Lærerne i Solrød opfordrer til kortere skoledage

17. marts 2016

Det er knap 2 år siden, folkeskolereformen trådte i kraft


Det er knap 2 år siden, folkeskolereformen trådte i kraft. Reformen har medført, at eleverne skal tilbringe en del flere timer i skolen end tidligere – danske elever har verdensrekord i antal timer i grundskolen viser den årlige statistiske opgørelse over undervisning og uddannelse i OECD, Education at a Glance 2015, der bygger på oplysninger om sidste skoleår, 2014/15.

Udvalgte lande:
Danmark: 10.040
Australien: 10.000
Spanien: 8.991
USA: 8.835
Holland: 8.640
Frankrig: 8.284
Norge: 7.856
Island: 7.616
Italien: 7.425
Tyskland: 7.345
Japan: 7.260
Sverige: 6.785
Korea: 6.410
Finland: 6.327
OECD-gennemsnit: 7.570

Understøttende undervisning, som var en af reformens nyskabelser, har vist sig ofte at være overordentlig vanskelig at gennemføre efter hensigten.

Lærerne i Solrød finder, det vil være en god idé at konvertere den understøttende undervisning til timer i fagene med 2 lærere eller 1 lærer og 1 pædagog i klasserne i meget større omfang, end det gøres i øjeblikket. Folkeskoleloven giver mulighed for det, og undervisningsminister Ellen Trane Nørby sendte i januar 2016 et "hyrdebrev" ud til alle kommunalbestyrelser, hvor hun i sin sprogbrug og i sine eksempler bløder op omkring den understøttende undervisning.

Hun skriver fx:
"Kommunerne har stor frihed i forhold til, hvordan de ønsker at tilrettelægge den understøttende undervisning. Det står kommunerne frit for at konvertere tid til understøttende undervisning til mere undervisning i fagene, hvis det findes mere hensigtsmæssigt. Den understøttende undervisning kan dog ikke fuldstændig afskaffes, da det er forudsat i folkeskoleloven, at den er der, men det vil være tilstrækkeligt, hvis eleverne kun har én lektion om ugen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling."

Især i indskolingen (0. – 3. klasse) ville det være godt for eleverne at få en lidt kortere skoledag. Vi oplever meget trætte og umotiverede elever sidst på skoledagen og mener, at timer med 2 lærere ville give større kvalitet i undervisningen.

Hvorfor beslutter skolelederne det så ikke bare? Byrådet i Solrød har givet dem kompetencen til at gøre det.

Der er et problem, som politikerne på Christiansborg ikke rigtig har tænkt på – eller slet ikke villet forholde sig til.

Hvis skoledagen gøres kortere i indskolingen, vil SFO´erne skulle åbne tidligere, og det betyder en øget udgift for skolerne. En kommune må ifølge loven ikke hæve forældrebetalingen til SFO som følge af, at skoledagen gøres kortere.

Vi er klar over, at Solrød Kommune som helhed har en anstrengt økonomi i øjeblikket pga. omstændigheder, som ikke har noget med skolereformen at gøre.

Vi håber dog alligevel, at Byrådet i Solrød vil kunne finde nogle ekstra penge til skolerne, så SFO´erne kan åbne lidt tidligere og vores yngste elever få en bedre undervisning og lidt kortere skoledag.

Ovenstående er udtalt af generalforsamlingen i Solrød Lærerforening d. 15. marts 2016.

Med venlig hilsen

Solrød Lærerforening
v/Hanne Rothausen Faurfelt
Kredsformand

Billede


Flere artikler

Bananrepublikken Danmark

20-05-2019
En af de største skandaler i nyere dansk finanshistorie ved at folde sig ud

Regeringens bluffnummer

13-05-2019
Ikke 17.150 personer kan trække sig ud af arbejdsmarkedet kun 800

Åbent brev til Borgmester og Byråd

13-05-2019
Pas på vores natur !

For eller imod EU

06-05-2019
Utroligt vigtigt valg den 26. maj.

Her er Drømmene Per Hauge

06-04-2019
Ja hvem ønsker muligheden for en fortætning? det er vi mange som gør, og det burde du også!

EU er nyttigt for Danmark

06-04-2019
I Lokalavisen-Solrød tirsdag 2. april 2019 afslører Brian Mørch , at hans viden om EU er knap.

Radio 24syv lukker

01-04-2019
Radio 24syv kaster håndklædet i ringen


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online