Det er op ad bakke for Jersie

27. januar 2020

Hvad med de 600 levende sjæle, der bor i Jersie og omegn

Jersie synes ikke at have byrådets bevågenhed med henblik på at sikre landsbyens uomtvistelige kvaliteter fremover.

På trods af mange velbegrundede protester fra borgere i kommunen tromlede byrådet en lokalplan for et kommende transportcenter igennem. En lokalplan der på mange måder såvel miljømæssigt som visuelt vil svække blandt andet Jersie som et attraktivt sted at bo.

Nu har man også besluttet at udbygge Solrød Biogas, så det kan aftage diverse madaffald fra bl.a. Københavns Kommune med en øget risiko for lugtgener til følge. Igen et eksempel på, at hensynet til borgerne i Jersie ikke vejer tungt i byrådets planlægning eller mangel på samme.

Det er måske lige værd at repetere byrådets målsætning: ”Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo”.
I kommunens oplæg til udvidelsen af biogasanlægget skriver man bl.a. om anlæggets påvirkning af tilliggende områder ”Nærmeste fredede lokalitet er Jersie Kirkegård... som ikke forventes at blive væsentligt påvirket, som følge af etablering af biogasanlægget”.

Men hvad med de 600 levende sjæle, der bor i Jersie og omegn?

For nogle år siden vedtog borgmester Niels Hörup og det daværende byråd en bevarende lokalplan for Jersie Landsby. Den gang var man meget optaget af at fastholde Jersies kvaliteter som landsby.

Flemming Deichmann, Jersie


Flere artikler

4 mdrs kamp med bestyrelsen i Solrød Tennis Klub

23-06-2020
Cosa Nostra tilstande i ledergruppen i Solrød Tennis Klub

Statslige arbejdspladser til Region Sjælland

22-06-2020
Region Sjælland er et oplagt valg for placering af den nye styrelse

Alle andre planter træer - Solrød Kommune og Jersie Grundejerforening fælder dem!

04-06-2020
Mens resten af Danmark og verden bevarer og mange steder freder vores gamle træer ....

Snot for sig og skæg for sig

25-05-2020
Blev loven overholdt? Det handler sagen om

Skeletterne vælter ud af skabet

18-05-2020
I ly af Corona-pandemien vælter det fortsat ud med skandalesager fra Forsvaret

Vi åbner, når vi er klar!

04-05-2020
Der er ingen slingrekurs i regeringens åbning af Danmark

Kom nu, Danmark!

27-04-2020
Det er vigtigt, at vi stadig er varsomme så vi undgår smitte med Covid-19


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online