Kære politikere i Solrød kommunes byråd

22. oktober 2018

Kære politikere i Solrød Kommunes Byråd. Det er ommer!

Kære politikere i Solrød Kommunes Byråd.

Det er en ommer!!

Den 12.9.18 blev budgetforslaget til 2019 for Solrød Kommune præsenteret for tillidsmænd og ledere i kommunen.
Her blev der fortalt, at der ikke ville ske serviceforringelser, og at man ville bevare det eksisterende serviceniveau.
Desværre viser det sig nu, at for at kommunen kan igangsætte nye initiativer på ungdomsområdet (bl.a. ved at ansætte en fritidskoordinator og en Ungeprojektmedarbejder), så er det nødvendigt at regulere 4 pædagoger ned i tid, for at kunne finansiere den ene af de to koordinatorstillinger.

Det er med stor undring, at vi konstaterer, at man først giver med den ene hånd, for derefter at tage med den anden. Det mener vi i BUPL er en ommer!
Vil vi bevare de unges mulighed for en godt klubtilbud, og med aktiviteter som tiltrækker de unge, skal man ikke indskrænke åbningstiden og gå fra 4 aftenåbninger til 3. Vi håber derfor meget på, at I finder en anden måde at finansiere fritidskoordinatorstillingen på, en måde som ikke forringer det klubtilbud som Solrød kommen har i dag.

Mette og Hanne
BUPL Midtsjælland.


Flere artikler

Strandens Hus er en gevinst for hele Solrød

21-03-2019
Strandens Hus bliver et stort aktiv for hele Solrød Kommune og i Socialdemokratiet er vi glade og stolte over, at det lykkedes at få Strandens Hus med i budgetaftalen for 2019.

Sundhedsvæsenet fodres med egen hale

18-03-2019
Den 6. februar 2019 oplyser Finansminister Kristian Jensen i et svar til Folketinget, hvorledes regeringens forslag til Sundhedsreform, som støttes af Dansk Folkeparti, er finansieret.

Ligestilling på dagsordenen

11-03-2019
I 52 pct. af alle danske virksomheder er der ingen kvinder i bestyrelsen

Fælles selskabsskat – ja tak!

04-03-2019
Multinationale selskaber skatteoptimerer naturligvis, og placerer overskud i de lande med den laveste selskabsskat.

Det nye center i Havdrup

03-03-2019
De nye borde/bænke-sæt

JERSIE

28-02-2019
Hvor er alle drømmene vi havde da vi flyttede hertil, hvor er idyllen, som ej mere er til?

Specialinstitutioner og Sundhedsreform

25-02-2019
En national plan er nødvendig

Månedsløn; 4,4 mio. kr.

18-02-2019
Er lønningerne for de bedst betalte topledere ved at stikke af fra resten af Danmark?

Landbruget svigter den grønne dagsorden

11-02-2019
Gdning og gylle i dansk landbrug skader naturen


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online