Sundhedsvæsenet fodres med egen hale

18. marts 2019

Den 6. februar 2019 oplyser Finansminister Kristian Jensen i et svar til Folketinget, hvorledes regeringens forslag til Sundhedsreform, som støttes af Dansk Folkeparti, er finansieret.

Nærhedsfonden med 6 mia. kr., som skulle få udspillet til at glide lettere, viser sig nu at være et fatamorgana.


Der er ingen nye penge til sundhedsvæsenet i Nærhedsfonden. 


Af de 6 mia. kr. er halvdelen anlægskroner, som skal gå til bl.a. nye sygehuse, en fjerdedel er besparelser som skal findes i sundhedsvæsenets nuværende økonomi og den sidste fjerdedel er midler, som allerede er afsat på finansloven for 2018 og 2019. 


De 6 mia. kr. er desuden ikke til rådighed i 2020, men fremkommer ved at bruge 1 mia. kr. om året i 6 år. 


Derudover tager forslaget til sundhedsreform ikke højde for, at der de næste år vil komme flere børn og ældre, som kræver mere behandling og pleje end sundhedsvæsenet yder i dag.


Ved at fremskrive udgifterne, som er forbundet med flere danskere og nye og dyrere behandlinger, viser det, at der kommer til at mangle 1,0 mia. kr., hvis sundhedsvæsenet skal følge med udviklingen. 
John Wennerwald

Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet


Flere artikler

Forbyd lattergas

19-08-2019
Brug for tydelig politisk indsats, hvis misbruget skal påvirkes og reduceres

Amok-byg i Solrød!

14-08-2019
Byrådet er gået byggeamok i Solrød

Danmark hjælper igen

05-08-2019
Danmark løfter nu igen opgaven med at hjælpe de allersvageste mennesker i verden

Farvel til Tullebanen og omfartsvejen

29-07-2019
Tullebanen og omfartsvejen omkring Mariager er tvivlsomme trafikprojekter

Projekt Erhvervskilen

24-07-2019
et fejlslaget projekt, som vi kommer til at fortryde

Sygehusene yder over evne

22-07-2019
Det er en myte, at Danmark har et af de dyreste sundhedsvæsener i verden

Højt sygefravær blandt pædagoger

15-07-2019
Højt sygefravær blandt pædagogerne i region Sjælland

Fattigdomsgrænsen genindføres

08-07-2019
Den nye regering vil indføre en ny fattigdomsgrænse...

Brystkræftsafdeling flyttes

01-07-2019
Flytningen vil ske i løbet af første halvdel af 2020


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online