Lad os få feriepengene

15. juni 2020


Dansk økonomi skal op i gear igen efter den første nedlukning af Danmark. Kickstarten af økonomien bør bl.a. indeholde vores indefrosne feriepenge, som er et rigtigt godt middel til at få danskerne til at gå ud og bruge penge.

På grund af den nye ferielov bliver feriepenge for 100 milliarder kroner nu sat ind på en fond i stedet for lønmodtagerkonti. Det er i øjeblikket aftalt, at de penge først skal udbetales, når vi en dag går på pension.

Feriepengene er gode at bruge, for hvis alle de opsparede feriepenge sendes ud, så har Dansk Erhverv og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vurderet, at det vil skabe ca. 30.000 arbejdspladser.

Når de øvrige hjælpepakker til virksomheder udfases her i den kommende tid, så er feriepengene absolut en tiltrængt hjælpende check til de mennesker, som allerede har eller står til at miste deres job.

De forskellige politiske partier har været fremme med flere forskellige tiltag, som kan få sparket vores forbrug i gang - så mon ikke dette forslag om at sende pengene ud kan vinde gehør? Det koster jo ikke staten noget!

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet


Flere artikler

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft

Vores velfærdssamfund svigter de svageste

31-08-2020
Der er et yndigt land - sådan lyder startsordene på vores smukke danske nationalsang. Men, hvor yndigt er vores velfærdssamfund egentlig? Vi kan alle blive enige om, at TV2-dokumentaren "plejehjemmene bag facaden" var hjerteskærende. De uhyrlige forhold, omsorgssvigt og pligtforsømmelse af værste skuffe. Ingen årsager eller forklaringer kan retfærdiggøre denne umenneskelig behandling!

En hjertelig tak til hele Solrød

20-08-2020
Vi har i Solrød kommune oplevet flere mindre lokale udbrud af Covid19 siden sygdommen for alvor blussede op i Danmark. Heldigvis har vi set, at virksomheder og borgere har hjulpet både det lokale samfund og Danmark som helhed ved hurtigt at hjælpe til med at få inddæmmet smittekæderne, hvorefter smittetrykket er faldet igen.

Bedre kollektiv transport i regionen

17-08-2020
Region Sjælland har i samarbejde med Movia igangsat et forsøg, så den kollektive trafik kan hamle op med privatbilismen

Et farligt stykke imellem Cementvej og børnenes favorit MacDonalds.

17-08-2020
Kære politikere. Min vej falder ofte forbi vejstykket imellem Tåstrupvejen og det nye Trylleskov kvarter. Nærmest ugentligt ser jeg bløde trafikanter og gående komme i farlige situationer i den smalle, og flere steder ikke eksisterende vejrabat ved motorvejsafkørslerne.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online