Reel pensionsskatteprocent pr. 1/8-18: 59,9%

14. august 2018

Hvad er den virkelige skatteprocent i dagens samfund?

Pensionistskatteprocent pr. 1/8-2018: 59,9%

I sommerens løb modtog jeg/vi en sommerhilsen fra en kandidat fra et stort kendt parti. Her kunne bl.a. læses: "For mig er ældreplejen, sundhedsvæsenet og vores børn vigtigere end skattelettelser til de rigeste".

Som næsten henhørende under ´ældreplejen´, - pensionist, enlig med ejerbolig og af samme årsag med en rimelig lav ?forbrugsfest-deltagelse?, var min reelle skatteprocent 59,9, opgjort pr. 1/8.
Dvs. at tilbagebetalingsprocenten til de offentlige kasser udgjorde 59,9% af min tildelte pension (folkepension + tillægspension samt ATP).
Beregningen er ud fra mine reelle betalinger af personskatter, MOMS, punktafgifter (øl, vin, spiritus, chokolade, is, kaffe/te, benzin, plastposer), ejendomsværdiskat, grundskyld, statsafgift og miljøbidrag på bilforsikring, skadeforsikringsafgift (bil), stormskadeforsikringsafgift, stormflodsafgift, PSO afgift, elafgift, bil ejerafgift, medie-licens (DR), vandafledningsbidrag, vandskat, samt pensionsafkastskat.
Retfærdigvis bliver det så ikke årets endelige resultat, der iflg. mine prognoser ender på ca. 54%.

Det menneskelige reaktionsmønster er så, at andre bør yde mere, men selv en uændret beskatning af ´de rigeste´ kan ikke løse det skattetryksproblem vi har i dag.
Der burde kigges helt andre veje, nemlig på mangelfuld offentlig administration og styring.
Skandaler som f.eks. IC4 tog, IT-systemer som EFI, POLSAG, AMANDA, SUNDHEDSPLATFORMEN samt SKAT, hvor SKAT´s direktør går hjem med en 2,2 mio.kr. ´fyringsbonus´, efter at have bortødslet 12 mia.kr. ville, hvis ikke forekommende, være skattebesparende.
Men uanset hvor urimelige bonusser generelt kan være, så ville en 100% beskatning af de udbetalte 2,2 mio. blot blive 0,38 kr. pr dansker, hvorimod tabet på 12 mia. udgør 2100 kr. pr. dansker. Hvad så med alle skandaler sammenlagt?
Men reelt - hvem tror efterhånden på muligheden for at få offentlig styring under kontrol? Jeg er personligt blevet overbevist om at med det danske politiske set-up, vil det aldrig lykkes.
Og så er der jo ´migrationens-omkostninger´, som senest opgjort, med ca. 33 mia.kr. kræver skatteopkrævning af ca. 5700 kr. pr. borger årligt.
Måske bør man have ovennævnte i tankerne når vore politikere nu igen, til det snart forestående valg, vil love os - ja gud ved hvad, for at blive valgt ind!
Mere ´velfærd´ bliver til mere skat.

Erik Larsholt
Bestyrelsesmedlem DF i Solrød


Flere artikler

Bananrepublikken Danmark

20-05-2019
En af de største skandaler i nyere dansk finanshistorie ved at folde sig ud

Regeringens bluffnummer

13-05-2019
Ikke 17.150 personer kan trække sig ud af arbejdsmarkedet kun 800

Åbent brev til Borgmester og Byråd

13-05-2019
Pas på vores natur !

For eller imod EU

06-05-2019
Utroligt vigtigt valg den 26. maj.

Her er Drømmene Per Hauge

06-04-2019
Ja hvem ønsker muligheden for en fortætning? det er vi mange som gør, og det burde du også!

EU er nyttigt for Danmark

06-04-2019
I Lokalavisen-Solrød tirsdag 2. april 2019 afslører Brian Mørch , at hans viden om EU er knap.

Radio 24syv lukker

01-04-2019
Radio 24syv kaster håndklædet i ringen


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online