Solrød Kommune bekæmper invasiv pileurt

16. januar 2020

Vi er i øjeblikket ved at bekæmpe pileurt på et større areal mellem Karlstrup Strandvej og Tanggårdsvej.

Pileurter er en invasiv plante, hvilket betyder, at planten ikke hører hjemme i Danmark, og når planten kommer hertil breder den sig uhæmmet, fordi dens naturlige fjender – som fx dyr – ikke findes her. Pileurterne danner store, tætte bestande, hvorunder der er meget mørkt, næsten ingen planter og dyr kan leve der. Planterne stammer fra Østen, hvor de vokser på blandet andet vulkaner, og derfor er planterne meget hårdføre. Planterne har et omfattende rodnet og er derfor meget svær at bekæmpe. Deres rødder kan vokse gennem stort set alt - endda beton.


Bekæmpelsen ved arealet mellem Karlstrup Strandvej og Tanggårdsvej har krævet fældning af en del krat og selvsåede buske og træer. Derefter er jorden gravet igennem for større rødder, og hele området er efterfølgende dækket af med en speciel plastdug, der skal forhindre sollys i at trænge igennem til de tilbageværende rester af planterne. Plastdugen skal som udgangspunkt ligge i 7 år for, at man kan være sikker på at alle dele af planten er død. For at plastdugen ikke skal blive ødelagt i den lange periode har vi valgt at lægge 20 cm sand oven på. Det kan være et fristende sted for hunde og andre dyr at grave, men det er meget vigtigt for bekæmpelsen, at der ikke går hul på dugen. Derfor er det vigtigt holde øje med din hund, hvis du lufter den i området.

For at bekæmpelsen skal blive effektiv er det vigtigt, at de omkringboende naboer er opmærksomme på at fjerne eventuelle skud, der kommer op i nærheden. Vi vil selvfølgelig også tilse området med jævne mellemrum.

Hvis du har mistanke om at du har pileurt på din grund, og du er i tvivl om, hvordan du skal bekæmpe den, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om invasive arter.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27-05-2020
Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Solrød Svømmehal bliver renoveret for knapt 5 mio. kr.

27-05-2020
På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Nu bliver tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter renoveret

27-05-2020
Alle partier i byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der i 2020 skulle sættes penge af til at renovere tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet på maj måneds byrådsmøde frigivet 662.000 kr. til projektet.

Nu kan du besøge din pårørende i haven på Christians Have

27-05-2020
Du kan også tage din pårørende med ud fra plejecenteret.

Her kan du se og høre byrådsmødet

27-05-2020
På grund af den nuværende coronasituation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, blev byrådsmødet i Solrød Kommune mandag den 25. maj afholdt digitalt.

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online