Vaccineproduktion på danske hænder

20. april 2020

Staten skal igen kunne producere vacciner


Det skal være muligt for den danske stat, at producere og råde over vacciner uanset antal og tidspunkt.

Her i Corona-tiden er det tydeligt, at det er et problem med forsyningssikkerheden. Danmarks muligheder for at skaffe vaccine betinges af private producenters strategiske overvejelser omkring prissætning og produktsammensætning

Det er en katastrofe, at man i 2016 solgte den statslige vaccineproduktion til et saudiarabisk firma for 15
millioner kroner. Salget fik desuden en sønderlemmende kritik af Rigsrevisionen i 2018. Udover at koste staten mellem 1,3 til 1,8 mia. kr., kritiserede Rigsrevisionen også, at forsyningssikkerheden ikke var betydende ved salget.

Vi skal selv producere vacciner, så vi har kontrol over forsyningssikkerheden og den statslige mulighed for selv at kunne beslutte i en krisetid, om vi skal omstille en vaccineproduktion.
Danmark skal ikke være afhængige af private interesser.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for SocialdemokratietFlere artikler

Tag Coronasnakken med dit barn

28-09-2020
Dansen med Corona er i fuld gang

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft

Vores velfærdssamfund svigter de svageste

31-08-2020
Der er et yndigt land - sådan lyder startsordene på vores smukke danske nationalsang. Men, hvor yndigt er vores velfærdssamfund egentlig? Vi kan alle blive enige om, at TV2-dokumentaren "plejehjemmene bag facaden" var hjerteskærende. De uhyrlige forhold, omsorgssvigt og pligtforsømmelse af værste skuffe. Ingen årsager eller forklaringer kan retfærdiggøre denne umenneskelig behandling!

En hjertelig tak til hele Solrød

20-08-2020
Vi har i Solrød kommune oplevet flere mindre lokale udbrud af Covid19 siden sygdommen for alvor blussede op i Danmark. Heldigvis har vi set, at virksomheder og borgere har hjulpet både det lokale samfund og Danmark som helhed ved hurtigt at hjælpe til med at få inddæmmet smittekæderne, hvorefter smittetrykket er faldet igen.

Bedre kollektiv transport i regionen

17-08-2020
Region Sjælland har i samarbejde med Movia igangsat et forsøg, så den kollektive trafik kan hamle op med privatbilismen

Et farligt stykke imellem Cementvej og børnenes favorit MacDonalds.

17-08-2020
Kære politikere. Min vej falder ofte forbi vejstykket imellem Tåstrupvejen og det nye Trylleskov kvarter. Nærmest ugentligt ser jeg bløde trafikanter og gående komme i farlige situationer i den smalle, og flere steder ikke eksisterende vejrabat ved motorvejsafkørslerne.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online