Solrød Kommune genoptager sager om sygedagpenge

4. oktober 2018

En ny afgørelse ændrer praksis for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge må stoppes. Læs mere her.

Har du modtaget sygedagpenge i Solrød Kommune, og blev udbetalingen stoppet med tilbagevirkende kraft, så kan du have penge til gode. 

Det skyldes en ny afgørelse i Ankestyrelsen, der slår fast, at kommunerne tidligst kan stoppe udbetalingen af dagpenge, når der er truffet en beslutning herom. Det vil sige fra datoen på det brev, hvor kommunen meddeleler, at det er besluttet at stoppe udbetalingen.

Kommunerne kan altså ikke stoppe udbetalingen før, beslutningen er truffet, og dermed heller ikke med tilbagevirkende kraft.

Afgørelsen ændrer udelukkende praksis for, hvornår kommunen må stoppe udbetalingen. Den ændrer altså ikke på praksis om selve vurderingen af, om modtageren af sygedagpenge er i stand til at arbejde eller ej.


Eksempel:

Hvis du har modtaget et brev med en afgørelse den 1. september 2018, hvor der står, at sygedagpengene er stoppet den 1. januar 2018, så er afgørelsen forkert, fordi den er stoppet med tilbagevirkende kraft.

I det konkrete eksempel burde sygedagpengene være stoppet den 1. september 2018.

Vi har brug for din hjælp

Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde alle relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag.

Du skal kontakte Job- og Socialcenteret, som kan træffes på telefon 56182000 eller ved personligt fremmøde. Du kan også henvende dig skriftligt ved at sende sikkert via din e-Boks.

Du skal blot oplyse dit CPR-nummer, og at du har læst denne nyhed om sygedagpenge.

Så vil vi gennemgå din sag og sende dig et skriftligt svar.

Hvis sagen har været behandlet af de sociale nævn eller Ankestyrelsen, vil du kunne anmode Ankestyrelsen om at genoptage sagen, fordi det er den myndighed, der sidst har afgjort sagen, som skal se på den igen. Se mere på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

Forældelse

Det er ikke alle sager, der kan blive genoptaget. Ankestyrelsen har fastsat, at alle sager fra 4. maj 2018 og tre år tilbage kan genoptages. Sager der går mere end tre år tilbage fra 4. maj 2018 er dermed forældede. 

Er din sag forældet, og har du indvendinger imod dette, vil det blive undersøgt, om der kan være konkrete omstændigheder, der gør, at forældelsesfristen ikke er gældende i dit tilfælde.

Yderligere informationer:

  • Afgørelsen er en principafgørelse, der fastlægger praksis efter en dom fra Østre Landsret.
  • Den nye praksis har hjemmel i sygedagpengelovens § 7
  • Skæringstidspunkt for forældelsesfristen er fastsat til tre år før 4. maj 2018. 4. maj 2018 er datoen for Østre Landsrets dom.
Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Østsjællands Beredskabs opgaver skal formentligt løftes lokalt

13-12-2018
Østsjællands Beredskab har sendt en pressemeddelelse ud, hvori det fremgår, at de 8 borgmestre er enige om, at det nu ser ud til, at Østsjællands Beredskab skal opløses.

Solrød Kommune slår rekord: Aldrig har vi været så mange

13-12-2018
22.998… 22.999… 23.000! For første gang nogensinde kan 23.000 personer på samme tid kalde sig for borgere i Solrød Kommune.

Til januar kan de kommunale lokaler bookes

10-12-2018
Fredag den 11. januar 2019 bliver der åbnet op for sæsonbooking af kommunens lokaler for sæsonen 2019/2020. Men allerede nu er det muligt at anmode om at booke lokaler til større arrangementer i sæson 2019/2020 på både Solrød Idrætscenter, svømmehallen, Munkekærhallen, Jersiehallen og i Havdrup Idrætscenter.

Kom til julekoncerter med musikskolen

06-12-2018
Musikskolens elevere skruer op for julestemningen med to koncerter

Storskrald i december måned

06-12-2018
Plejer du at få hentet storskrald på en tirsdag eller onsdag, så skal du være opmærksom på at december måned er anderledes for dig.

Entreprenør erklæret konkurs

06-12-2018
Daurehøj Erhvervsbyg, der har vundet udbuddet om at bygge en ny daginstitution i Havdrup Vest, er erklæret konkurs.

Havdrup indviede sprælsk og innovativ bymidte

03-12-2018
Bymidten i Havdrup er blevet forvandlet fra et gennemkørselsområde til et attraktivt byrum, hvor borgere i alle aldre kan mødes og hygge sig.

Møllebækken Købmandsgård åbnede døren til en svunden tid

29-11-2018
Det frembragte forestillinger om historier fra en svunden tid, da borgmester Niels Hörup forleden besøgte købmand Henrik Koch og Møllebækken Købmandsgård i Karlslunde som en del af byrådets ønske om at støtte op om det lokale erhvervsliv.

Her er Havdrups eventyrlige og moderne nye børnehus

29-11-2018
Der bliver masser af plads til både eventyr, tumleri og højtlæsning i det nye innovative børnehus i Havdrup Vest, som skal danne nye, moderne rammer for den nuværende daginstitution Lindebo og samtidig ruste kommunen til at rumme endnu flere børn.

Nyt bump i Havdrup er en utrolig succes

26-11-2018
Bump er ofte udskældt blandt trafikanter, men effekten af det nye bump på Skolevej gør kritikken til skamme.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online