Ambitiøs ny strategi: Solrød styrker børn og unges dannelse

19. december 2019

Som en af de eneste kommuner i landet, har Solrød nu fået en dannelsesstrategi for børn og unge. Solrød Byråd har nemlig vedtaget en ambitiøs dannelsesstrategi, der skal ruste kommunens børn og unge til at klare sig godt i livet. Særligt fire karaktertræk skal hjælpe de 0-18 årige godt på vej.

Byrådet i Solrød Kommune har en vision om, at kommunen skal være det bedste sted at leve og bo. Den vision gælder også for kommunens børn og unge, og som en af de eneste kommuner i landet har Solrød Kommune nu fået en ambitiøs dannelsesstrategi, der rummer hele 0-18 års området. Byrådet vedtog nemlig på årets sidste byrådsmøde en dannelsesstrategi, der skal sikre, at kommunens børn og unge får styrket udviklingen af præcis de karaktertræk, der gør, at de kan klare sig godt i livet.

”Vi har sat barren højt med vores dannelsesstrategi. Det har vi gjort, fordi vi har et meget stærkt ønske om at give vores børn og unge et solidt fundament til at klare sig godt i livet,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget efter byrådsmødet og fortsætter:

”Vi har en ambition om, at vores børn og unge skal være livsduelige og så godt forberedt på deres børne-, unge- og voksenliv som muligt. Det betyder, at de gennem deres børne- og ungdomsliv skal udvikle sig både personligt, fagligt og socialt, og at de skal have den rette dannelse med i rygsækken på deres videre færd.”


For at ramme virkelighedens behov så præcist som muligt er dannelsesstrategien blevet til på baggrund af input fra både fagprofessionelle, forældre, børn, unge, ungdomsuddannelser, erhvervsliv, foreninger og kulturlivet, som alle er kommet med deres bud på, hvad der er centralt for, at nutidens børn og unge er i stand til at mestre den verden, de møder nu og på sigt.

”Det har været en meget spændende og givende proces at være en del af, og jeg vil gerne takke alle de aktører, der med deres gode input har hjulpet os med at lave en strategi, som ikke kun giver mening på papiret, men også i de sammenhænge, som vores børn og unge indgår i,” siger Kim Sunesen.

Den brede inddragelsesproces har bl.a. ført til, at dannelsesstrategien tager udgangspunkt i, at børn og unge skal kunne navigere i skiftende miljøer og fx kunne håndtere forandringer, indgå i fællesskaber og have udsyn. For at ruste kommunens børn og unge bedst muligt til det har Solrød Kommune udvalgt fire karaktertræk, der til sammen skal udgøre det kompas, som børn og unge kan navigere efter.

De fire karaktertræk, der skal sættes særligt ind på at fremme hos Solrød Kommunes børn og unge, er:

  • Nysgerrighed
  • Mod
  • Medmenneskelighed
  • Robusthed

Som fundament for arbejdet med de fire karaktertræk skal kommunens børn og unge hjælpes til at have et stærkt selvværd.

Fire konkrete indsatsområder

De kommende år bliver arbejdet med dannelsesstrategien udfoldet og konkretiseret løbende, men allerede nu har Solrød Kommune udvalgt de første fire indsatsområder, der skal give dannelsesstrategien luft under vingerne. De fire indsatsområder er:

  • Den gode overgang fra dagtilbud til skole.
  • Et endnu bedre samarbejde med ungdomsuddannelser, erhvervsliv og kultur- og foreningsliv.
  • En styrkelse af børn og unges it-kompetencer.
  • Et endnu stærkere forældresamarbejde.

Både indsatsområder og de fire specifikke karaktertræk er beskrevet indgående i dannelsesstrategien, som kan læses her 

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Svømmehallen er fortsat lukket

10-08-2020
Solrød Svømmehal kan desværre ikke åbne på mandag d. 10 august. Forventningen er at Solrød Svømmehal kan åbne i uge 34.

Pas på: Høj brandfare de kommende dage

10-08-2020
De næste mange dage byder på varmt og tørt vejr i hele landet. Når det samtidig blæser bare en smule, er der øget risiko for, at der kan opstå brand i det fri, i haven eller andre steder med tørt brændbart materiale (vegetation, træhuse, stråtag osv.)

Guidet bustur for nye tilflyttere

06-08-2020
Hvis du er flyttet til Solrød Kommune inden for det seneste år, kan du komme på en gratis, guidet bustur rundt i kommunen.

Nu kan du indstille til Frivillighedsprisen 2020

06-08-2020
Hvem, synes du, skal modtage årets Frivillighedspris?

Sådan minimerer du risikoen for markbrande

06-08-2020
Høsten er i godt i gang, og derfor er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Læs de gode råd her.

Byg om så det kan mærkes

06-08-2020
Tænk energi ind, når du skal renovere dit hus. Få gode råd og inspiration til energirenovering af dit hus.

Pas på vores børn og unge i trafikken

06-08-2020
I august begynder tusindvis af børn i skole, og det får nu Solrød Kommune, Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og politiet til at minde bilisterne om at vise hensyn. En undersøgelse viser, at knap hver 5. kører for stærkt på skolevejene.

Renovering af stitunnel under Tåstrupvej fremskyndet fra 2024 til 2020

30-07-2020
De fine roser i midterrabatten er kommet i midlertidig pleje et andet sted, mens renoveringen pågår.

8 gode bud på sommeraktiviteter i Solrød Kommune

23-07-2020
Mangler du inspiration til, hvad du skal lave i sommerferien? Så læs med her.

KLAR Forsyning arbejder ved Munkekærskolen

16-07-2020
Et større regnvandsbassin bliver anlagt på Munkekærskolens grønne boldareal hen over sommeren.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online