Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27. maj 2020

Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Allerede nu forvandler Solrød Biogas bl.a. fedtemøg fra Solrød Strand, citrusskaller og gylle til grøn energi, der forsyner ca. 7.000 husstande med el og ca. 3.000 husstande med varme og samtidig reducerer CO2 udledningen med hele 64.000 tons om året. Og nu kan endnu flere borgere i Solrød Kommune se frem til at få glæde af den grønne og bæredygtige energiform til gavn for klimaet

Efter at projektet har været i fire ugers høring, har byrådet på maj måneds byrådsmøde nemlig godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a om at udnytte overskudsvarme fra Solrød Biogas til fjernvarme til op imod 324 husstande i Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved samt Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter.  


”Vores biogasanlæg er noget særligt, og det giver os nogle super gode muligheder for bæredygtige energiformer i vores kommune. Det kan vi godt være stolte over, og det er samtidig også noget, vi skal udnytte. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til Solrød Fjernvarme,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter.

”Det projekt, som byrådet nu har godkendt, giver virkelig god mening både samfundsøkonomisk, i forhold til bæredygtighed og for den enkelte borger, som får mulighed for at skifte naturgas eller oliefyr ud med en grøn, bæredygtig og økonomisk fornuftig varmekilde.”

Med en forventet CO2-gevinst på hele 1.200 tons om året er projektet samtidig et meget stort skridt på vejen til at realisere Solrød Kommunes ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 procent inden 2025.

Fakta
Projektforslaget indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogasanlæg. Herefter sendes fjernvarmen ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg. Sammenkoblingen giver også mulighed for, at Havdrup kraftvarmeværk, der fyrer med biogas, og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion af bæredygtig varme.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Lær at spotte de digitale fælder

12-07-2020
Svindelmails, fuphjemmesider og falske sms´er. Få hjælp til at spotte de digitale fælder.

Sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år

09-07-2020
Går årets sommer lidt stille for sig? Er der brug for at komme ud og opleve noget nyt? Vær med til et hav af spændende sommeraktiviteter for børn!

Solrød Kommune sender springvandssag til voldgiftsnævn

09-07-2020
Igennem længere tid er der konstateret et alt for højt vandforbrug ved springvandet på Strandvejstorvet i Solrød Kommune. Det har fået Solrød Kommune til at sende sagen til voldgiftsnævnet.

Se om du kan søge tilskud i år til bedre bredbånd

09-07-2020
Energistyrelsen har oprettet en bredbåndspulje for udvalgte adresser, og det er nu muligt at gøre indsigelse mod Energistyrelsens udpegninger.

Sådan besøger du en beboer på Christians Have

02-07-2020
For at passe bedst muligt på beboerne på Plejecenter Christians Have opfordrer Solrød Kommune fortsat til, at besøg hovedsageligt foregår udendørs.

Skal du bygge restauranten ved Strandens Hus?

02-07-2020
Solrød Kommune søger en lejer, der har interessen og engagementet til at opføre en restaurant ved Strandens Hus.

Undgå badning efter større regnskyl

29-06-2020
Badning frarådes generelt 2-3 dage efter større regnskyl.

Nu kan du blive testet for COVID-19 i Solrød Kommune

29-06-2020
I uge 27 bliver der etableret et lokalt testcenter i Aktivitets- og Frivilligcenteret, der er beliggende i Solrød Center.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online