Nedlæggelse af bus- og togruter

15. oktober 2018

Der bliver længere mellem busserne

Kan man forestille sig, at det er et forskud på Regeringens og Dansk Folkepartis hede ønske om at lukke regionerne, når de aftaler, at opgaver og økonomi til erhvervs- og turismefremme skal fjernes fra regionerne? Opgaverne skal fremover udføres af kommunerne og staten. For Region Sjælland betyder det, at ”Regional udvikling” er blevet reduceret med 112 mio. kr.

Besparelsen rammer den kollektive transport hårdt, fordi Region Sjælland har prioriteret, og brugt 70 pct. af budgettet til kollektiv trafik. Når der så skal spares 112 mio. kr., kan den kollektive transport desværre ikke friholdes. Især ikke hvis der også skal være penge til andre opgaver, såsom grundvandsbeskyttelse, råstofplanlægning, fordeling af gymnasieelever og strategisk udvikling.
Det er utroligt ærgerligt, at pengene skal tilbage til staten, for der er ingen af de eksisterende busser eller tog, som kan undværes.

Den gode historie er, at Region Sjælland også fremadrettet prioriterer den kollektive transport meget højt og bruger 75 pct. af budgettet.

Virkeligheden er at Regeringen og Dansk Folkeparti med åbne øjne, har flyttet penge og opgaver til kommunerne og staten med den konsekvens, at der bliver længere mellem busserne i vores region.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet


Flere artikler

Strandens Hus er en gevinst for hele Solrød

21-03-2019
Strandens Hus bliver et stort aktiv for hele Solrød Kommune og i Socialdemokratiet er vi glade og stolte over, at det lykkedes at få Strandens Hus med i budgetaftalen for 2019.

Sundhedsvæsenet fodres med egen hale

18-03-2019
Den 6. februar 2019 oplyser Finansminister Kristian Jensen i et svar til Folketinget, hvorledes regeringens forslag til Sundhedsreform, som støttes af Dansk Folkeparti, er finansieret.

Ligestilling på dagsordenen

11-03-2019
I 52 pct. af alle danske virksomheder er der ingen kvinder i bestyrelsen

Fælles selskabsskat – ja tak!

04-03-2019
Multinationale selskaber skatteoptimerer naturligvis, og placerer overskud i de lande med den laveste selskabsskat.

Det nye center i Havdrup

03-03-2019
De nye borde/bænke-sæt

JERSIE

28-02-2019
Hvor er alle drømmene vi havde da vi flyttede hertil, hvor er idyllen, som ej mere er til?

Specialinstitutioner og Sundhedsreform

25-02-2019
En national plan er nødvendig

Månedsløn; 4,4 mio. kr.

18-02-2019
Er lønningerne for de bedst betalte topledere ved at stikke af fra resten af Danmark?

Landbruget svigter den grønne dagsorden

11-02-2019
Gdning og gylle i dansk landbrug skader naturen


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online