FN’s Verdensmål i børnehøjde

5. november 2018

5. klasse på Køge Bugt Privatskole har i september og oktober måned arbejdet med FN´s Verdensmål med særligt fokus på bæredygtighed. Resultatet er 10 fine plakater med hvert deres bæredygtige budskab. Plakaterne udstilles lige nu i Solrød Idrætscenter og senere på Solrød Bibliotek.

En ambitiøs plan 

FN´s 17 Verdensmål blev en realitet den 25. september 2015, da verdens stats- og regeringsledere vedtog en omfattende og ambitiøs dagsorden, der skulle forpligte FN´s 193 medlemslande mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og natur. 
De 17 konkrete mål handler bl.a. om at afskaffe fattigdom og sult i verden, sikre god uddannelse, reducere uligheder, sikre rent vand og sanitet, sikre bæredygtig energi, arbejde hen mod en bedre klimaindsats m.fl. 


Eleverne i 5. klasse på Køge Bugt Privatskole har i deres arbejde valgt ét af de 17 verdensmål og fokuseret på at omsætte målet til noget, vi alle kan relatere til i vores hverdag. Det var nemlig vigtigt for læreren at få verdensmålene ned på et plan, som alle kunne relatere til, og forhåbentlig få spredt budskabet om de ambitiøse mål, som skal være opfyldt inden år 2030.
Plakaterne

Eleverne har arbejdet intensivt med hver deres verdensmål. De har tænkt meget over, hvad deres budskab skulle være, og hvordan det skulle komme til udtryk. Som led i processen var klassen bl.a. en tur på Dansk Arkitektur Center for at få et undervisningsforløb om bæredygtige byer, og tilbage på skolen opstod ambitiøse idéer til, hvordan bæredygtighed kan fremmes i  en hvilken som helst by i Danmark. Det førte til, at to af grupperne skabte plakater med idéer til, hvordan Solrød kunne blive mere bæredygtig. Emma og Olga arbejdede eksempelvis med verdensmål nr. 11: ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’

Deres ønske var at gøre opmærksom på muligheden for at skabe bæredygtige landsbyer her i Solrød.

 

Olivia og Camille valgte at fokusere på verdensmål nr. 7, ’Bæredygtig energi’, og deres idé var, at man dels skulle satse på vedvarende energi på tagene i centeret, og dels opsamle og udnytte meget af den energi, der bl.a. opstår på en legeplads eller i et træningscenter. 
Ingen Nutella-mader mere

Undervejs har eleverne fået indblik i forskellige verdensproblemer, som de tidligere ikke kendte til. Frederik og Elias, som arbejdede med verdensmål nr. 12, ’Ansvarligt forbrug og produktion’, blev chokeret over, hvor mange bananer, der årligt smides ud på trods af, at de intet fejler. En anden gruppe bestående af pigerne Frederikke og Marie-Louise arbejdede med verdensmålet ”Livet på land”. De valgte at sætte fokus på problematikkerne omkring palmeolieplantager og de konsekvenser, disse plantager har for biodiversiteten og miljøet. Efter endt arbejde udtalte Marie Louise chokeret: ”Hold da op, jeg vidste ikke før, hvad palmeolie var, og hvor mange produkter, der indeholder palmeolie.. Jeg har fortalt min mor, at jeg aldrig vil spise Nutella mere.”


Tekst og fotos: Anna Patricia Neumeister


Flere artikler

Solrød Gymnastikforenings parkourhold deltager i Gadeidrættens Dag

18-04-2019
Kom og vær med til at fejre Gadeidrættens Dag på Solrød gl. Skole d. 25 Maj fra kl. 11:00 til 16:00. Gadeidrættens Dag er dagen hvor alle er velkomne og alle på frivillig vis får lov at udfolde sig selv bevæge med friske mennesker.

Klima og den globale opvarmning: Hvad observationer og modeller fortæller os

18-04-2019
Hvad laver en klimaforsker i DMI? Seniorforsker og Phd Martin Stendel fortæller om en DMI-forskers spændende job gennem feltarbejde, globale observationer og klimamodellering.

Personligt brev fra SG-lærer til tidligere elever efter Gammel-elev-fest

15-04-2019
Det er altid spændende at møde gamle bekendte og få fulgt op på, hvordan det går dem i deres liv. Når det så sker på den sidste fredag i marts, hvor SG holder Gammel G-fest, så drejer det sig for mig som underviser om bekendte, der også er mine tidligere elever.

Mette F. står fast

15-04-2019
Udlændingepolitikken er fast og Mette Frederiksen rykker sig ikke i en lempeligere retning. Det har hun slået fast utallige gange.

Naser Khader møder Solrøds borgere

15-04-2019
Den 25. april kl. 19:30 gæster Naser Khader Solrød Rådhus. Med ti år som konservativ politiker, vil Naser fortælle om, hvordan han oplever Danmark i verden og verden i Danmark.

Det’Maleren er Årets Maler - igen

15-04-2019
Vinderen af den fornemme titel, Årets Maler, er for andet år i træk gået til det lokale firma Det´Maleren.

Dansk jagtudstyrsbutik flytter fra Kastrup til Greve for at vækste

15-04-2019
Det gavner den økonomiske udvikling i Greve Kommune, når virksomheder med vækstambitioner flytter til kommunen og tiltrækker deres kunder til Greve. Det sagde borgmester Pernille Beckmann, da hun på et virksomhedsbesøg hilste på ejeren af en ny jagtbutik, der åbner til sommer i et af Greves centralt beliggende industrikvarterer tæt ved motorvejen.

Påskehygge – lørdag 20. april i Solrød Center

11-04-2019
Påske i Solrød Center er hygge for hele familien.

E-SPORT (OVERWATCH) med UngSolrød

11-04-2019
E-sport er for dig, der godt kan lide at game og gerne vil højne dit niveau sammen med andre unge. En professionel coach hjælper jer med at sætte holdet, lægge spilstrategier og følger holdet på LAN og evt. turneringer.

Affaldsindsamling på Sydkystens Privatskole

11-04-2019
Sydkystens Privatskole har samlet affald i omegnen af skolen, langs veje og stier, både til og fra S-toget, omkring Aldi, oppe på kælkebakken, rundt i kvartererne og ned mod stranden.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online