Snot for sig og skæg for sig

25. maj 2020

Blev loven overholdt? Det handler sagen om

Instrukskommissionen arbejder i øjeblikket for at finde ud af, om loven blev overholdt i forbindelse med håndtering af konkrete sager om indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig.

Sagen handler om, at den tidligere Minister for Udlændinge og Integration Inger Støjberg iværksatte en instruks om at enkelte ægtepar, som bor på danske asylcentre, ikke måtte bo sammen. Ifølge loven kræver sådan adskillelse mellem ægtepar, en individuel vurdering og at de berørte skal have mulighed for partshøring.

I marts 2017 vurderede Folketingets Ombudsmand, at instruksen om at skille ægtepar fra hinanden var
ulovlig. Instruksen var ulovlig, fordi den ikke beskrev, at adskillelsen skulle ske efter en individuel vurdering.

I forsøget på at sløre ulovligheden, løj Inger Støjberg for Folketingets politikere og hun tilbageholdte oplysninger for Folketinget. Situationen er så alvorlig, at uanset hvilken konklusion kommissionen kommer frem til, så har Inger Støjberg talt usandt til Folketinget.

Tilbage i 2017 var der også debat om situationen om Inger Støjbergs instruks. Dengang ville Dansk Folkeparti og regeringen ikke stoppe Inger Støjberg.

Forhåbentlig får vi nu klarlagt sagens ulovligheder.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for SocialdemokratietFlere artikler

Tag Coronasnakken med dit barn

28-09-2020
Dansen med Corona er i fuld gang

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft

Vores velfærdssamfund svigter de svageste

31-08-2020
Der er et yndigt land - sådan lyder startsordene på vores smukke danske nationalsang. Men, hvor yndigt er vores velfærdssamfund egentlig? Vi kan alle blive enige om, at TV2-dokumentaren "plejehjemmene bag facaden" var hjerteskærende. De uhyrlige forhold, omsorgssvigt og pligtforsømmelse af værste skuffe. Ingen årsager eller forklaringer kan retfærdiggøre denne umenneskelig behandling!

En hjertelig tak til hele Solrød

20-08-2020
Vi har i Solrød kommune oplevet flere mindre lokale udbrud af Covid19 siden sygdommen for alvor blussede op i Danmark. Heldigvis har vi set, at virksomheder og borgere har hjulpet både det lokale samfund og Danmark som helhed ved hurtigt at hjælpe til med at få inddæmmet smittekæderne, hvorefter smittetrykket er faldet igen.

Bedre kollektiv transport i regionen

17-08-2020
Region Sjælland har i samarbejde med Movia igangsat et forsøg, så den kollektive trafik kan hamle op med privatbilismen

Et farligt stykke imellem Cementvej og børnenes favorit MacDonalds.

17-08-2020
Kære politikere. Min vej falder ofte forbi vejstykket imellem Tåstrupvejen og det nye Trylleskov kvarter. Nærmest ugentligt ser jeg bløde trafikanter og gående komme i farlige situationer i den smalle, og flere steder ikke eksisterende vejrabat ved motorvejsafkørslerne.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online