Så er det tid til at få hunden i snor på stranden

9. april 2018

Fra 1. april til 30. september skal din hund være i snor på stranden.

Mange borgere i Solrød Kommune oplever store problemer med løse hunde. Reglerne er at hunde skal være i snor i skoven, på udyrkede arealer, i byer og i områder med bymæssig bebyggelse.

Uden for byskiltet må hunde være uden snor, men de må ikke løbe løs på anden mands grund. 


Foto: Friluftsrådet & Flink af natur

Reglerne for at have hund med på stranden er forskellige alt efter, hvilket område du færdes i, fordi der nogle steder skal tages særlige hensyn til fuglenes yngletid og dyrelivet.

  • Generelt skal hunde føres i snor på stranden fra 1. april til 30. september.
  • I Trylleskoven og på de fredede landarealer ved Staunings Ø – mellem Fuglesangsvej i nord og Skensved Å i syd – skal hunde føres i snor hele året. 
  • På Staunings Ø og Ølsemagle Revle må du ikke have din hund med fra 1. april til 31. august, og resten af året skal hunde føres i snor.

Om sommeren er det vigtigt at vise hensyn til badegæster og at medbringe hundeposer.

Reglerne for færdsel med hunde på stranden er fastsat i Naturbeskyttelseslovens § 22.

Selvom hunde er i snor kan de virke skræmmende på andre mennesker. Vis derfor altid hensyn, så alle får en god oplevelse i naturen.       

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Dans bringer livsglæden frem på Plejecenter Christians Have

19-04-2018
For et halvt år siden begyndte man at danse på Plejecenter Christians Have

Børnehavebørn i Solrød rejser ind i naturvidenskabens verden

19-04-2018
Børnehavebørn i Solrød vil søge at finde svar

Slyngecafé – En baby er skabt til at blive båret

16-04-2018
Videnscafé på Solrød Bibliotek torsdag d. 3. maj kl. 10

Vejspærring på Hovedgaden ved Tykmosevej mod Havdrup

16-04-2018
I perioden fra medio til ultimo april vil der være spærret for gennemkørsel ved rundkørslen mod Hovedgaden.

Husk at holde hunden i snor på stranden om sommeren

12-04-2018
Hunde skal være i snor fra 1/4-30/9 på stranden

Skolebørn i Solrød fordyber sig og konkurrerer om tid

12-04-2018
Skoleprogrammet foregår på Solrød Bibliotek

Sidste chance for at give din mening til kende

12-04-2018
Kalder, kalder alle borgere i Solrød Kommune! Så er det sidste chance for at besvare borgertilfredshedsundersøgelsen.

Solrød Biogas fortsætter succesen

09-04-2018
2017 har været et rekordår for Solrød Biogas, som nu kan levere el til næsten 65 procent af husstandene i Solrød Kommune.

Vær med til at udforme den nye del af Solrød Idrætscenter

05-04-2018
Afsat 28 mio. kr. til nye faciliteter

Voldsomt hærværk ødelægger fodboldbane

05-04-2018
En hærværksmand har kørt med et motorkøretøj på fodboldbanen ved Solrød gl. Skole og har forårsaget skader for op i mod 50.000 kr.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrev



solrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online