Liberal Alliance har visioner for ældreplejen

6. oktober 2013

Ældreplejen er en tung udgift på de kommunale budgetter. Derfor er der meget at hente ved, at der fra politisk hold sikres en enkel og effektiv drift. Dette kan sagtens lade sig gøre, uden at de ældre bliver taget som gidsler


Liberal Alliance ønsker overordnet set en ældrepolitik, hvor den enkelte er i centrum, og hvor den ældre populært sagt har frihed til en god og værdig alderdom. Mennesker er vigtigere end mursten, og på plejehjemmene skal plejen, maden og aktiviteterne opprioriteres. Det er en kommunalpolitisk opgave at sikre, at overflødigt bureaukrati bliver erstattet med menneskelig nærhed.

At skulle gå med ble, fordi der skal spares i personalet er simpelthen nedværdigende.

Liberal Alliance mener at mindre bureaukrati frigiver ressourcer til mere menneskelige formål. Beboerne bliver så behandlet med respekt og værdighed, og der skal være tid til at holde af og holde om de ældre.

Liberal Alliances klare holdning er :- At der skal findes en højere grad af udlicitering af ældreplejen sted, og at det skal være muligt at drive plejehjem på markedsvilkår. Vi støtter i vid udstrækning Ældrekommissionens anbefalinger vedr. livskvalitet og selvbestemmelse

I rapporten fremlægger kommissionen en række anbefalinger om, hvordan man kan øge livskvaliteten for beboerne på plejehjem. Fælles for anbefalingerne er, at de tager udgangspunkt i fem værdier, som skal være bærende for, at beboerne kan leve et trygt og værdigt liv. De fem værdier er:

-Indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskeligheden i fokus, gode oplevelser hver dag samt en værdig afslutning på livet.

Mange plejehjem arbejder allerede i dag på forskellig vis med at øge livskvaliteten og forbedre forholdene for plejehjems beboerne, men man oplever desværre også plejehjem, hvor dette ikke er tilfældet, og hvor der mangler en rød tråd i det daglige arbejde.

Her vil Liberal Alliance arbejde på at livkvaliteten på vore plejehjem forbliver høj.

Liberal Alliance er stolte af at have en socialordfører som Thyra Frank, hvad hun har udrettet på plejehjemmet Lotte er fantastisk, hun er et forbillede for mit engagement for ældreplejen i Solrød kommune.

Jeg tror, det handler om, at personalet skal have frihed til at arbejde med det, de er uddannede til i stedet for at spilde tiden på at registrere på computere og udfylde det ene kontrolskema efter det andet.

Som skatteyder igennem et helt liv, har du ret til et værdigt otium, hvor en ble ikke som udgangspunkt indgår.

Bad 2 gange ugentlig og rengøring hver 14 dag, vil Liberal Alliance arbejde på bliver minimumsnormen.

Se eventuelt mere på FB – Henrik Boye Jørgensen og / eller Liberal Alliance Solrød.

Liberal Alliance har focus på ældreplejen… også efter valgetMed Venlig Hilsen

Henrik Boye Jørgensen
Spidskandidat
Liberal Alliance – Solrød
www.la-solrod.dk


Flere artikler

Tillykke til folkestyret

24-06-2019
Klimatosser! råbte folketingets afgående formand til alle danskere

Forslag om Live-streaming af byrådsmøder

24-06-2019
Forslaget blev stemt ned med et brag

Ulovlighed efterfølges

17-06-2019
Ministeren for udlændinge og integration Inger Støjberg brød loven i marts 2017.

Nu skal der arbejdes

10-06-2019
Danmark mere rødt med et flot flertal

Svigt i daginstitutioner

03-06-2019
Pædagogiske svigt i flere københavnske daginstitutioner

Nej til eksperimenter

27-05-2019
Efter et godt europaparlamentsvalg er det nu tid til at fokusere på folketingsvalget

Bananrepublikken Danmark

20-05-2019
En af de største skandaler i nyere dansk finanshistorie ved at folde sig ud

Regeringens bluffnummer

13-05-2019
Ikke 17.150 personer kan trække sig ud af arbejdsmarkedet kun 800

Åbent brev til Borgmester og Byråd

13-05-2019
Pas på vores natur !


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online