Så er det tid til at få hunden i snor på stranden

9. april 2018

Fra 1. april til 30. september skal din hund være i snor på stranden.

Mange borgere i Solrød Kommune oplever store problemer med løse hunde. Reglerne er at hunde skal være i snor i skoven, på udyrkede arealer, i byer og i områder med bymæssig bebyggelse.

Uden for byskiltet må hunde være uden snor, men de må ikke løbe løs på anden mands grund. 


Foto: Friluftsrådet & Flink af natur

Reglerne for at have hund med på stranden er forskellige alt efter, hvilket område du færdes i, fordi der nogle steder skal tages særlige hensyn til fuglenes yngletid og dyrelivet.

  • Generelt skal hunde føres i snor på stranden fra 1. april til 30. september.
  • I Trylleskoven og på de fredede landarealer ved Staunings Ø – mellem Fuglesangsvej i nord og Skensved Å i syd – skal hunde føres i snor hele året. 
  • På Staunings Ø og Ølsemagle Revle må du ikke have din hund med fra 1. april til 31. august, og resten af året skal hunde føres i snor.

Om sommeren er det vigtigt at vise hensyn til badegæster og at medbringe hundeposer.

Reglerne for færdsel med hunde på stranden er fastsat i Naturbeskyttelseslovens § 22.

Selvom hunde er i snor kan de virke skræmmende på andre mennesker. Vis derfor altid hensyn, så alle får en god oplevelse i naturen.       

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m.

18-10-2018
Du kan nu søge om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.

Indskrivning til skolestart 2019

11-10-2018
Skal dit barn starte i skole i august 2019?

Et enigt byråd har vedtaget Budget 2019-2022 i Solrød Kommune

11-10-2018
Et samlet byråd i Solrød Kommune har nu vedtaget et vækst- og udviklingsorienteret budget med fokus på bæredygtig udvikling af hele kommunen med en ansvarlig økonomisk linje som grundpræmis.

FIFA 19 turnering i efterårsferien

08-10-2018
FIFA 19 turnering i efterårsferien på biblioteket

Hjælp til hjælpemidler i hverdagen

04-10-2018
Seniornetværket i Solrød inviterer

Solrød Kommune genoptager sager om sygedagpenge

04-10-2018
En ny afgørelse ændrer praksis for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge må stoppes. Læs mere her.

Ny babycafé i Solrød

01-10-2018
Tirsdag den 9. oktober starter Solrøds nye baby café her i Aktivitets- og frivilligcenteret. Baby caféen er etableret i et samarbejde mellem AFC og Børn og Ungerådgivningen. AFC driver caféen.

Mangler I et øvelokale?

01-10-2018
Solrød Kommunale Musikskole åbner et øvelokale for lokale unge bands. Kom og hør mere på info-møde på Solrød Gl. Skole tirsdag den 9. oktober kl. 20.

Ret dine BBR-oplysninger?

01-10-2018
Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du selv rette dem og indberette dem i den nye selvbetjeningsløsning.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online