Derfor hæver KLAR Forsyning vandafledningsbidraget

4. april 2019

Investeringer i klimatilpasningsprojekter er blandt andet årsag til, at KLAR Forsyning hæver vandafledningsbidraget.

Oversvømmelser og skybrud vil i fremtiden forekomme langt hyppigere end i dag, og derfor er KLAR Forsyning nødt til at investere mange penge i projekter, der er på forkant med klimaforandringerne. Samtidig sker der en markant byudvikling i kommunen, hvor forsyningen skal anlægge helt nye systemer.

Investeringerne medfører samtidig, at KLAR Forsyning er nødt til at hæve vandafledningsbidraget for borgere i Solrød Kommune fra 32,50 kr. pr. m3 til 42,00 kr. pr. m3 inkl. moms.


Vandafledningsbidraget dækker den udgift, der er forbundet med at opsamle og rense spildevand, før det ledes ud i havet, og derudover dækker bidraget renoveringer af kloaksystemet og nye løsninger til håndtering af regnvand.

Af klimatilpasningsprojekterne kan blandt andet nævnes Kilen bag ved Solrød Gymnasium, regnvandsbassinet i Havdrup bymidte samt nedgravning af rør rundt omkring i kommunen.

Du kan læse KLAR Forsynings egen pressemeddelelse ved at klikke her

Har du spørgsmål til prisstigningen, skal de rettes til KLAR Forsyning på mail klar@klarforsyning.dk eller telefon 56652222.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Klimahjælp: Nu bliver lokal biogas til endnu mere lokal, grøn fjernvarme

27-05-2020
Efter at have spurgt ind til borgernes holdninger har byrådet i Solrød Kommune nu godkendt et projekt, hvor overskudsvarme fra det lokale biogasanlæg kan forsyne op imod 324 lokale husstande med bæredygtig fjernvarme.

Solrød Svømmehal bliver renoveret for knapt 5 mio. kr.

27-05-2020
På grund af en nødvendig renovering, der skal sikre, at både luft- og vandkvaliteten er i top, er Solrød Svømmehal lukket i uge 27-38.

Nu bliver tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter renoveret

27-05-2020
Alle partier i byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2019, at der i 2020 skulle sættes penge af til at renovere tennisbanerne ved Solrød Idrætscenter, og nu har byrådet på maj måneds byrådsmøde frigivet 662.000 kr. til projektet.

Nu kan du besøge din pårørende i haven på Christians Have

27-05-2020
Du kan også tage din pårørende med ud fra plejecenteret.

Her kan du se og høre byrådsmødet

27-05-2020
På grund af den nuværende coronasituation og forsamlingsforbuddet mod begivenheder, hvor flere end 10 personer er samlet, blev byrådsmødet i Solrød Kommune mandag den 25. maj afholdt digitalt.

Ren Strand kampagne

25-05-2020
Tag en kurv og hjælp med at holde stranden ren.

Forlænget sagsbehandlingstid i forbindelse med overgang til nyt it-system

25-05-2020
Solrød Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni. Det nye system, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), skal benyttes i alle landets kommuner.

Unikt og bæredygtigt boligbyggeri

18-05-2020
Nu sendes lokalplanen for Green Hills i høring

Solrød Bibliotek og Kulturhus åbner for ind- og udlån

18-05-2020
Du kan låne og afleverer bøger som du plejer

Byrådsmødet bliver afholdt over Skype

18-05-2020
Den 25. maj 2020 er det ikke muligt for borgere at møde op til byrådsmødet. Det bliver i stedet for optaget og lagt digitalt på www.solrod.dk.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online