Forebyggende foranstaltninger mod forhøjet vandstand er iværksat i Midt- og Vestsjælland

10. februar 2020

Den Lokale Beredsskabsstab for Midt- og Vestsjællands Politikreds har ved et møde mandag eftermiddag drøftet status for beredskabsmyndighedernes forberedelser til den forhøjede vandstand i Roskilde Fjord og Isefjorden.

Den Lokale Beredskabsstab* har mandag eftermiddag kl. 14.00 fulgt op på beredskabsmyndighedernes forberedelser til håndteringen af vandstandsstigningen i bl.a. Roskilde Fjord og Isefjorden. Det er indtrykket, at myndighederne er rigtig godt forberedte på eventuelle udfordringer, ligesom man fortsat følger vejrsituationen nøje. 

Beredskabsmyndighederne i Midt- og Vestsjællands politikreds har i forbindelse med en mulig vandstandsstigning og vejrsituationen været i tæt kontakt for at tilrettelægge og koordinere indsatsen, hvis vandet begynder at stige til et niveau, der kan skabe udfordringer for borgerne. 
Myndighederne har diskuteret og forberedt en række forskellige forebyggende tiltag i de af politikredsens kommuner, der kan blive berørt af vandstandsstigninger. 
 
Den Lokale Beredskabsstab opfordrer borgerne til at følge varslingerne om den forhøjede vandstand på DMIs hjemmeside www.dmi.dk.

Find gode råd om forebyggelse af skader ved forhøjet vandstand på Beredskabsstyrelsens hjemmeside – Hjælp til Selvhjælp ved Stormflod.

Med venlig hilsen

Den Lokale Beredskabs Stab / Midt- og Vestsjællands Politikreds

Henrik Mikkelsen 
Politiinspektør

*) Den Lokale Beredskabsstab består af ledelsesrepræsentanter fra Vestsjællands Brandvæsen, Roskilde Brandvæsen, ETK Brand og Redning, Beredskab 4K, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Beredskabsstyrelsen Sjælland, Hjemmeværnsdistriktet i Midt- og Vestsjælland, Sundhedsberedskabet/Region Sjælland og Midt- og Vestsjællands Politi.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi


Flere artikler

Gode kræfter afløser gode kræfter

20-02-2020
Solrød´s kunstforening årlige generalforsamling var der udskiftning i bestyrelsen

Christinas Blomster på Strandvejen har fået vokseværk!

20-02-2020
Butikken flytter til større lokaler

Skal lokalt malerfirma vinde for 3. gang?

20-02-2020
4 x nomineringer og 2 x vinder som Årets Maler. Det´ Maleren i Køge hædres for sit kvalitetshåndværk og har nu mulighed for at vinde prisen som Årets Maler for 3. år i træk.

Bliv porcelæns maler for en dag

20-02-2020
Der vil der være mulighed for at prøve en sjov og udfordrende aktivitet, når Imerco får besøg af en porcelænsmaler fra Royal Copenhagen, som giver undervisning i porcelænsmalingens svære kunst.

Syng i Juniorkor

20-02-2020
Elsker du at synge? Vil du gerne være en del af fællesskabet i Jersie Juniorkor? Vi søger flere børn til vores juniorkor.

Lær at flyve en drone

20-02-2020
Vil du lære at flyve en drone?

Tak til borgerne

17-02-2020
Den kæmpestore befolkningsundersøgelse er afsluttet og nu skal resultaterne analyseres

Kom til årsmøde hos Ældre Sagen i Solrød

17-02-2020
Traditionen tro indkalder Ældre Sagen i Solrød Kommune til deres årlige årsmøde på Solrød Gymnasium. Det sker lørdag d. 7. marts kl. 13:00.

Pandekagedag

17-02-2020
Findes der noget bedre end pandekager? Nej vel!


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online