Udvidelse af Solrød Biogas A/S

10. januar 2019

Solrød Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet for udvidelse af Solrød Biogas, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 23. januar 2019.


Solrød Biogas A/S har ansøgt om udvidelse af eksisterende biogasanlæg på adressen Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.


Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Solrød Biogas A/S skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Solrød Kommune kan vurdere, om projektet kan gennemføres.
Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.


Solrød Kommune har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.


Ideoplæg


Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Solrød Kommunes sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt.


Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.


Offentliggørelse

Solrød Kommune idé oplæg offentliggøres www.solrod.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.


Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller teknisk@solrod.dk senest den 23. januar 2019.


Anfør venligst dit navn og din adresse på henvendelsen.


Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Nu bindes hele Solrød Kommune sammen af cykelstier

17-01-2019
Byrådet i Solrød Kommune har vedtaget af sætte penge af til en 1,5 km cykelsti mellem landsbyerne Kirke Skensved og Naurbjerg.

Ny belægning foran Solrød Idrætscenter

14-01-2019
Hvis du skal ind i Solrød Idrætscenter i uge 3, så skal du benytte indgangen mod nord, da den sydlige indgang er lukket.

Ny aftale mellem Østsjællands Beredskab og Falck

14-01-2019
Østsjællands Beredskab har den 14. januar udsendt nedenstående pressemeddelelse vedrørende en ny 8-årig aftale med Falck om løsningen af brandopgaven i Solrød, Greve, Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Stevns.

Har du din indre viljestyrke eller er du en sutsko?

10-01-2019
Videnscafe med Stine Klarskov

Østsjællands Beredskab har indgået ny kontrakt med Falck

10-01-2019
Beredskabet i Solrød Kommune kommer i højere grad til at bygge på et effektivt samarbejde mellem flere kommuner, som fortsat sikrer borgernes tryghed og sikkerhed.

Nu kan du søge om at blive nævning og domsmand

10-01-2019
Har du lyst til at være nævning og domsmand, så er det nu, du kan sende en ansøgning af sted.

Nu kommer der ny belægning foran Solrød Idrætscenter

07-01-2019
Hvis du skal ind i Solrød Idrætscenter i uge to, så skal du benytte indgangen mod syd, da den nordlige indgang er lukket.

Borgmesterens nytårshilsen 2018

27-12-2018
Her kan du læse borgmesterens nytårshilsen 2018.

Se hvornår du får hentet affald i 2019

24-12-2018
Nu er tømmekalenderen for 2019 klar på Mit Affald.

Brug Miljøkassen til juleskraldet

24-12-2018
Hvordan skiller du dig af med juleslipset med indbygget musik eller snespray-dåsen?


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online