Sorggrupper ved spædbarnsdød

1. oktober 2018

Det er mig en kæmpe glæde at have bidraget til at hjælpe de forældre, som desværre oplever, at deres barn dør.

Budgettet for Region Sjælland for 2019 er netop vedtaget af alle partier på nær Enhedslisten. Med budgettet er det vedtaget at styrke sorgberedskabet herunder sorgbearbejdelse ved spædbarnsdød. 


Hvert år mister et antal forældre et spædbarn i relation til fødslen eller månederne efter. Andre oplever at miste et foster spontant sent i graviditeten eller efter en provokeret fødsel på grund af alvorlig sygdom eller handicap uforeneligt med liv. For langt de fleste er det, at miste et spædbarn eller et foster sent i graviditeten en så traumatisk oplevelse, at det kræver en særlig støtte og omsorg for at komme hensigtsmæssigt igennem sorgbearbejdelsen.


I dag har fødeafdelingerne i Region Sjælland forskellige modeller for at imødekomme forældre som har mistet et barn, men med budgettets vedtagelse er det nu besluttet, at indsatsen skal ensrettes og forbedres.


Ud af et budget på ca. 19 mia. kroner er det et meget lille hjørne, men det er et vigtigt hjørne for de forældre med døde børn, som skal leve med sorgen.
John Wennerwald

Regions- og byrådsmedlem for SocialdemokratietFlere artikler

Her er Drømmene Per Hauge

06-04-2019
Ja hvem ønsker muligheden for en fortætning? det er vi mange som gør, og det burde du også!

EU er nyttigt for Danmark

06-04-2019
I Lokalavisen-Solrød tirsdag 2. april 2019 afslører Brian Mørch , at hans viden om EU er knap.

Radio 24syv lukker

01-04-2019
Radio 24syv kaster håndklædet i ringen

Brugerbetaling på psykologhjælp til unge skal fjernes helt

01-04-2019
Af Jacob Mark, gruppeformand for SF

Strandens Hus er en gevinst for hele Solrød

21-03-2019
Strandens Hus bliver et stort aktiv for hele Solrød Kommune og i Socialdemokratiet er vi glade og stolte over, at det lykkedes at få Strandens Hus med i budgetaftalen for 2019.

Sundhedsvæsenet fodres med egen hale

18-03-2019
Den 6. februar 2019 oplyser Finansminister Kristian Jensen i et svar til Folketinget, hvorledes regeringens forslag til Sundhedsreform, som støttes af Dansk Folkeparti, er finansieret.

Ligestilling på dagsordenen

11-03-2019
I 52 pct. af alle danske virksomheder er der ingen kvinder i bestyrelsen


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online