Ambitiøs ny strategi: Solrød styrker børn og unges dannelse

19. december 2019

Som en af de eneste kommuner i landet, har Solrød nu fået en dannelsesstrategi for børn og unge. Solrød Byråd har nemlig vedtaget en ambitiøs dannelsesstrategi, der skal ruste kommunens børn og unge til at klare sig godt i livet. Særligt fire karaktertræk skal hjælpe de 0-18 årige godt på vej.

Byrådet i Solrød Kommune har en vision om, at kommunen skal være det bedste sted at leve og bo. Den vision gælder også for kommunens børn og unge, og som en af de eneste kommuner i landet har Solrød Kommune nu fået en ambitiøs dannelsesstrategi, der rummer hele 0-18 års området. Byrådet vedtog nemlig på årets sidste byrådsmøde en dannelsesstrategi, der skal sikre, at kommunens børn og unge får styrket udviklingen af præcis de karaktertræk, der gør, at de kan klare sig godt i livet.

”Vi har sat barren højt med vores dannelsesstrategi. Det har vi gjort, fordi vi har et meget stærkt ønske om at give vores børn og unge et solidt fundament til at klare sig godt i livet,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget efter byrådsmødet og fortsætter:

”Vi har en ambition om, at vores børn og unge skal være livsduelige og så godt forberedt på deres børne-, unge- og voksenliv som muligt. Det betyder, at de gennem deres børne- og ungdomsliv skal udvikle sig både personligt, fagligt og socialt, og at de skal have den rette dannelse med i rygsækken på deres videre færd.”


For at ramme virkelighedens behov så præcist som muligt er dannelsesstrategien blevet til på baggrund af input fra både fagprofessionelle, forældre, børn, unge, ungdomsuddannelser, erhvervsliv, foreninger og kulturlivet, som alle er kommet med deres bud på, hvad der er centralt for, at nutidens børn og unge er i stand til at mestre den verden, de møder nu og på sigt.

”Det har været en meget spændende og givende proces at være en del af, og jeg vil gerne takke alle de aktører, der med deres gode input har hjulpet os med at lave en strategi, som ikke kun giver mening på papiret, men også i de sammenhænge, som vores børn og unge indgår i,” siger Kim Sunesen.

Den brede inddragelsesproces har bl.a. ført til, at dannelsesstrategien tager udgangspunkt i, at børn og unge skal kunne navigere i skiftende miljøer og fx kunne håndtere forandringer, indgå i fællesskaber og have udsyn. For at ruste kommunens børn og unge bedst muligt til det har Solrød Kommune udvalgt fire karaktertræk, der til sammen skal udgøre det kompas, som børn og unge kan navigere efter.

De fire karaktertræk, der skal sættes særligt ind på at fremme hos Solrød Kommunes børn og unge, er:

  • Nysgerrighed
  • Mod
  • Medmenneskelighed
  • Robusthed

Som fundament for arbejdet med de fire karaktertræk skal kommunens børn og unge hjælpes til at have et stærkt selvværd.

Fire konkrete indsatsområder

De kommende år bliver arbejdet med dannelsesstrategien udfoldet og konkretiseret løbende, men allerede nu har Solrød Kommune udvalgt de første fire indsatsområder, der skal give dannelsesstrategien luft under vingerne. De fire indsatsområder er:

  • Den gode overgang fra dagtilbud til skole.
  • Et endnu bedre samarbejde med ungdomsuddannelser, erhvervsliv og kultur- og foreningsliv.
  • En styrkelse af børn og unges it-kompetencer.
  • Et endnu stærkere forældresamarbejde.

Både indsatsområder og de fire specifikke karaktertræk er beskrevet indgående i dannelsesstrategien, som kan læses her 

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Ny daginstitution i Solrød Kommune er åbnet

28-09-2020
Den nye integrerede daginstitution Eventyrhaven i Havdrup slog mandag morgen dørene op til spændte børn.

Nye besøgsrestriktioner: Kun den nærmeste pårørende kan besøge indendørs på Plejecenter Christians Have

28-09-2020
Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt midlertidige restriktioner for Plejecenter Christians Have, der gør, at det kun er tilladt for den nærmeste pårørende fortsat at besøge beboere indendørs. Alle andre besøg skal finde sted udendørs.

Onlinekursus: Få gratis hjælp til stresshåndtering

28-09-2020
Hvis du oplever begyndende tegn på stress eller psykisk mistrivsel, har du mulighed for at få hjælp ved at deltage i onlinekurset: Åben og Rolig Online.

Borgmester: Stigende Covid-19-smittetal betyder desværre nye tiltag

28-09-2020
Det stigende antal coronasmittede i Solrød Kommune får nu borgmester Niels Hörup til at række ud mod kommunens ungdom med en appel om at gøre, hvad de kan for at bekæmpe virussen. Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt midlertidige restriktioner om, at besøg på Plejecenter Christians Have skal finde sted udendørs.

Fem nye statsborgere blev fejret i Solrød Kommune

28-09-2020
Torsdag den 24. september blev der afholdt grundlovsceremoni på Solrød Rådhus, hvor det traditionelle håndtryk var erstattet af en coronavenlig albuehilsen.

Vil du gøre en forskel for blinde og svagtseende?

24-09-2020
Solrød Greve Lydavis mangler frivillige indlæsere

Barselscafé med Babymassage

24-09-2020
Invitation til barselscafé med babymassage

Kom og hør om arbejdet som dagplejer

24-09-2020
Overvejer du at blive dagplejer? Så kan du nu kigge forbi dagplejekontoret og høre nærmere.

Har du brug for hjælp og støtte i din sorg?

24-09-2020
Er du over 65 år, og har du mistet din ægtefælle eller samlever? Så tilbyder Solrød kommune dig nu at deltage i en støttegruppe med ligestillede. Er du over 65 år og har mistet andre, som er tæt på dig, så tilbyder Solrød Kommune dig en eller flere sorgstøttesamtaler.

F for Får workshop

21-09-2020
F for Får dag Lørdag d. 10. oktober


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online