Køerne ved Staunings Ø har gumlet sig til bedre natur

13. juni 2019

Det er nu besluttet at fortsætte det naturplejeprojekt, hvor køer græsser på strandengene ved Staunings Ø til stor gavn for et rigere plante- og dyreliv.

I tre år har Solrød Kommune haft køer gående på strandengene ved Staunings Ø som en del af et naturplejeprojekt, der har skullet forbedre naturen i området, der er udpeget som et særligt beskyttelsesområde kaldet for Natura 2000. Og projektet har vist sig at være en succes.

Den rørskovsplante, der før har domineret området og forhindret andre plantearter i at gro, er nemlig gumlet godt ned og har efterladt plads til mere varierede strandengsplanter, som skaber nogle bedre forhold for et rigere plante- og dyreliv.

Og botaniske undersøgelser viser da også, at områderne er i positiv udvikling. Det betyder bl.a., at der allerede efter to års græsning i 2018 blev fundet ni af de følsomme stjerneplantearter, og samtidig er forholdene blevet bedre for engfugle som fx engpiber, gul vipstjert, rødben og tårnfalke.


Den positive udvikling i området har fået Økonomi-, teknik- og miljøudvalget til at beslutte at forlænge naturplejeprojektet, så der også i fremtiden kommer til at gå køer på strandengene ved Staunings Ø.

”Naturen omkring Staunings Ø er ganske særlig, og vi skal selvfølgelig værne om den til glæde for både dyre- og plantelivet og også alle os, der nyder at gå en tur i området. At vi kan gøre det på en bæredygtig måde med græssende køer, giver rigtig god mening,” siger borgmester Niels Hörup. 

Naturplejeprojektet ved Staunings Ø sker med afsæt i den såkaldte Natura 2000-plan og er støttet af Landbrugsstyrelsen. Når der i området bliver etableret kystsikringsforanstaltninger, vil naturplejeprojektet blive tilpasset i kystsikringen.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Nyt fritidstilbud vil styrke unges mentale sundhed

18-07-2019
Forløb i mental styrketræning til unge mellem 13-18 år

Nu tager Solrød endnu et skidt i kampen mod cigaretterne

15-07-2019
Solrød Kommune er gået med i partnerskabet Røgfri Fremtid

Børn slår sommerferiens læserekord år efter år!

08-07-2019
Sommerbogen handler om at motivere børnene til at fordybe sig i læsningen

Problemer med hjemmeplejens døgntelefon

08-07-2019
Hjemmeplejens døgntelefon fungerer uregelmæssigt. Du kan i stedet for ringe til 51173899.

Både børn og ældre er vilde med Solrøds eventyrlige sansehave

04-07-2019
Det er ikke kun beboerne på Plejecenter Christians Have, der får glæde af den prægtige, nye sansehave

Der er problemer med www.mitsygefravær.dk

04-07-2019
Kan du ikke få din sygemelding igennem til kommunen via www.mitsygefravær.dk, så er du velkommen til at kontakte sygedagpengeudbetalingen.

Køge ansætter erfaren beredskabschef

04-07-2019
Køge, Solrød og Stevns kommuner indgår fra starten af det nye år samarbejde om et nyt beredskab, og nu er den kommende beredskabschef også fundet. Valget faldt på 51-årige Søren Rasmussen, der med sine mere end 20 års erfaring, fremover skal stå i spidsen for det nye beredskab og dermed for den daglige ledelse på tværs af de tre nabokommuner.

Børne-iværksættere præsenterede løsninger til at bekæmpe madspild

01-07-2019
Seje iværksætterbørn har opfundet produkter, der kan være med til at mindske madspil

Køge, Solrød og Stevns går sammen om brandberedskab

27-06-2019
Byrådene i Køge, Solrød og Stevns kommuner har besluttet at indgå et samarbejde om beredskabet. Samarbejdet gælder fra 1. januar 2020, og betyder at Køge Kommune fremover varetager den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre nabokommuner.

Dansk Byggeri: Solrød er i top fem på Sjælland over erhvervsvenlighed

27-06-2019
Solrød Kommunes udbudspolitik og høje erhvervsfrekvens er med til at placere kommunen i top fem på Sjælland over erhvervsvenlighed blandt alle de danske kommuner.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online