Moderniserings-styrelsens dage er talte

14. maj 2018

Et godt arbejdsmiljø, så får vi tilfredse medarbejdere


Region Sjælland har et stående udvalg som sætter fokus på medarbejderne; Arbejdsmiljø og rekruttering.

Tankegangen i Region Sjælland er, at hvis der skabes et godt arbejdsmiljø, så får vi tilfredse medarbejdere, som har lyst til at arbejde. 

I 2011 blev Moderniseringsstyrelsen oprettet med den særlige opgave; at frigøre de betydelige ressourcer, der ligger i moderniseringen af de offentlige overenskomster. Sagt med andre ord, at de offentlige medarbejdere skulle arbejde mere for de samme penge. 

Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet har også fokus på medarbejderne i det offentlige. Her er opfattelsen en anden, nemlig at fokusering, måltal og effektivisering er nøgleord for at få medarbejderne til at yde mere. 

Den forældede styrings-grundtanke skal nytænkes, hvis Moderniseringsstyrelsen fortsat skal eksistere, og de offentlige ansatte fortsat skal gå tilfredse på arbejde.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Flere artikler

Sundhedsplatformen i Region Sjælland

13-08-2018
Vi er ikke i mål med Sundhedsplatformen endnu

Flere dør af rygning

06-08-2018
Vi bliver alvorligt syge og dør af rygning

Større ambitioner ønskes

30-07-2018
Danmarks Statistik vurderer at antallet af vuggestue- og børnehavebørn stiger fra 361.300 i 2018 til 414.200
børn i 2025. En stigning på mere end 12 pct. Samtidig stiger antallet af ældre over 80 år med 150.000 personer over de næste 10 år.

Omskæring af drenge

23-07-2018
Når forhuden skæres af, fjernes de fintfølende nerver

53.000.000.000

16-07-2018
Sorte penge er blevet hvide

Samtykke inden sex

09-07-2018
Hvis en mand har sex med en bevidstløs kvinde, er det voldtægt

Endelig gratis psykologhjælp til +18 årige

02-07-2018
Muligt for regionerne at levere gratis psykologhjælp

Svære forhandlinger venter

25-06-2018
Forhandlingerne om Region Sjællands budget 2019 begynder nu

Hele pakken skal medregnes

11-06-2018
Finansministeriets regnemaskine skal inddrage flere parametre, når konsekvenserne af forskellige lovforslag beregnes.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online