Året der gik

17. december 2018


Mit første år i byrådet er snart overstået, og det har været en både udfordrende, spændende og sjov tid.

Og lad mig starte med at sige tak for jeres støtte, og for de mange positive ord jeg har fået med mig på min vej. Tak for alle møderne, for jeres opkald og for de fokuspunkter I har bragt videre til mig.

Vores politik er vigtig, derfor vil I heller aldrig se mig vælge den nemme løsning, jeg vil altid forsøge at vælge den vej hvor vi kan få mest muligt af vores politik igennem.

Som byrådsmedlem i Solrød føler jeg mig som en tillids/talsmand for bestyrelsens holdninger, og som en ambassadør for vores vælgere, og det er netop jeres interesser jeg skal varetage efter bedste evne.

Vi har nærmest lige vedtaget kommunens budget for 2019.

Og set med mine øjne er det i sandhed et godt resultat, der er kommet ud af dette års budgetforhandlinger.

Dansk Folkeparti gik til budgetforhandlingerne med b.la følgende klare mål, der alle blev gennemført:

Ingen besparelser på ældre, skole og daginstitutionsområdet.

Rengøring til visiterede ældre hver 2 uge. Kortlægning af behovet for et Initiativ til ensomme/isolerede ældre

En pulje til køb af nye skolemøbler.

Fokus på forebyggelse i folkeskolen, trivsel, antimobning, inklusion, herunder en analyse af hvordan vi klarer os, og hvordan vi kan gøre det bedre.

Islam tager dag for dag, og bid for bid en del af Danmark, og desværre stod vi helt alene til forhandlingerne i forhold til vores ønske, om at man skulle kunne fravælge halalcertificerede produkter i de kommunale tilbud til vores børn og ældre.

Regeringens finanslovsforhandlinger har givet et rigtig godt resultat set med DF-briller.

Flygtninges retskrav på en permanent bolig er blevet fjernet.

Der er sat et stop for udhulingen af folkepensionen: Et klart DF-aftryk er forbedringen af folkepensionisternes økonomi. DF har fra starten af forhandlingerne ønsket, at folkepensionen skal følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked. I dag går en andel af folkepensionen til satspuljerne, der bruges til sociale indsatser. Det har over tid givet folkepensionisterne et gennemsnitligt lønefterslæb på 8000 kroner. Det har vi fået stoppet nu.

Igen tak for jeres støtte.
Og et stort ønske om en rigtig god jul og et godt nytår dig og dine.

Mange hilsner
Brian Mørch, Byrådsmedlem
Dansk Folkeparti.

ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online