SF er stadig både røde og grønne

19. december 2019

I mandags trak byrådet endelig beslutning om at etablere et transportcenter

I mandags trak byrådet endelig beslutning om at etablere et transportcenter i Solrød kommune i kilen mellem tog og motorvej.

Det har været en lang og kompliceret proces med mange udfordringer. Indtil nu har vi overvejende været en bo-kommune og det er første gang, at vi etablerer så mange arbejdspladser. Det er en statslig myndighed, som har udpeget arealet, men selvfølgelig kunne vi ha’ sagt nej tak. Når vi vælger at gå med skyldes det følgende punkter:

*Vi anerkender, at der her og nu ikke er nogen miljømæssige gevinster, men vi tror på den lange bane, at de vil opstå. Vi minimerer de store lastbilers kørsel i tætte boligområdet, og vi undgår at lastbilerne holder til gene på rekreative områder. Den samlede co2-udledning på transportområdet vil mindskes over tid.

*Vi tjener på salget af jord og på de fremtidige arbejdspladser. Denne optimering af økonomien skal anvendes til fortsat at sikre SF’s kernevelfærdsområder: børn, unge, ældre og miljøet. SF vil senere fremsætte et forslag om indførelse af dækningsbidrag for erhvervsejendomme. Hermed har vi været med til at sikre Solrød kommune som en selvstændig, økonomisk og politisk enhed.

Denne proces har vist os, at oplysning og information er yderst vigtig for at undgå mytedannelse og fakenews. SF vil arbejde fo,r at vi afprøver nye veje i bestræbelsen på at inddrage borgerne bedre i processer - gerne med vejledende folkeafstemninger.

Marianne Svane
Formand
Henrik T. Larsen
byrådsmedlem


Flere artikler

Psykiatrien får et løft

07-09-2020
I de kommende år får psykiatrien et velfortjent løft

Vores velfærdssamfund svigter de svageste

31-08-2020
Der er et yndigt land - sådan lyder startsordene på vores smukke danske nationalsang. Men, hvor yndigt er vores velfærdssamfund egentlig? Vi kan alle blive enige om, at TV2-dokumentaren "plejehjemmene bag facaden" var hjerteskærende. De uhyrlige forhold, omsorgssvigt og pligtforsømmelse af værste skuffe. Ingen årsager eller forklaringer kan retfærdiggøre denne umenneskelig behandling!

En hjertelig tak til hele Solrød

20-08-2020
Vi har i Solrød kommune oplevet flere mindre lokale udbrud af Covid19 siden sygdommen for alvor blussede op i Danmark. Heldigvis har vi set, at virksomheder og borgere har hjulpet både det lokale samfund og Danmark som helhed ved hurtigt at hjælpe til med at få inddæmmet smittekæderne, hvorefter smittetrykket er faldet igen.

Bedre kollektiv transport i regionen

17-08-2020
Region Sjælland har i samarbejde med Movia igangsat et forsøg, så den kollektive trafik kan hamle op med privatbilismen

Et farligt stykke imellem Cementvej og børnenes favorit MacDonalds.

17-08-2020
Kære politikere. Min vej falder ofte forbi vejstykket imellem Tåstrupvejen og det nye Trylleskov kvarter. Nærmest ugentligt ser jeg bløde trafikanter og gående komme i farlige situationer i den smalle, og flere steder ikke eksisterende vejrabat ved motorvejsafkørslerne.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online