Derfor hæver KLAR Forsyning vandafledningsbidraget

4. april 2019

Investeringer i klimatilpasningsprojekter er blandt andet årsag til, at KLAR Forsyning hæver vandafledningsbidraget.

Oversvømmelser og skybrud vil i fremtiden forekomme langt hyppigere end i dag, og derfor er KLAR Forsyning nødt til at investere mange penge i projekter, der er på forkant med klimaforandringerne. Samtidig sker der en markant byudvikling i kommunen, hvor forsyningen skal anlægge helt nye systemer.

Investeringerne medfører samtidig, at KLAR Forsyning er nødt til at hæve vandafledningsbidraget for borgere i Solrød Kommune fra 32,50 kr. pr. m3 til 42,00 kr. pr. m3 inkl. moms.


Vandafledningsbidraget dækker den udgift, der er forbundet med at opsamle og rense spildevand, før det ledes ud i havet, og derudover dækker bidraget renoveringer af kloaksystemet og nye løsninger til håndtering af regnvand.

Af klimatilpasningsprojekterne kan blandt andet nævnes Kilen bag ved Solrød Gymnasium, regnvandsbassinet i Havdrup bymidte samt nedgravning af rør rundt omkring i kommunen.

Du kan læse KLAR Forsynings egen pressemeddelelse ved at klikke her

Har du spørgsmål til prisstigningen, skal de rettes til KLAR Forsyning på mail klar@klarforsyning.dk eller telefon 56652222.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Sproglig styrketræning for kommende skolebørn

20-05-2019
Hele alfabetet var i spil, da glade børnehavebørn deltog i det årlige Sprogfitness, hvor de igennem sjove lege blev introduceret til sproget.

De yngste poder hyggede sig til Dagplejens Dag

16-05-2019
Sanserne blev stimuleret, og nysgerrigheden blev pirret

Nye juniormedhjælpere er klar til vilde lege med børnehavebørn

16-05-2019
Syv unge drenge har gennemført et juniormedhjælperkursus, så de nu kan blive ansat i en børnehave som praktikanter.

Ny cykelsti mellem Kr. Skensved og Naurbjerg

16-05-2019
Solrød Kommune etablerer nu en ny, dobbeltrettet cykelsti fra Kirke Skensved og til Naurbjerg langs Naurbjergvej.

Musikskolen åbner for tilmelding til den nye sæson med nye rabatter

16-05-2019
Nu er tilmeldingen åben for sæsonen 2019-20. I år kan du, som noget nyt, få flerfagsrabat og søskenderabat.

Kom og oplev folketingsvalget helt tæt på

16-05-2019
Brænder du for politik, og har du lyst til at komme backstage til folketingsvalget den 5. juni 2019? Så meld dig som hjælper.

Ombygning af kryds i Havdrup

13-05-2019
I forbindelse med realisering af projektet "Vi hjerter Havdrup" skal T-krydset ved Havdrup Alle og Skovvejen bygges om, så trafikken kommer til at flyde bedre, farten dæmpes, og trafiksikkerheden højnes. Samtidig udskifter vi de gamle betonkantsten i Møllemarken og omlægger fortovet.

Solrød Bibliotek inviterer til Sprogfitness

09-05-2019
De yngste motionerer sprogmusklerne, når Solrød Bibliotek inviterer til Sprogfitness

Vil du være med til at præge SIC’s Hjerterum?

09-05-2019
Solrød Kommune inviterer til workshop om den kommende udvikling af Solrød Idrætscenters Hjerterum den 15. maj.

Nu har Solrøds ældre fået deres eventyrlige sansehave

09-05-2019
Beboerne på Plejecenter Christians Have havde en skøn oplevelse i selskab med glade børnehavebørn, da den eventyrlige sansehave, der omkranser Plejecenter Christians Have, blev indviet.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online