Reel pensionsskatteprocent pr. 1/8-18: 59,9%

14. august 2018

Hvad er den virkelige skatteprocent i dagens samfund?

Pensionistskatteprocent pr. 1/8-2018: 59,9%

I sommerens løb modtog jeg/vi en sommerhilsen fra en kandidat fra et stort kendt parti. Her kunne bl.a. læses: "For mig er ældreplejen, sundhedsvæsenet og vores børn vigtigere end skattelettelser til de rigeste".

Som næsten henhørende under ´ældreplejen´, - pensionist, enlig med ejerbolig og af samme årsag med en rimelig lav ?forbrugsfest-deltagelse?, var min reelle skatteprocent 59,9, opgjort pr. 1/8.
Dvs. at tilbagebetalingsprocenten til de offentlige kasser udgjorde 59,9% af min tildelte pension (folkepension + tillægspension samt ATP).
Beregningen er ud fra mine reelle betalinger af personskatter, MOMS, punktafgifter (øl, vin, spiritus, chokolade, is, kaffe/te, benzin, plastposer), ejendomsværdiskat, grundskyld, statsafgift og miljøbidrag på bilforsikring, skadeforsikringsafgift (bil), stormskadeforsikringsafgift, stormflodsafgift, PSO afgift, elafgift, bil ejerafgift, medie-licens (DR), vandafledningsbidrag, vandskat, samt pensionsafkastskat.
Retfærdigvis bliver det så ikke årets endelige resultat, der iflg. mine prognoser ender på ca. 54%.

Det menneskelige reaktionsmønster er så, at andre bør yde mere, men selv en uændret beskatning af ´de rigeste´ kan ikke løse det skattetryksproblem vi har i dag.
Der burde kigges helt andre veje, nemlig på mangelfuld offentlig administration og styring.
Skandaler som f.eks. IC4 tog, IT-systemer som EFI, POLSAG, AMANDA, SUNDHEDSPLATFORMEN samt SKAT, hvor SKAT´s direktør går hjem med en 2,2 mio.kr. ´fyringsbonus´, efter at have bortødslet 12 mia.kr. ville, hvis ikke forekommende, være skattebesparende.
Men uanset hvor urimelige bonusser generelt kan være, så ville en 100% beskatning af de udbetalte 2,2 mio. blot blive 0,38 kr. pr dansker, hvorimod tabet på 12 mia. udgør 2100 kr. pr. dansker. Hvad så med alle skandaler sammenlagt?
Men reelt - hvem tror efterhånden på muligheden for at få offentlig styring under kontrol? Jeg er personligt blevet overbevist om at med det danske politiske set-up, vil det aldrig lykkes.
Og så er der jo ´migrationens-omkostninger´, som senest opgjort, med ca. 33 mia.kr. kræver skatteopkrævning af ca. 5700 kr. pr. borger årligt.
Måske bør man have ovennævnte i tankerne når vore politikere nu igen, til det snart forestående valg, vil love os - ja gud ved hvad, for at blive valgt ind!
Mere ´velfærd´ bliver til mere skat.

Erik Larsholt
Bestyrelsesmedlem DF i Solrød


Flere artikler

Bredt politisk samarbejde er en mærkesag for Venstre

18-10-2018
I Solrød værner vi om en historisk tradition: Det samarbejdende byråd. Det brede samarbejde er til glæde for borgere, foreninger, virksomheder og de 1.700 ansatte i kommunen.

Nedlæggelse af bus- og togruter

15-10-2018
Der bliver længere mellem busserne

Forhåbentlig farvel til administrationsgebyret

11-10-2018
Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil give virksomhederne mere tid og mindre papirarbejde blandt andet ved at fjerne administrationsgebyret for erhvervsaffald. Et gebyr som i vores sjællandske kommuner ligger på mellem 80 og 680 kroner – alt efter hvilken kommune virksomheden har adresse i.

Sandheden om regionerne

08-10-2018
Af John Wennerwald Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er kede af at Solrød kommune fravælger fællesskabsklippekortet

08-10-2018
Vi ønsker at favne de ældre, og ønsker at de skal have værdighed, livskvalitet og muligheder.

Sorggrupper ved spædbarnsdød

01-10-2018
Det er mig en kæmpe glæde at have bidraget til at hjælpe de forældre, som desværre oplever, at deres barn dør.

Social arv skal brydes

24-09-2018
Af: John Wennerwald

Ordentlighed tak!

17-09-2018
Fint forsøg på at iklæde sig velfærdsførertrøjen

Opbakning til lærerne på Munkekærskolen

16-09-2018
Opbakning til lærerne på Munkekærskolen i anledning af den mediemæssige opmærksomhed.

Svar på Jørgen Kreutzers spørgsmål til Konservative

11-09-2018
Var Konservatives udmelding i sidste valgkamp bare valgflæsk?


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online