Reel pensionsskatteprocent pr. 1/8-18: 59,9%

14. august 2018

Hvad er den virkelige skatteprocent i dagens samfund?

Pensionistskatteprocent pr. 1/8-2018: 59,9%

I sommerens løb modtog jeg/vi en sommerhilsen fra en kandidat fra et stort kendt parti. Her kunne bl.a. læses: "For mig er ældreplejen, sundhedsvæsenet og vores børn vigtigere end skattelettelser til de rigeste".

Som næsten henhørende under ´ældreplejen´, - pensionist, enlig med ejerbolig og af samme årsag med en rimelig lav ?forbrugsfest-deltagelse?, var min reelle skatteprocent 59,9, opgjort pr. 1/8.
Dvs. at tilbagebetalingsprocenten til de offentlige kasser udgjorde 59,9% af min tildelte pension (folkepension + tillægspension samt ATP).
Beregningen er ud fra mine reelle betalinger af personskatter, MOMS, punktafgifter (øl, vin, spiritus, chokolade, is, kaffe/te, benzin, plastposer), ejendomsværdiskat, grundskyld, statsafgift og miljøbidrag på bilforsikring, skadeforsikringsafgift (bil), stormskadeforsikringsafgift, stormflodsafgift, PSO afgift, elafgift, bil ejerafgift, medie-licens (DR), vandafledningsbidrag, vandskat, samt pensionsafkastskat.
Retfærdigvis bliver det så ikke årets endelige resultat, der iflg. mine prognoser ender på ca. 54%.

Det menneskelige reaktionsmønster er så, at andre bør yde mere, men selv en uændret beskatning af ´de rigeste´ kan ikke løse det skattetryksproblem vi har i dag.
Der burde kigges helt andre veje, nemlig på mangelfuld offentlig administration og styring.
Skandaler som f.eks. IC4 tog, IT-systemer som EFI, POLSAG, AMANDA, SUNDHEDSPLATFORMEN samt SKAT, hvor SKAT´s direktør går hjem med en 2,2 mio.kr. ´fyringsbonus´, efter at have bortødslet 12 mia.kr. ville, hvis ikke forekommende, være skattebesparende.
Men uanset hvor urimelige bonusser generelt kan være, så ville en 100% beskatning af de udbetalte 2,2 mio. blot blive 0,38 kr. pr dansker, hvorimod tabet på 12 mia. udgør 2100 kr. pr. dansker. Hvad så med alle skandaler sammenlagt?
Men reelt - hvem tror efterhånden på muligheden for at få offentlig styring under kontrol? Jeg er personligt blevet overbevist om at med det danske politiske set-up, vil det aldrig lykkes.
Og så er der jo ´migrationens-omkostninger´, som senest opgjort, med ca. 33 mia.kr. kræver skatteopkrævning af ca. 5700 kr. pr. borger årligt.
Måske bør man have ovennævnte i tankerne når vore politikere nu igen, til det snart forestående valg, vil love os - ja gud ved hvad, for at blive valgt ind!
Mere ´velfærd´ bliver til mere skat.

Erik Larsholt
Bestyrelsesmedlem DF i Solrød


Flere artikler

Landbruget svigter den grønne dagsorden

11-02-2019
Gdning og gylle i dansk landbrug skader naturen

Grundejere Jersie området

31-01-2019
Slut med det gode gamle parcelhus kvarter

Ret til tidlig pension

28-01-2019
Der er forskel på arbejde

Udemokratisk og underfinansieret

21-01-2019
Regeringens forslag til Sundhedsreform som støttes af Dansk Folkeparti, er underfinansieret og udemokratisk

Farcen om regionerne

14-01-2019
Statsminister Lars Løkke Rasmussens tøven om sin holdning til regionerne er en farce. Partiet Venstre er tydeligvis splittet på spørgsmålet om regionernes fremtid og mange fremtrædende Venstremedlemmer advarer direkte statsministeren i at nedlægge regionerne.

Løkke ramte rigtigt

07-01-2019
Statsministeren ramte plet med sin nytårstale

Lad os gøre erhvervspraktik obligatorisk

03-01-2019
For få unger vælger en erhvervsuddannelse

Færre fattige børn i 2019

31-12-2018
2019 er som bekendt et valgår og kan blive et godt år for børnene

Dårligere service i 2019

25-12-2018
Færre velfærdskroner pr. borger i 2019

Regeringen giver ingen julegaver

17-12-2018
Julen nærmer sig samtidig med at konsekvenserne af finanslovsaftalen for 2019 viser sig.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online