Et flertal i Solrød Byråd har vedtaget budgettet for 2020-2023

4. november 2019

Et flertal af byrådet har indgået en budgetaftale

Et flertal af byrådet har indgået en budgetaftale, hvor orden i økonomien går hånd i hånd med bæredygtig udvikling, og hvor borgerne trods stigende udgifter får samme service som i dag. Budgettet er også fritaget for besparelser og lægger bl.a. op til et serviceløft på enkelte områder.

Et flertal i byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, HavdrupListen, Venstre og byrådsmedlem Claus Redder Madsen har indgået en budgetaftale for årene 2020-2023. Budgetaftalen blev officielt vedtaget på byrådsmødet den 4. november 2019. Partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti står uden for budgetaftalen.

Budgetaftalen for 2020-2023 står på skuldrene af budgetforliget for 2019, hvor alle 19 byrådsmedlemmer var med, og bygger på byrådets vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo.

”Vi har indgået en budgetaftale, som garanterer, at vi i Solrød Kommune fortsat kan sikre bæredygtig vækst og udvikling til glæde for både borgere, erhvervsliv, foreninger og ansatte i Solrød Kommune. Samtidig har det været vigtigt for os, at budgettet også sikrer, at vi trods en stigning i serviceudgifter på lige i underkanten af 30 mio. kr. bibeholde vores nuværende serviceniveau – nogle områder får endda et serviceløft,” siger borgmester Niels Hörup.

Som en del af budgetaftalen fastholdes både den nuværende personskat og ejendomsskat.

Blandt de mange tiltag i budgetaftalen er:

 • Flere penge per elev til folkeskolerne.
 • Øget pulje til senere overflytning fra vuggestue og dagpleje til børnehave.
 • Et styrket samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet bl.a. i forbindelse med kommunens dannelsesstrategi, som vedtages ultimo 2019.
 • Øgede midler til Ældrerådet til at fortsætte rådets arbejde.
  En fastholdelses- og rekrutteringspulje på ældreområdet, som skal medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær blandt omsorgspersonalet.
 • Forskellige anlægsinitiativer på dagtilbudsområdet, som sikrer, at de kommunale rammer kan rumme befolkningstilvæksten – Eventyrhaven i Havdrup Vest bygges færdig i 2020, der sker en til- og ombygning af Egebo Børnehave, og Lillebirk flytter fra Birkebo Børnehave til nye lokaler i en tilbygning til Væksthuset, hvilket frigør plads til flere børnehavebørn i Birkebo Børnehave.
 • På Uglegårdsskolen fortsætter den 10-årige genopretningsplan af den fredede bygning.
 • Der afsættes midler til på sigt at kunne etablere en kunstgræsbane i Havdrup.
 • Der sættes flere penge af til Strandens Hus, som fortsætter i 2020 og 2021, så borgerne kan få glæde af Solrøds rekreative og dejlige strandområde.
 • Overdækning foran Havdrup Hallen til udendørs aktivitet.


Samtidig er der aftalt følgende særlige politiske fokusområder i 2020:

 • Der skal fokus på næste skridt i Solrød Kommunes ambitiøse klimaplan, og der skal ske en opdatering af målsætninger og handlemuligheder inden for klimaområdet.
 • Der skal iværksættes en forundersøgelse af mulighederne for en realisering af Fyrtårnsprojektet på Stationspladsen bl.a. med fokus på at undersøge muligheden for at etablere et nyt rådhus – Borgernes Hus – som både kan samle flere kommunale afdelinger og styrke samspillet med borgerne. Samtidig undersøges muligheden for finansiering ved salg af det nuværende rådhus og evt. etablering af fx senior-egnede boliger på rådhusgrunden.
 • Muligheden for at etablere et medborgerhus i Havdrup skal undersøges.
 • Der skal iværksættes en analyse af det specialiserede børne- og ungeområde, der både skal vurdere mulighederne for at imødekomme det demografiske udgiftspres og pege på alternativer til de eksisterende tilbud.

 • Der skal ses på muligheden for at sænke den garantiprovision, som Solrød Kommune opkræver for kommunegarantier.


Hele budgetaftalen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside under fanen ’Politik’ og ’Budget’ eller ved at klikke på linket her.

Fire partier står uden for budgetaftalen

Partierne Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er i budgetprocessen kommet med egne ændringsforslag til budgettet og er således ikke en del af aftaleparterne bag budget 2020-2023.

”Vi så gerne, at budgettet indeholdt præcise langtidsholdbare løsninger på de udfordringer som vores skoler, hjemmepleje og daginstitutioner står over for. Det er desværre ikke tilfældet og vi fortsætter derfor vores kamp for velfærdsforbedringer, selvom det bliver vanskeligt i den nye politiske virkelighed, hvor Venstre nu indfører blokpolitik i Solrød Kommune. Med fremsendte ændringsforslag har vi med al tydelig vist, at det er muligt at løfte velfærden i Solrød Kommune inden for den økonomiske ramme,” siger Jonas Ring Madsen fra Socialdemokratiet.

"Liberal Alliances ændringsforslag viser, at det er muligt både at forbedre den borgernære service samt sænke skatten, hvis man er villig til at priortere. Vores budgetforslag afsætter eksempelvis 500 kr. mere pr. folkeskoleelev, indfører byråds-tv for øget offentlighed i byrådsarbejdet, og har den vigtige præmis, at der ikke indregnes indtægter fra transportcenteret," siger Emil Blücher fra Liberal Alliance.

”Radikale fremlagde sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti et fuldt finansieret budget. Det ville skabe mere velfærd for de samme penge. Og i det hele taget var der mange radikale mærkesager som et tjek af kommunens klimaplan, en tilbagerulning af den tidlige børnehavestart, flere penge til skolerne, en handicapvenlig strand og penge til Ensomhedens Dag. Desværre ville et flertal i byrådet noget andet,” siger Bo Nygaard Larsen fra Radikale Venstre.

”Borgmesteren og hans støtter synes, det er helt i orden at smide en hel del borgeres repræsentanter ud af årets budgetforhandlinger, hvis disse ikke lige synes, det er sagen med et mega trafik- og logistikcenter med indbygget tung trafik, og en bygning på størrelse med Rundetårn. Herudover er det skuffende, at et flertal i byrådet med borgmesteren i spidsen vil plastre Solrød og særligt Jersie til med kæmpemæssige byggerier og en stærkt øget trafik,” siger Brian Mørch fra Dansk Folkeparti.

Kilde: Solrød KommuneFlere artikler

Vigtig nyhed fra Sundhedsplejen

27-01-2020
Nye sammensætningskrav for modermælkserstatning medfører ændringer i anbefalingerne om d-vitamintilskud for nogle spædbørn.

Nu er der ledige byggegrunde til salg i Solrød Kommune

27-01-2020
Har du - eller en du kender - lyst til at flytte til en kommune med skøn natur, gode skoler og et aktivt fritidsliv? Så er det nu, du skal slå til.

Fokus på børns sproglige udvikling

23-01-2020
Foredrag om fokus på den sproglige udvikling hos børn

Livestreamforedrag - Einsteins relativitetsteori

23-01-2020
Direkte livestreamet fra Aarhus Universitet

Skulderklap til Solrød Kommunes skolepatruljer

23-01-2020
Uanset vind og vejr står frivillige elever i skolepatruljer hver morgen og sikrer, at deres skolekammerater kommer sikkert over vejen. Denne indsats fortjener at blive hyldet, og det gør vi i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik igennem kampagnen "Den Sureste Uge", som falder i uge 5. En uge, hvor vi anerkender skolepatruljeeleverne indsats, sender et skulderklap og viser, at deres indsats er vigtig og værdsat. Derfor er der i perioden 27.-31. januar arrangeret forskellige aktiviteter for skolepatruljer i landet.

Lav dit eget silk clay ur

20-01-2020
Lav dit eget silk clay ur i Solrød Bibliotek og Kulturhus

Forsøg med bekæmpelse af Rynket Rose ved Trylleskoven

20-01-2020
Trylleskovens sjældne dyr og planter får en hånd. Læs her om hvorfor Rynket Rose skal bekæmpes, hvordan bekæmpelsen foregår og hvad der sker, hvis Rynket Rose ikke bekæmpes.

Solrød Kommune bekæmper invasiv pileurt

16-01-2020
Vi er i øjeblikket ved at bekæmpe pileurt på et større areal mellem Karlstrup Strandvej og Tanggårdsvej.

Solrød Kommune søger frivillige gruppeledere til konceptet

16-01-2020
Har du lyst til at gøre en forskel for seniorer + 65 år?

Stolt møbelpolstrer bød borgmesteren indenfor

16-01-2020
Borgmester Niels Hörup har besøgt Maria Buhl´s hyggelige møbelpolstrerforretning, som ligger på Tåstrupvej 2 i Solrød.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online