Tak til sundhedspersonalet

13. april 2020

Stor tak til sundhedspersonalet


Stor tak til sundhedspersonalet på sygehusene og i kommunerne, som passer på os alle sammen.

Nedlukningen af Danmark betyder, at imens mange danskere arbejdsmæssigt kører på vågeblus, er der rigtig mange, som passer deres job med fuld kraft.

Rundt omkring på sygehusene, plejehjemmene, i syge- og hjemmeplejen passer gode folk deres job i en usikker Corona-tid. De kæmper dagligt med smitterisiko og nye rutiner for at holde Corona-pandemien i skak.

Vi kan bl.a. takke sundhedspersonalet for, at Danmark er kommet godt fra start. Corona-sygdommen vil
sikkert eksistere i både nær og fjern fremtid, så det er godt, vi har fået en god begyndelse på pandemien.
En begyndelse, som der kan høstes erfaringer og viden af.
Når vi om få dage åbner skoler og dagtilbud på vågeblus, betyder det sandsynligvis en ny udvikling i Corona-smittemønsteret og antallet af smittede, som skal behandles.

Arbejdet med at bekæmpe Corona-smitten er kun lige begyndt for sundhedspersonalet. Tak for, at I holder fanen højt.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet


Flere artikler

Tag Coronasnakken med dit barn

28-09-2020
Dansen med Corona er i fuld gang

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft

Vores velfærdssamfund svigter de svageste

31-08-2020
Der er et yndigt land - sådan lyder startsordene på vores smukke danske nationalsang. Men, hvor yndigt er vores velfærdssamfund egentlig? Vi kan alle blive enige om, at TV2-dokumentaren "plejehjemmene bag facaden" var hjerteskærende. De uhyrlige forhold, omsorgssvigt og pligtforsømmelse af værste skuffe. Ingen årsager eller forklaringer kan retfærdiggøre denne umenneskelig behandling!

En hjertelig tak til hele Solrød

20-08-2020
Vi har i Solrød kommune oplevet flere mindre lokale udbrud af Covid19 siden sygdommen for alvor blussede op i Danmark. Heldigvis har vi set, at virksomheder og borgere har hjulpet både det lokale samfund og Danmark som helhed ved hurtigt at hjælpe til med at få inddæmmet smittekæderne, hvorefter smittetrykket er faldet igen.

Bedre kollektiv transport i regionen

17-08-2020
Region Sjælland har i samarbejde med Movia igangsat et forsøg, så den kollektive trafik kan hamle op med privatbilismen

Et farligt stykke imellem Cementvej og børnenes favorit MacDonalds.

17-08-2020
Kære politikere. Min vej falder ofte forbi vejstykket imellem Tåstrupvejen og det nye Trylleskov kvarter. Nærmest ugentligt ser jeg bløde trafikanter og gående komme i farlige situationer i den smalle, og flere steder ikke eksisterende vejrabat ved motorvejsafkørslerne.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online