Nu bliver Solrød skønnere: 400.000 kr. deles ud

17. februar 2020

Rekreative områder med "vild dansk natur", et nyt indbydende samlingssted ved Jersie Station samt grønne fællesarealer ved Trylleskov Strand – midlerne i Solrød Kommunes forskønnelsespulje er nu fordelt.

Solrød er en skøn kommune, og nu bliver den dejlige kommune ved Køge Bugt endnu skønnere.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har nemlig på udvalgets møde i februar valgt at dele mere end 400.000 kr. fra forskønnelsespuljen ud til fem forskellige projekter rundt omkring i kommunen.

I Havdrup vil beboerne langs med rabatten ved Svendstrupvang så vilde blomster og plante træer og buske, som insekter og vilde dyr kan boltre sig i. Og det er ikke det eneste område i Havdrup, der får mere vild natur. Havdrup Menighedsråd har nemlig søgt om penge til at etablere et rekreativt område med adgang via Havdrup Kirkegård, hvor menighedsrådet vil etablere en park med frugtlund, en natursti, ”vild dansk natur” og en yngleplads for fugle.   


I Gammel Havdrup Mose bliver det 25 år gamle fugletårn erstattet af et nyt tårn, så den smukke naturperle, der består af en mosaik af varieret natur med et rigt dyre- og planteliv, fortsat kan nydes fra højden.

Også i Jersie kan Solrødborgerne glæde sig over et forskønnelsesprojekt. Her vil Jersie Strand Grundejerforening omdanne den triste cykelparkeringsplads til et indbydende ”smørhul”, som borgere i alle aldre har lyst til at opholde sig i. Det er bl.a. planen, at området via forskellige elementer skal invitere børn og barnlige sjæle til at lege, og at man på bænke kan tage et hvil med en god kop kaffe eller en læskende is. 

Sidst men ikke mindst har Grundejerforeningen Fåreager 1-65 i Trylleskov Strand fået penge til at forskønne to fællesarealer med bl.a. træer, buske og bænke.

”Formålet med puljen er at gøre Solrød Kommune endnu bedre for borgerne, endnu mere grøn og endnu mere skøn, derfor er det også rigtig godt, at der er så mange gode initiativer fra borgere, der har lyst til at tage ansvar for vores kommune. I udvalget glæder vi os allerede til næste omgang ansøgninger i 2021,” siger udvalgsformand og borgmester Niels Hörup.   

Midlerne i forskønnelsespuljen stammer fra salget af HMN Naturgas, som byrådet i 2018 besluttede skal indgå i en pulje til forskønnelse af Solrød Kommunes grønne områder, legepladser og fællesarealer. Puljen, der løber i 10 år, er på lidt over 400.000 kr., og der blev første gang delt penge ud fra puljen i 2019.  Puljen finansierer maksimalt 80 procent af et ansøgt projekt – de resterende udgifter kan være finansieret af ansøger eller af frivillig arbejdskraft.¨

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27-05-2020
Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Solrød Svømmehal bliver renoveret for knapt 5 mio. kr.

27-05-2020
På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Nu bliver tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter renoveret

27-05-2020
Alle partier i byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der i 2020 skulle sættes penge af til at renovere tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet på maj måneds byrådsmøde frigivet 662.000 kr. til projektet.

Nu kan du besøge din pårørende i haven på Christians Have

27-05-2020
Du kan også tage din pårørende med ud fra plejecenteret.

Her kan du se og høre byrådsmødet

27-05-2020
På grund af den nuværende coronasituation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, blev byrådsmødet i Solrød Kommune mandag den 25. maj afholdt digitalt.

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online