Solrød Kommune genoptager sager om sygedagpenge

4. oktober 2018

En ny afgørelse ændrer praksis for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge må stoppes. Læs mere her.

Har du modtaget sygedagpenge i Solrød Kommune, og blev udbetalingen stoppet med tilbagevirkende kraft, så kan du have penge til gode. 

Det skyldes en ny afgørelse i Ankestyrelsen, der slår fast, at kommunerne tidligst kan stoppe udbetalingen af dagpenge, når der er truffet en beslutning herom. Det vil sige fra datoen på det brev, hvor kommunen meddeleler, at det er besluttet at stoppe udbetalingen.

Kommunerne kan altså ikke stoppe udbetalingen før, beslutningen er truffet, og dermed heller ikke med tilbagevirkende kraft.

Afgørelsen ændrer udelukkende praksis for, hvornår kommunen må stoppe udbetalingen. Den ændrer altså ikke på praksis om selve vurderingen af, om modtageren af sygedagpenge er i stand til at arbejde eller ej.


Eksempel:

Hvis du har modtaget et brev med en afgørelse den 1. september 2018, hvor der står, at sygedagpengene er stoppet den 1. januar 2018, så er afgørelsen forkert, fordi den er stoppet med tilbagevirkende kraft.

I det konkrete eksempel burde sygedagpengene være stoppet den 1. september 2018.

Vi har brug for din hjælp

Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde alle relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag.

Du skal kontakte Job- og Socialcenteret, som kan træffes på telefon 56182000 eller ved personligt fremmøde. Du kan også henvende dig skriftligt ved at sende sikkert via din e-Boks.

Du skal blot oplyse dit CPR-nummer, og at du har læst denne nyhed om sygedagpenge.

Så vil vi gennemgå din sag og sende dig et skriftligt svar.

Hvis sagen har været behandlet af de sociale nævn eller Ankestyrelsen, vil du kunne anmode Ankestyrelsen om at genoptage sagen, fordi det er den myndighed, der sidst har afgjort sagen, som skal se på den igen. Se mere på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

Forældelse

Det er ikke alle sager, der kan blive genoptaget. Ankestyrelsen har fastsat, at alle sager fra 4. maj 2018 og tre år tilbage kan genoptages. Sager der går mere end tre år tilbage fra 4. maj 2018 er dermed forældede. 

Er din sag forældet, og har du indvendinger imod dette, vil det blive undersøgt, om der kan være konkrete omstændigheder, der gør, at forældelsesfristen ikke er gældende i dit tilfælde.

Yderligere informationer:

  • Afgørelsen er en principafgørelse, der fastlægger praksis efter en dom fra Østre Landsret.
  • Den nye praksis har hjemmel i sygedagpengelovens § 7
  • Skæringstidspunkt for forældelsesfristen er fastsat til tre år før 4. maj 2018. 4. maj 2018 er datoen for Østre Landsrets dom.
Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

5 ting du kan lave i vinterferien i Solrød

14-02-2019
Juhuuuu! Så er det vinterferie i Solrød Kommune, og her kommer 5 gode bud på, hvad man kan lave her i kommunen i ferien.

Solrød er den mest populære bosætningskommune

14-02-2019
Nye tal viser, at Solrød Kommune var den mest populære bosætningskommune i 2018.

Offentliggørelse af ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse

07-02-2019
Solrød Kommune skal give offentligheden mulighed for at udtale sig inden vi træffer afgørelse om at meddele revurdering af miljøgodkendelse til Solrød Biogas A/S.

Munkekærskolen og Havdrup Skole skal teste fremtidens fag

07-02-2019
Et nyt og særdeles aktuelt fag er på vej til den danske folkeskole, men først skal det testes på en række danske skoler. Munkekærskolen og Havdrup Skole er to af dem.

Nu kan du blive forpagter med Solrøds bedste udsigt

04-02-2019
Går du med en lille drøm om at drive dit eget sted? Så er der en alletiders mulighed lige nu - og endda med den perfekte udsigt.

Havdrup får sin innovative ønske-daginstitution

28-01-2019
Trods konkurs bibeholdes det eventyrlige daginstitutionsprojekt

Nu får Solrød Kommunes nye sundhedspolitik ben at gå på

28-01-2019
20 indsatser skal styrke borgernes helbred

Solrød tager et skridt nærmere mod en ny erhvervskile

28-01-2019
45 hektar stor erhvervskile er på tegnebrættet

Byrådet sætter skub i planerne om Strandens Hus

28-01-2019
Et imødekommende hus, der skal favne både vandsportsudøvere, vandhunde og alle de andre

KÆMPE bogsalg på biblioteket

24-01-2019
Solrød Bibliotek og Kulturhus holder det største bogsalg nogensinde


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online