Solrød Sogn har brug for en graver – er det dig?

14. maj 2020

Her kan du se stillingsopslaget for "Graver 2020" i Solrød Sogn.

Stillingen er til besættelse snarest og er uden kirketjenerfunktion.

 

Dine overordnede ansvarsområder er:


• Varetage driften af vores to kirkegårde; hovedsagelig vedligeholdelse af gravsteder, græsplæner, hække, træer og stianlæg samt udplantning af årstidens blomster og grandækning.

• Daglig ledelse af kirkegårdenes personale.

• Anvise gravsteder, gravning og dækning af grav, urnenedsættelser og rådgivning om gravstedets indretning.

• Administrative opgaver – vi anvender it-systemet Brandsoft.

• Vedligeholde maskiner og værktøj. 

Har du:


• en uddannelse som gartner

• erfaring med drift og administration af kirkegårde

• erfaring med personaleledelse eller interesse for og lyst til personaleledelse

• kørekort B

 

Så er det dig, vi søger. Køn, alder og etnicitet er underordnet.

 

Vi tilbyder:


• En stilling på fuld tid under mottoet: frihed under ansvar.

• En alsidig arbejdsplads med mulighed for videre uddannelse.

• En arbejdsplads, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på arbejdsgange og -processer

• Et aktivt kirke-kirkegårdsudvalg

• En arbejdsplads hvor vi værdsætter det gode samarbejde mellem ansatte på tværs af kirkegårde, kirker og sognehus.

 

Ansættelsesvilkår:

 

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst for gravere på landsbykirkegårde.

 

Ansættelsen sker ved Solrød Menighedsråd, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand og er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 

Aftalerne kan ses på http://folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Stillingen indplaceres i løngruppe 2 for gravere med gartnerisk uddannelse, årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,46 kr. – 368.721,33 kr. (i nutidskroner pr. 1. april 2020) Fikspunktet er årligt kr. 303.653,57 (i nutidskroner pr. 1. april 2020).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, som honoreres med et rådighedstillæg på kr. 12.245,92 (i nutidskroner pr. 1. april 2020).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Foreningen af Kirke – og kirkegårdsansatte (FAKK) under hensyn til kvalifikationer og funktioner.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:

 

Daglig leder Vibeke Engqvist Terney, tlf. 8140 0706.

 

Menighedsrådsformand Arne Nielsen, tlf. 2063 8885.

 

Ansøgning med relevante bilag stilles til Solrød Sogns Menighedsråd og sendes til Solrød Strandkirke, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand, mrk.: ”Ansøgning Graver” eller på mail til 7203fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 1. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 11. juni 2020.

 

Om Solrød Sogn:

 

Graverkontoret ligger på Solrød Annekskirkegård, hvor der også findes mandskabs- og omklædningsrum samt værksted, hvor sognets maskiner og værktøj opbevares.

 

Arbejdet udføres på Solrød Sogns 2 kirkegårde; - Annekskirkegården og den gamle kirkegård ved Solrød Kirke, de grønne arealer ved de to præsteboliger samt ved Solrød Strandkirke.

 

Den øvrige medarbejdergruppe består af 3 præster og 13 ansatte, der holder til i Solrød Strandkirkes lokaler på Mosevej 1.


Kilde: Solrodkirker.dk


Flere artikler

Solhvervsvandring på Solrød Strand

25-11-2021
Vintersolhvervsvandring og varm glögg på Solrød Strand tirsdag den 21. december kl 15.00 – ca. 17.00. Vi mødes på Østre Strandvej ved iskiosken.

Dagplejebørn til kakao & vuggesalme under åben himmel

25-11-2021
Præcis en måned før jul kom de små børn fra dagplejen i Havdrup onsdag til udendørs rytmik og varm kakao i sognehusets have.

Årets adventskrans hængt op

25-11-2021
Louise Ingeberg fra De kreative tøser har i dag hængt årets adventskrans op i Solrød Strandkirke.

1. søndag i advent

25-11-2021
Ved gudstjenesten i Solrød Strandkirke søndag den 28. november kl. 11 markeres 1. søndag i advent.

Ugen i Solrød Sogn

22-11-2021
Her kan du se hvad der sker i løbet af ugen i Solrød Sogn.

Syng julen ind i Solrød Kirke

22-11-2021
Kom og vær med til at synge julen ind ved gudstjenesten i den gamle, hyggelige Solrød Landsbykirke tirsdag den 7. december kl. 19.30. Mona Møberg Larsen er præst.

Fredagstræf i Jersie Sognehus

15-11-2021
Hver sidste fredag i måneden er der fredagstræf i Jersie Sognehus.

Familiegudstjeneste - på vej til jul

15-11-2021
Kan du ikke vente med at få skudt julehyggen i gang? Det kan vi heller ikke, så selvom julen først starter rigtigt 1. søndag i advent, tyvstarter vi søndagen inden – der skal jo laves adventskranse!

Gravstederne bliver pyntet flot

11-11-2021
Se lige, hvor flotte gravstederne er pyntet med gran på den ældste del af Solrød Annekskirkegård.

Ugen i Solrød Sogn

08-11-2021
Her kan du se hvad der sker i Solrød Sogn i denne uge.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online