Flygtninge skal ikke gøres til indvandrere

3. december 2018


Jeg har protesteret, så jeg er blevet ganske hæs over tilbøjeligheden til, at enhver der træder over vores grænse og siger asyl, med tiden gøres først til indvandrere og senere til statsborgere med stemmeret og valgbarhed og dermed magt til at ændre vores land i retninger, vi ikke bryder os om.

Jeg tror nu ikke, at mine protest har gjort hverken fra eller til, men jeg har jo ikke været alene, så det er glædeligt, at mine repræsentanter på Christiansborg har lyttet til græsrødderne og fået regeringspartierne på bedre tanker. Med årets finanslov er det slut med at sluse nye borgere ind i landet på den konto. De, der har fået asyl skal naturligvis skærmes og behandles pænt. Men deres status ændres på en række områder.

Hvad jeg især har hæftet mig ved er, at asylsøgere og dem, der har fået asyl, skal se i øjnene, at de skal hjem igen lige så snart, det er muligt.
Det kan godt være, at gaden de boede i – eller hele kvarteret – er smadret til ukendelighed, men kan man magte at rejse til den anden ende af verden og slå sig ned i en helt anden kultur med et andet klima, sprog og alt det andet, kan man også skabe et hjem i en anden gade, et andet kvarterer, en anden by eller en hel anden del af hjemlandet. Altså når de værste kamphandlinger er overstået.

Alle, der får asyl, er ikke flygtet fra krudt og kugler. Der er også nogle, der simpelt hen med rette frygter for deres liv, hvis de skal hjem. Homoseksuelle kan for eksempel ikke være i fred i flere muslimsk dominerede lande.

Slut med parcelhuse
En anden glædelig del af finansloven er, at flygtninge ikke længere har et retskrav på at få en bolig for næsen af danske familier. For Solrøds vedkommende betyder det blandt andet, at skatteborgerne ikke længere skal finansiere parcelhuse på gode adresser til folk, der ikke er inviteret.

Om jeg da ikke under mennesker i en svær situation tag overhovedet? Jo selvfølgelig gør jeg det. Men jeg synes også, vi skal have plads til dem, hvis forældre, bedsteforældre og oldeforældre led svære afsavn for at skabe et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt.

Hvis man ser på de forhold, de fremmede har forladt, så er det ikke luksusboliger, de har været vant til, så mon ikke et kollegieværelse eller et værelse i en midlertidig barakby lever op til, hvad de kunne forvente derhjemme?

Jeg taler om unge stærke mænd i 20’erne og 30’erne. Hvis der er tale om en familie med far, mor og et par børn, så skal de selvfølgelig ikke stuves sammen på et værelse. En rimelig bolig i et almennyttigt boligområde må være løsningen. Når der er en ledig lejlighed, og der ikke er nogle, der har stået i kø i længere tid. Og så må familien selv søge boligen og ikke forvente, at den falder ned til dem som manna fra himmelen.

Et tredje punkt i finansloven er de ydelser, flygtninge kan få. Om de er rimelige eller ikke, har jeg ikke regnet på, så for en gangs skyld er der noget, jeg ikke har en mening om.

Brian Mørch
Byrådsmedlem
Dansk Folkeparti

ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online