Fyrtårnsprojekt: Byrådet vil sætte skub i udviklingen af bymidten i strandområdet

27. februar 2020

Et flertal i byrådet sætter nu gang i forundersøgelsen af et evt. Fyrtårnsprojekt på stationspladsen ved Solrød Center, der skal være med til at udvikle bymidten i strandområdet. Samtidig kan projektet gøre det muligt at bygge flere boliger nær Solrød Center og Solrød Strand Station.

Det har længe været byrådets ønske at se på muligheden for et fyrtårnsprojekt på stationspladsen ved Solrød Center, der kan udgøre et knudepunkt af liv til glæde for borgerne, og på den måde være med til at revitalisere hele bymidten i strandområdet. Projektet er også en del af aftalen om Budget 2020-2023, hvor budgetparterne bl.a. understreger, at der skal ske en bred inddragelse af borgerne i arbejdet med processen omkring Fyrtårnsprojektet. 

Forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet skal bl.a. indeholde bud på ikke-kommunale funktioner i Fyrtårnet, en undersøgelse af parkeringsforhold og forslag til en grundig borgerinddragelsesproces. Samtidig har byrådet besluttet, at forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet også skal undersøge muligheden for at bygge et nyt, moderne og fremtidssikret rådhus på stationspladsen, som kan være med til at skabe mere liv i bymidten og samtidig være borgernes hus.


”Fyrtårnsprojektet er en del af helhedsplanen for Solrød center, og det er med stor begejstring, at byrådet nu sætter gang i forundersøgelsen af et Fyrtårnsprojektet, som skal være med til at skabe mere liv i vores bymidte i strandområdet,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Samtidig er det ingen hemmelighed, at vi er blevet flere borgere i Solrød Kommune, og det betyder, at det er nødvendigt, at der også er flere medarbejdere i kommunen til at løfte opgaverne både ”ude i marken” hos borgerne, men også rent administrativt. Det gør, at vi kan mærke behovet for mere plads på rådhuset, som samtidig også trænger til renovering. Derfor giver det god mening at se på, om det er muligt at kombinere fyrtårnsprojektet med byggeriet af et nyt rådhus, som skal være borgernes hus og samtidig skabe rammerne, der passer til, at vi er en moderne offentlig arbejdsplads.”

Orden i økonomien og mulighed for centernære boliger

Som en del af forundersøgelsen bliver det undersøgt, om et eventuelt nyt rådhusbyggeri kan finansieres ved at sælge den grund, som det nuværende rådhus ligger på. Hvis den nuværende rådhusgrund sælges, betyder det samtidig, at det kan være muligt at bygge fx senioregnede boliger på grunden.

”Vi har et ønske om at skabe mere liv i bymidten i strandområdet, og der er et behov for flere center- og stationsnære boliger, som fx kan bygges som seniorvenlige boliger. Samtidig står vi med et rådhus, som trænger gevaldigt til at blive renoveret, men alfa og omega for, at vi går videre med tanken om, at et nyt rådhus kan være en del af Fyrtårnsprojektet, er, at projektet giver mening rent økonomisk. Byrådet har derfor bedt om, at der bliver lavet en business case, så vi har et kvalificeret grundlag for, om det langsigtet, samfundsøkonomisk er en god forretning at inddrage byggeriet af et nyt rådhus i Fyrtårnsprojektet.”

Forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet bliver efter planen præsenteret for byrådet i slutningen af juni 2020.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.

SSP beder forældre om hjælp

14-05-2020
SSP opfordrer forældre til at gå i dialog med deres unge om adfærden i det offentlige rum.

Status på genåbningen af Solrød Kommune

14-05-2020
Her kan du få et overblik over, hvordan coronavirus påvirker Solrød Kommune.

Aktivitets- og Frivilligcenteret går online

04-05-2020
Da AFC er lukket ned, mangler mange borgere et fællesskab og et sted at mødes, og derfor inviterer AFC nu til online aktiviteter.

Borgmester om coronapandemien: Stor ros til ansatte og borgere i kampen mod COVID-19 virusset

04-05-2020
I Solrød Kommune er der kun få registrerede smittede med coronavirus, men sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer skal stadig følges til punkt og prikke, lyder det fra borgmester Niels Hörup.

Der bliver testet sirener den 6. maj 2020

30-04-2020
Traditionen tro er den første onsdag i maj, dagen hvor sirenevarslingssystemet testes med lyd over hele landet.

Jobkonsulenter bliver til børnehavefrivillige for at hjælpe til under coronakrisen

30-04-2020
I Solrød Kommune har 23 medarbejdere fra kommunens job- og socialcenter frivilligt tilbudt deres hjælp til kommunens tre folkeskoler og 11 dagtilbud, som har taget imod tilbuddet med kyshånd.

Corona-tiltag: Solrød Kommune bygger for 26,7 mio. kr. ekstra i år

30-04-2020
Ny cykelsti til skolebørn, forskønnelse af Solrød Center, renovering af Uglegårdsskolen, tilslutning til fjernvarme for Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter og nye brandalarmeringsanlæg flere steder i kommunen – det er blot nogle få af de tiltag, Solrød Kommune iværksætter for at hjælpe virksomheder og beskæftigelse på vej under coronakrisen.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online