Strandrensning 2018

11. juni 2018

Vi begyndte Strandrensning 2018 i slutningen af maj. Vi er startet på et forholdsvis lavt blus. Der er lidt fedtemøg i strandkanten på nogle få områder af stranden, og det vil vi gerne vil have væk, så det ikke lugter.

Vi vil desuden også gerne rense stranden for gammel tang mm. 

Med de gode stranddage vi har haft den sidste tid, giver det dog lidt udfordringer at rense med store maskiner. Der er rigtig mange mennesker på stranden, også på hverdage, og så renser vi kun i begrænset omfang, tidligt om morgenen, så vi ikke generer folk, der opholder sig på stranden. 

Heldigvis er mængden af fedtemøg begrænset.

Billedet er taget ved Østre Strandvej d. 5/6.


Kilde: Solrød Strands Strandrensningslaug


Flere artikler

Fondsmidler til bygning af STRANDENS HUS i Solrød

26-11-2018
Solrød Strands Grundejerforening og foreningssammenslutningen Solrød Vandsport kæmper hårdt
for at skaffe fondsmidler til bygning af STRANDENS HUS i Solrød.

Badebroen svømmede væk

05-11-2018
Sidste uges storm og høje vandstand medførte at badebroen ved Jersie Strandpart rev sig løs og svømmede en tur ud på Staunings Ø.

Godt nyt om Strandens Hus i Solrød

06-09-2018
Enighed mellem alle aktive klubber og brugere, stor opbakning fra borgere, supplerende løsningsforslag udarbejdet, og finansiering godt på vej.

Badebroen ved Østre Strandvej har fået sin faste forbindelse

02-08-2018
I mange år har adgangsvejen til badebroen og stranden ved Østre Strandvej været en række sveller gennem klitterne. Svellerne stoppede, hvor klitterne sluttede, og det har været et stort ønske for alle brugere af stranden, at der kom et fast fortov mellem svellerne og badebroen.

Nyt fra strandrensningen

07-08-2017
1. august, startede vi med strandrensningen. Det blev nu ikke til så meget, for det var vældig godt vejr og dejlig varmt, så der var mange mennesker på stranden, især mange børn. Vi valgte derfor at køre tidligt hjem.

Nyt fra strandrensningen

03-07-2017
I sidste uge ryddede Solrød Kommunes folk op på stranden efter Sankt Hansbålene. I denne uge renser Strandrenselauget stranden fra klitkanten til vandkanten.

Første orientering om planerne for strandrensningen i 2017

05-06-2017
I begyndelsen af maj faldt alle planer for strandrensningen i 2017 på plads, og Strandrenselauget har været klar til rensning i det meste af maj. I modsætning til sidste år, har der i dette forår nærmest ikke været fedtemøg på stranden. I slutningen af maj er temperaturen i Køge Bugt steget, og dermed er der også kommet lidt mere fedtemøg.

Info om strandrensning og andet godt

20-07-2015
Vi er nu kommet et godt stykke ind i 2015-strandrensesæsonen. Her midt i juli ser årets gang indtil videre sådan ud.

RenSTRANDløbet 2014 gik strygende

18-09-2014
Lørdag d. 13. september afsluttede Strandrenselauget årets strandrensesæson med renSTRANDløbet. Løbet startede og sluttede i Solrød Center, hvor Charlotte Normann fra Home sendte de 158 løbere af sted mod 3, 7 eller 12 km´s løb på stranden.

Så starter anden strandrensning i 2013

15-07-2013
Så er vi gået i gang med årets anden rensning d. 12. juli. Den første rensning var meget omfattende fordi der lå en masse fedtemøg mm. fra efterårets storme, og som vinteren havde delvis begravet i sandet.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online