og ifølge regeringen forventes den at være klar til at starte sit arbejde i august i år.

Hvis Regeringen peger på Region Sjælland, bidrager Region Sjælland selvfølgelig så meget som muligt med at finde egnede lokaliteter.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet


Flere artikler

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft

Vores velfærdssamfund svigter de svageste

31-08-2020
Der er et yndigt land - sådan lyder startsordene på vores smukke danske nationalsang. Men, hvor yndigt er vores velfærdssamfund egentlig? Vi kan alle blive enige om, at TV2-dokumentaren "plejehjemmene bag facaden" var hjerteskærende. De uhyrlige forhold, omsorgssvigt og pligtforsømmelse af værste skuffe. Ingen årsager eller forklaringer kan retfærdiggøre denne umenneskelig behandling!

En hjertelig tak til hele Solrød

20-08-2020
Vi har i Solrød kommune oplevet flere mindre lokale udbrud af Covid19 siden sygdommen for alvor blussede op i Danmark. Heldigvis har vi set, at virksomheder og borgere har hjulpet både det lokale samfund og Danmark som helhed ved hurtigt at hjælpe til med at få inddæmmet smittekæderne, hvorefter smittetrykket er faldet igen.

Bedre kollektiv transport i regionen

17-08-2020
Region Sjælland har i samarbejde med Movia igangsat et forsøg, så den kollektive trafik kan hamle op med privatbilismen

Et farligt stykke imellem Cementvej og børnenes favorit MacDonalds.

17-08-2020
Kære politikere. Min vej falder ofte forbi vejstykket imellem Tåstrupvejen og det nye Trylleskov kvarter. Nærmest ugentligt ser jeg bløde trafikanter og gående komme i farlige situationer i den smalle, og flere steder ikke eksisterende vejrabat ved motorvejsafkørslerne.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online