Udvidelse af Solrød Biogas A/S

10. januar 2019

Solrød Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet for udvidelse af Solrød Biogas, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 23. januar 2019.


Solrød Biogas A/S har ansøgt om udvidelse af eksisterende biogasanlæg på adressen Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.


Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Solrød Biogas A/S skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Solrød Kommune kan vurdere, om projektet kan gennemføres.
Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.


Solrød Kommune har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.


Ideoplæg


Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Solrød Kommunes sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt.


Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.


Offentliggørelse

Solrød Kommune idé oplæg offentliggøres www.solrod.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.


Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller teknisk@solrod.dk senest den 23. januar 2019.


Anfør venligst dit navn og din adresse på henvendelsen.


Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Der kan igen bades ved Trylleskoven og Østre Strandvej

24-06-2019
Nye analyser viser igen god badevandskvalitet ved Trylleskoven og Østre Strandvej.

Nu får Havdrup sin eventyrlige og moderne daginstitution

20-06-2019
Efter den første entreprenør gik konkurs, har Solrød Kommune nu fundet en ny entreprenør, som kan puste liv i planerne om en innovativ daginstitution i Havdrup Vest med masser af plads til eventyr, tumleri og højtlæsning.

Solrød-borgere bliver ikke bus-løse: Strandområdet får en ny busrute

20-06-2019
Byrådet har besluttet at sætte næsten 1,3 mio. kr. af til en ny buslinje i strandområdet, som kører til Køge Nord Station, og til at fortsætte med natbus 97N.

Solrød-borgere bliver ikke bus-løse: Strandområdet får en ny busrute

17-06-2019
1,3 mio. kr. af til eafsat til ny buslinje i strandområdet

Solrød Kommune fraråder badning på en del af stranden

17-06-2019
De seneste analyser viser, at der er lidt for mange bakterier i vandet på dele af stranden til, at det er en god idé at køle sig ned med en dukkert.

Solrød Bibliotek vil gerne overraske dig!

13-06-2019
Tid til sommerferie og en masse gode læseoplevelser

Driftig virksomhedsejer inviterede borgmesteren indenfor

13-06-2019
Jens Friis har en virksomhed med fuld fart på udviklingen

Køerne ved Staunings Ø har gumlet sig til bedre natur

13-06-2019
Det er nu besluttet at fortsætte det naturplejeprojekt, hvor køer græsser på strandengene ved Staunings Ø til stor gavn for et rigere plante- og dyreliv.

Spildevandsudslip i Greve: Solrød Kommune fraråder ikke badning

10-06-2019
Netop nu fraråder Greve Kommune badning nær ved Mosed renseanlæg frem til tirsdag, fordi torsdagens skybrud har medført overløb på renseanlægget.

Nu bliver Solrød Kommunes tilsyn af daginstitutioner endnu bedre

06-06-2019
Tilsynsrapporterne fra Solrød Kommunes daginstitutioner kan fremover findes på daginstitutionernes hjemmeside, og daginstitutionerne kan se frem til et tilsynsbesøg hvert år.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online