Corona-tiltag: Solrød Kommune bygger for 26,7 mio. kr. ekstra i år

30. april 2020

Ny cykelsti til skolebørn, forskønnelse af Solrød Center, renovering af Uglegårdsskolen, tilslutning til fjernvarme for Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter og nye brandalarmeringsanlæg flere steder i kommunen – det er blot nogle få af de tiltag, Solrød Kommune iværksætter for at hjælpe virksomheder og beskæftigelse på vej under coronakrisen.

For at hjælpe det trængte erhvervsliv og beskæftigelsen, som har svære kår under coronakrisen, er der blevet skruet gevaldigt op for anlægsbudgettet i Solrød Kommune. Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 27. april valgt at fremrykke anlægsprojekter for mere end 26,7 mio. kr., så det samlede anlægsbudget for kommunen nu er på 134 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at det oprindelige anlægsbudgettet i Solrød Kommune i 2020 lå på 79 mio. kr.

Muligheden for at fremrykke anlægsinvesteringer har rod i en aftale mellem regeringen og KL om, at kommunerne sættes fri af den aftalte anlægsramme for 2020. Aftalen omhandler anlægsopgaver, der hurtigt kan sættes i gang, og som kan afsluttes i år.


”I byrådet er vi enige om, at vi naturligvis skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere, hvoraf mange er voldsomt påvirket af coronapandemien. Vi har derfor set på, hvilke anlægsprojekter der er mulighed for at sætte relativt hurtigt i værk, så vi kan hjælpe til med, at dansk erhvervsliv får den saltvandsindsprøjtning, der er brug for,” siger borgmester Niels Hörup. 

De mange projekter spænder vidt i både omfang og økonomi og dækker således både over fx etableringen af en ny cykelsti ved Munkekærskolen, et fodgængerfelt i lyskrydset ved Solrød Byvej og Huginsvej, tilslutning til fjernvarme for både Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter og nye brandalarmeringsanlæg på fx både flere dagtilbud, skoler og Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Som en af de helt store poster er også fremskrivningen af en del af den omfattende renovering af Uglegårdsskolen, som bl.a. inkluderer en renovering af døre, vinduer, pergolaen, kloaker og ventilation. Samtidig iværksættes et pilotprojekt med renovering af skolens toiletter. Alt i alt løber de fremrykkede renoveringsprojekter af Uglegårdsskolen op i ca. 9,8 mio. kr. 

Også forskønnelsen og renoveringen af Solrød Center, som allerede er i fuld gang, tager ekstra fart. Der er således afsat 4,5 mio. kr. ekstra til projektet i år, så endnu mere af centergaden end først planlagt renoveres, og samtidig sættes der penge af til at udføre en nytænkning af springvandspladsen.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27-05-2020
Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Solrød Svømmehal bliver renoveret for knapt 5 mio. kr.

27-05-2020
På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Nu bliver tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter renoveret

27-05-2020
Alle partier i byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der i 2020 skulle sættes penge af til at renovere tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet på maj måneds byrådsmøde frigivet 662.000 kr. til projektet.

Nu kan du besøge din pårørende i haven på Christians Have

27-05-2020
Du kan også tage din pårørende med ud fra plejecenteret.

Her kan du se og høre byrådsmødet

27-05-2020
På grund af den nuværende coronasituation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, blev byrådsmødet i Solrød Kommune mandag den 25. maj afholdt digitalt.

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online