Solrød Sogn har brug for en graver – er det dig?

14. maj 2020

Her kan du se stillingsopslaget for "Graver 2020" i Solrød Sogn.

Stillingen er til besættelse snarest og er uden kirketjenerfunktion.

 

Dine overordnede ansvarsområder er:


• Varetage driften af vores to kirkegårde; hovedsagelig vedligeholdelse af gravsteder, græsplæner, hække, træer og stianlæg samt udplantning af årstidens blomster og grandækning.

• Daglig ledelse af kirkegårdenes personale.

• Anvise gravsteder, gravning og dækning af grav, urnenedsættelser og rådgivning om gravstedets indretning.

• Administrative opgaver – vi anvender it-systemet Brandsoft.

• Vedligeholde maskiner og værktøj. 

Har du:


• en uddannelse som gartner

• erfaring med drift og administration af kirkegårde

• erfaring med personaleledelse eller interesse for og lyst til personaleledelse

• kørekort B

 

Så er det dig, vi søger. Køn, alder og etnicitet er underordnet.

 

Vi tilbyder:


• En stilling på fuld tid under mottoet: frihed under ansvar.

• En alsidig arbejdsplads med mulighed for videre uddannelse.

• En arbejdsplads, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på arbejdsgange og -processer

• Et aktivt kirke-kirkegårdsudvalg

• En arbejdsplads hvor vi værdsætter det gode samarbejde mellem ansatte på tværs af kirkegårde, kirker og sognehus.

 

Ansættelsesvilkår:

 

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst for gravere på landsbykirkegårde.

 

Ansættelsen sker ved Solrød Menighedsråd, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand og er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 

Aftalerne kan ses på http://folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Stillingen indplaceres i løngruppe 2 for gravere med gartnerisk uddannelse, årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,46 kr. – 368.721,33 kr. (i nutidskroner pr. 1. april 2020) Fikspunktet er årligt kr. 303.653,57 (i nutidskroner pr. 1. april 2020).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, som honoreres med et rådighedstillæg på kr. 12.245,92 (i nutidskroner pr. 1. april 2020).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Foreningen af Kirke – og kirkegårdsansatte (FAKK) under hensyn til kvalifikationer og funktioner.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:

 

Daglig leder Vibeke Engqvist Terney, tlf. 8140 0706.

 

Menighedsrådsformand Arne Nielsen, tlf. 2063 8885.

 

Ansøgning med relevante bilag stilles til Solrød Sogns Menighedsråd og sendes til Solrød Strandkirke, Mosevej 1, 2680 Solrød Strand, mrk.: ”Ansøgning Graver” eller på mail til 7203fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 1. juni 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 11. juni 2020.

 

Om Solrød Sogn:

 

Graverkontoret ligger på Solrød Annekskirkegård, hvor der også findes mandskabs- og omklædningsrum samt værksted, hvor sognets maskiner og værktøj opbevares.

 

Arbejdet udføres på Solrød Sogns 2 kirkegårde; - Annekskirkegården og den gamle kirkegård ved Solrød Kirke, de grønne arealer ved de to præsteboliger samt ved Solrød Strandkirke.

 

Den øvrige medarbejdergruppe består af 3 præster og 13 ansatte, der holder til i Solrød Strandkirkes lokaler på Mosevej 1.


Kilde: Solrodkirker.dk


Flere artikler

Julesalmer og musikalske overraskelser

30-11-2020
På trods af corona behøver du ikke gå glip af glæden ved at synge julesalmer og være sammen i kirken i år. Fem gange i løbet af december inviterer Solrød Strandkirke til “Julesalmer og musikalske overraskelser".

Jule koncert i Karlslunde Kirke

30-11-2020
Dette års julekoncert byder på en koncert med kirkens egen sanger Mogens Gert Hansen, sanger Lonni Thostrup samt sanger Hanne Bech Andersen.

Kig-Ind i Jersie Sognehus

23-11-2020
Har du lyst til at mødes med andre til en hyggelig eftermiddagsstund, er vi flere, der mødes hver anden tirsdag i et par timers tid.

Juleaften i Solrød Sogn

23-11-2020
I år holder vi ikke julegudstjenester i Solrød Strandkirke og Solrød Kirke, som du kender dem.I stedet kan du uden for Solrød Strandkirke kl. 11-14 få en julehilsen af Charlotte Gravesen.

Sognecaféen åbner igen 1/12

19-11-2020
Efter at have været corona-lukket i november, håber Dorrit og Britta at kunne åbne igen tirsdag 1. december kl. 10.

Gudstjeneste med frokost bagefter

19-11-2020
Søndag d. 29. november kl. 10:30 til kl. 11:30 er der gudstjeneste i Jersie kirke ved Hanne E. Schmidt.

Julesalmer og musikalske overraskelser

19-11-2020
På trods af corona behøver du ikke gå glip af glæden ved at synge julesalmer og være sammen i kirken i år. Fem gange i løbet af december inviterer Solrød Strandkirke til “Julesalmer og musikalske overraskelser".

Første søndag i advent er en festdag i kirken

19-11-2020
Søndag den 29. november kl. 11 markeres første søndag i advent ved gudstjenesten i Solrød Strandkirke.

Solrød Kirke er årets julekirke

16-11-2020
Solrød Kirke har fået den ære at være udpeget til årets julekirke af Familie Journal, og derfor pryder vores smukke landsbykirke forsiden af bladets julehæfte, der udkom i sidste uge.

Familiegudstjeneste - På vej mod jul

12-11-2020
“Hvad er det, der gør jul til noget særligt, gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?", lyder det i en af de salmer, som vi skal synge til familiegudstjenesten “På vej mod jul" søndag den 22. november kl. 11 i Solrød Strandkirke.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online