Reel pensionsskatteprocent pr. 1/8-18: 59,9%

14. august 2018

Hvad er den virkelige skatteprocent i dagens samfund?

Pensionistskatteprocent pr. 1/8-2018: 59,9%

I sommerens løb modtog jeg/vi en sommerhilsen fra en kandidat fra et stort kendt parti. Her kunne bl.a. læses: "For mig er ældreplejen, sundhedsvæsenet og vores børn vigtigere end skattelettelser til de rigeste".

Som næsten henhørende under ´ældreplejen´, - pensionist, enlig med ejerbolig og af samme årsag med en rimelig lav ?forbrugsfest-deltagelse?, var min reelle skatteprocent 59,9, opgjort pr. 1/8.
Dvs. at tilbagebetalingsprocenten til de offentlige kasser udgjorde 59,9% af min tildelte pension (folkepension + tillægspension samt ATP).
Beregningen er ud fra mine reelle betalinger af personskatter, MOMS, punktafgifter (øl, vin, spiritus, chokolade, is, kaffe/te, benzin, plastposer), ejendomsværdiskat, grundskyld, statsafgift og miljøbidrag på bilforsikring, skadeforsikringsafgift (bil), stormskadeforsikringsafgift, stormflodsafgift, PSO afgift, elafgift, bil ejerafgift, medie-licens (DR), vandafledningsbidrag, vandskat, samt pensionsafkastskat.
Retfærdigvis bliver det så ikke årets endelige resultat, der iflg. mine prognoser ender på ca. 54%.

Det menneskelige reaktionsmønster er så, at andre bør yde mere, men selv en uændret beskatning af ´de rigeste´ kan ikke løse det skattetryksproblem vi har i dag.
Der burde kigges helt andre veje, nemlig på mangelfuld offentlig administration og styring.
Skandaler som f.eks. IC4 tog, IT-systemer som EFI, POLSAG, AMANDA, SUNDHEDSPLATFORMEN samt SKAT, hvor SKAT´s direktør går hjem med en 2,2 mio.kr. ´fyringsbonus´, efter at have bortødslet 12 mia.kr. ville, hvis ikke forekommende, være skattebesparende.
Men uanset hvor urimelige bonusser generelt kan være, så ville en 100% beskatning af de udbetalte 2,2 mio. blot blive 0,38 kr. pr dansker, hvorimod tabet på 12 mia. udgør 2100 kr. pr. dansker. Hvad så med alle skandaler sammenlagt?
Men reelt - hvem tror efterhånden på muligheden for at få offentlig styring under kontrol? Jeg er personligt blevet overbevist om at med det danske politiske set-up, vil det aldrig lykkes.
Og så er der jo ´migrationens-omkostninger´, som senest opgjort, med ca. 33 mia.kr. kræver skatteopkrævning af ca. 5700 kr. pr. borger årligt.
Måske bør man have ovennævnte i tankerne når vore politikere nu igen, til det snart forestående valg, vil love os - ja gud ved hvad, for at blive valgt ind!
Mere ´velfærd´ bliver til mere skat.

Erik Larsholt
Bestyrelsesmedlem DF i Solrød


Flere artikler

Økonomisk uansvarligt

10-12-2018
Når privatøkonomien er presset, betyder et ødelagt køleskab at en buffer eller næste års sommerferie forsvinder. En økonomisk buffer er altid god at have stående til uforudsete udgifter.

Regionen mangler læger

03-12-2018
Særligt uddannelsesforløb for lægestuderende tilbydes

Danmarks pensionister

26-11-2018
Kan et rigt velfærdssamfund leve med fattige pensionister? Nej tak. Pensionisterne i Danmark har skabt velfærdssamfundet, og er derfor ikke tjent med at skulle leve i fattigdom.

Spar ikke på erhvervsskolerne

19-11-2018
Der bliver stadig færre penge pr. elev på erhvervsskolerne - på trods af løfter om det modsatte.

Anoreksi og forældrerollen

12-11-2018
Betænkeligt, at forældrene skal behandle deres eget barn

Timianhaven i Havdrup

08-11-2018
Indlæg af: Orla Dam Larsen

Enighed i oppositionen

05-11-2018
Sex uden samtykke skal juridisk være en voldtægt.

Farvel til endnu flere ansatte

29-10-2018
De aktuelle afskedigelser på sygehusene bliver fulgt op med endnu flere opsigelser i de kommende år. I regeringens finanslovsforslag for 2019, som skal forhandles med Dansk Folkeparti, lægges der op til, at der skal være færre offentlige ansatte.

Folkeskolen taber terræn

22-10-2018
Når en folkeskole lukker starter flere på privatskole

Kære politikere i Solrød kommunes byråd

22-10-2018
Kære politikere i Solrød Kommunes Byråd. Det er ommer!


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online