Udvidelse af Solrød Biogas A/S

10. januar 2019

Solrød Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet for udvidelse af Solrød Biogas, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 23. januar 2019.


Solrød Biogas A/S har ansøgt om udvidelse af eksisterende biogasanlæg på adressen Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.


Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Solrød Biogas A/S skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Solrød Kommune kan vurdere, om projektet kan gennemføres.
Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.


Solrød Kommune har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.


Ideoplæg


Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Solrød Kommunes sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt.


Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.


Offentliggørelse

Solrød Kommune idé oplæg offentliggøres www.solrod.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.


Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller teknisk@solrod.dk senest den 23. januar 2019.


Anfør venligst dit navn og din adresse på henvendelsen.


Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Vil du være affaldshelt i nogle timer?

21-03-2019
Så meld dig til affaldsindsamlingen d. 31. marts, hvor Danmarks Naturfrednings Forening gennemfører den årlige indsamling af affald i naturen. I Solrød Kommune gennemføres affaldsindsamlingen i samarbejde med Grønt Råd.

Solrød baner vejen for innovativt og bæredygtigt boligbyggeri

21-03-2019
Visionerne om et bæredygtigt og fremtidssikret, grønt boligbyggeri i den sydlige del af Solrød Kommune kommer nu tættere på at blive bragt til live.

Elever gav byrådet deres syn på skolelivet

18-03-2019
Byrådet i Solrød ville gerne høre om livet som skolelev i Solrød og Havdrup anno 2019. Den chance lod eleverne ikke forpasse og mødte velforberedte op til dialog.

Succesfuld sundheds-virksomhed inviterede borgmesteren indenfor

18-03-2019
Den innovative udviklings- og produktionsvirksomhed Vigor Healthcare Ltd åbnede dørene for borgmester Niels Hörup og viste frem i lokalerne i Solrød Center.

Solrød får nye genbrugsstationer i fremtiden

14-03-2019
Fra foråret 2020 skal borgerne i Solrød Kommune ikke længere køre til Greve Miljøcenter, når de skal på genbrugsstationen. Et nyt samarbejde forventes offentliggjort i marts.

Væksthuset har jubilæum: Børnenes hjælper fylder 10 år

11-03-2019
I Væksthuset er der hjælp at hente uanset, om dit barn fx tumler med sprogproblemer, mobning, angst eller har brug for hjælp til at booste sit selvværd. Nu fylder det populære hus 10 år.

Foredrag og sang med Den Syngende Konsul

07-03-2019
Jørgen Ledstrup besøger igen Solrød Bibliotek og Kulturhus

Borgerne er vilde med Borgerservice

07-03-2019
94 procent har haft en rigtig god oplevelse

Naturfag på Spil: 6. klasserne dystede i skæve idéer

07-03-2019
Det var afgørelsens time for alle 6. klasserne i Solrød Kommune. Onsdag skulle de nemlig traditionen tro til Naturfag på Spil og dyste mod hinanden i at løse kringlede natur og teknik-opgaver.

Nu tager Solrød hul på planerne om et mere levende og aktivt idrætscenter

28-02-2019
En omfattende ombygning af Solrød Idrætscenter går nu ind i den første fase, hvor der etableres et nyt, attraktivt tilholdssted til ungdomsklubben Klub 2680.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online