Forsøg med bekæmpelse af Rynket Rose ved Trylleskoven

20. januar 2020

Trylleskovens sjældne dyr og planter får en hånd. Læs her om hvorfor Rynket Rose skal bekæmpes, hvordan bekæmpelsen foregår og hvad der sker, hvis Rynket Rose ikke bekæmpes.

Trylleskovens sjældne dyr og planter får en hånd

Rynket Rose (hybenrose) ødelægger levestederne for de unikke plante- og dyrearter, der lever ved Trylleskoven, blandt andet den sjældne Argusblåfugl. Derfor udfører Solrød Kommune forsøg med bekæmpelse af Rynket Rose. Bekæmpelsen starter i uge 4.

Hvorfor skal Rynket Rose bekæmpes?

Rynket Rose blev i stor stil plantet overalt i Danmark i 1950’erne. Arten er indført fra Asien og har derfor ingen naturlige fjender i Danmark. Arten opfører sig meget aggressivt og udkonkurrerer de naturlige plante- og dyresamfund. Det ses tydeligt ved, at Rynket Rose vokser langs stort set hele Køge Bugt. Langs Trylleskoven findes der helt unikke bestande af dyr og planter, som ellers er forsvundet fra store dele af det øvrige Danmark.


Hvordan foregår bekæmpelsen?

Bekæmpelsen foregår ved hjælp af en såkaldt hybenrotor. Denne maskine vender sandet og kaster rødderne fra Rynket Rose op i luften, så de lander oven på sandet og tørrer ud. Det ser voldsomt ud i starten, men strandens dyr og planter er vant forstyrrelser, så der vil hurtigt blive grønt igen. Det bare sand vil tilmed være en fordel for flere sjældne arter. Rynket Rose tåler derimod ikke denne behandling.

Hvad sker der, hvis Rynket Rose ikke bekæmpes?

Hvis Rynket Rose ikke bekæmpes, vil hele klitrækken foran Trylleskoven med tiden omdannes til en sammenhængende bevoksning af Rynket Rose.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.

SSP beder forældre om hjælp

14-05-2020
SSP opfordrer forældre til at gå i dialog med deres unge om adfærden i det offentlige rum.

Status på genåbningen af Solrød Kommune

14-05-2020
Her kan du få et overblik over, hvordan coronavirus påvirker Solrød Kommune.

Aktivitets- og Frivilligcenteret går online

04-05-2020
Da AFC er lukket ned, mangler mange borgere et fællesskab og et sted at mødes, og derfor inviterer AFC nu til online aktiviteter.

Borgmester om coronapandemien: Stor ros til ansatte og borgere i kampen mod COVID-19 virusset

04-05-2020
I Solrød Kommune er der kun få registrerede smittede med coronavirus, men sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer skal stadig følges til punkt og prikke, lyder det fra borgmester Niels Hörup.

Der bliver testet sirener den 6. maj 2020

30-04-2020
Traditionen tro er den første onsdag i maj, dagen hvor sirenevarslingssystemet testes med lyd over hele landet.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online