Køerne ved Staunings Ø har gumlet sig til bedre natur

13. juni 2019

Det er nu besluttet at fortsætte det naturplejeprojekt, hvor køer græsser på strandengene ved Staunings Ø til stor gavn for et rigere plante- og dyreliv.

I tre år har Solrød Kommune haft køer gående på strandengene ved Staunings Ø som en del af et naturplejeprojekt, der har skullet forbedre naturen i området, der er udpeget som et særligt beskyttelsesområde kaldet for Natura 2000. Og projektet har vist sig at være en succes.

Den rørskovsplante, der før har domineret området og forhindret andre plantearter i at gro, er nemlig gumlet godt ned og har efterladt plads til mere varierede strandengsplanter, som skaber nogle bedre forhold for et rigere plante- og dyreliv.

Og botaniske undersøgelser viser da også, at områderne er i positiv udvikling. Det betyder bl.a., at der allerede efter to års græsning i 2018 blev fundet ni af de følsomme stjerneplantearter, og samtidig er forholdene blevet bedre for engfugle som fx engpiber, gul vipstjert, rødben og tårnfalke.


Den positive udvikling i området har fået Økonomi-, teknik- og miljøudvalget til at beslutte at forlænge naturplejeprojektet, så der også i fremtiden kommer til at gå køer på strandengene ved Staunings Ø.

”Naturen omkring Staunings Ø er ganske særlig, og vi skal selvfølgelig værne om den til glæde for både dyre- og plantelivet og også alle os, der nyder at gå en tur i området. At vi kan gøre det på en bæredygtig måde med græssende køer, giver rigtig god mening,” siger borgmester Niels Hörup. 

Naturplejeprojektet ved Staunings Ø sker med afsæt i den såkaldte Natura 2000-plan og er støttet af Landbrugsstyrelsen. Når der i området bliver etableret kystsikringsforanstaltninger, vil naturplejeprojektet blive tilpasset i kystsikringen.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Livestreamforedrag - Luften vi indånder

11-11-2019
Naturvidenskabeligt foredrag direkte livestreamet fra Aarhus Universitet

Vil du være med i en filmklub?

07-11-2019
Bliv medlem af en selvkørende filmklub

Styregruppen i Hemingway Club Solrød modtog årets Frivillighedspris

07-11-2019
De mange ildsjæle i Solrød Kommune blev mandag aften hædret for deres indsats ved årets Frivillighedsaften, hvor også Frivillighedsprisen blev overrakt.

Et flertal i Solrød Byråd har vedtaget budgettet for 2020-2023

04-11-2019
Et flertal af byrådet har indgået en budgetaftale

Cyklisternes Mørkekampagne: synlighed og sikker færdsel

04-11-2019
I trafikken er der mange mennesker og biler, der bevæger sig samtidig. Så det gælder om at skille sig ud. Også i dagslys, hvor 8 ud af 10 ulykker med cyklister sker.

SEAS NVE udskifter belysning

04-11-2019
Belysningen under banekrydsningen på tværs af Solrød Byvej skal udskiftes. Dette vil foregå fredag nat d. 8. november 2019 mellem kl. 00.00–06.00.

Snart tid indskrivning til børnehaveklassen

04-11-2019
I perioden 4. november til 17. november 2019 er der åben for digital indskrivning på skolerne i Solrød Kommune.

Sidste afhentning af haveaffald inden vinter

04-11-2019
Nu er det snart sidste chance for at få noget med haveaffaldsbilen, inden den går på "vinterferie". Den kører nemlig sidste gang november måned, og kommer først igen til marts.

Nu starter forvandlingen af Solrød Bibliotek og Kulturhus

31-10-2019
Forskønnelse af forplads og bibliotekshaven starter onsdag den 30. oktober og forventes færdigt inden jul.

Her kan du læse fakta om Solrød Erhvervskile

31-10-2019
Solrød Kommune har udarbejdet et fakta-ark med spørgsmål og svar om projektet Solrød Erhvervskile.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online