Nu er første del af Solrød kommunes kystsikringsplan klar

30. januar 2020

Byrådet har godkendt den kystsikringsplan, der skal sikre området og beboerne vest for Strandvejen mod oversvømmelser, og planen sendes nu i høring hos flere end 1.200 borgere.

Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, derfor skal området og dets beboere sikres mod vandmasserne. I Solrød Kommune har byrådet nu godkendt den først del af den kystsikringsplan, der skal beskytte kommunens borgere mod oversvømmelser.

Det betyder, at Solrød Kommune nu tager fat på at sikre det store område, der ligger vest for Strandvejen, som i kystbeskyttelsesplanen kaldes for område C. Beskyttelsen af borgerne og de store kommunale ejendomme i området som fx Uglegårdsskolen, Solrød Idrætscenter og flere daginstitutioner løber ifølge rådgivningsfirmaet Rambøll op i samlet set ca. 7 mio. kr.  De endelige udgifter kendes dog først, når projektet har været sendt i udbud og er bygget færdigt.


Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring, også betale for selve kystbeskyttelsen. Fordi der er en stor fælles interesse for alle borgere i kommunen i at beskytte fx bymidten, institutioner og infrastruktur i området, har byrådet valgt, at Solrød Kommune skal betale 50 procent af udgifterne forbundet med kystsikringsprojektet. Den resterende del af udgifterne skal fordeles blandt områdets grundejere – herunder også Solrød Kommune.

”Byrådet har valgt en langsigtet løsning, der nænsomt tager hensyn til naturen og vores smukke kyststrækning samtidig med, at området og vores borgere bliver beskyttet mod oversvømmelser. Den tryghed er desværre ikke gratis, men det er nødvendigt, at vi sikrer os mod klimaforandringer og de ekstreme vejrsituationer, som finder sted oftere og oftere. Vi ved ikke, om der kommer en ny stormflod i år, til næste år eller om ti år, men vi ved, at den kommer,” siger borgmester Niels Hörup.

Borgernes bidrag til kystsikringen bliver bl.a. regnet ud efter, hvor stor en grund man har, og hvis man er direkte berørt af oversvømmelser, er der et ekstra tillæg. For borgerne i område C betyder det helt konkret, at det forventes, at de skal betale ca. 1 kr. per m2 samt et årligt driftsbeløb og evt. et tillæg. 

Borgerne bliver informeret på e-Boks
Projektet sendes nu i 4 ugers høring hos de berørte grundejere. Det betyder, at flere end 1.200 grundejere kan se frem til at modtage et brev i deres e-Boks med informationer om kystsikringsprojektet og den forventede udgift, der er forbundet med projektet. 

Der er meget mere information om kystbeskyttelsesprojektet på www.solrod.dk under fanen ’aktuelle projekter’ og emnet ’kystbeskyttelse’. Her vil der også blive lagt et spørgsmål/svar-ark op samt videoer, der fx forklarer betalingsmodellen og de specifikke anlæg til kystbeskyttelse.                                            

Fakta om kystsikringen
Solrød Kommune har i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et forslag til en plan for kystsikring af Solrød Kommune. Planen er delt op i tre delområder: 

  • Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej
  • Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å
  • Område C, der dækker området vest for Strandvejen

Byrådet har i april 2019 besluttet, at kystsikringen i område C skal bestå af højvandslukker i de tre vandløb i området samt enkelte forhøjninger af det eksisterende terræn. Anlæggene er designet på en måde, der gør, at de er kan forstærkes, hvis havvandet stiger i fremtiden.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.

SSP beder forældre om hjælp

14-05-2020
SSP opfordrer forældre til at gå i dialog med deres unge om adfærden i det offentlige rum.

Status på genåbningen af Solrød Kommune

14-05-2020
Her kan du få et overblik over, hvordan coronavirus påvirker Solrød Kommune.

Aktivitets- og Frivilligcenteret går online

04-05-2020
Da AFC er lukket ned, mangler mange borgere et fællesskab og et sted at mødes, og derfor inviterer AFC nu til online aktiviteter.

Borgmester om coronapandemien: Stor ros til ansatte og borgere i kampen mod COVID-19 virusset

04-05-2020
I Solrød Kommune er der kun få registrerede smittede med coronavirus, men sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer skal stadig følges til punkt og prikke, lyder det fra borgmester Niels Hörup.

Der bliver testet sirener den 6. maj 2020

30-04-2020
Traditionen tro er den første onsdag i maj, dagen hvor sirenevarslingssystemet testes med lyd over hele landet.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online