Solrød Biogas fortsætter succesen

9. april 2018

2017 har været et rekordår for Solrød Biogas, som nu kan levere el til næsten 65 procent af husstandene i Solrød Kommune.

Siden Solrød Biogas blev etableret tilbage i 2015, er det kun gået en vej – fremad. Og nu har det unikke biogasanlæg, der er 100 procent ejet af Solrød Kommune, endnu engang sat ny rekord for både el- og varmeproduktionen samt antallet af rundvisninger.

Solrød Biogas kan nu dække 5.826 husstandes el-behov, hvilket svarer til 64,73 pct. af husstandene i Solrød Kommune, og samtidig dække varmeforbruget hos 1.920 typiske husstande. Samlet set medvirker det til en CO2-reduktion på ca. 46.300 tons.


”I Solrød Kommune har vi en af de mest ambitiøse klimaplaner i landet med et mål om at have reduceret kommunens CO2-udledning med 55 procent inden 2025. Vi er allerede godt på vej til at opfylde vores målsætning med god hjælp fra Solrød Biogas, der er en af vores store stoltheder. At biogasanlægget fortsætter sin fremdrift og endnu engang sætter produktionsrekord, er rent ud sagt fantastisk,” siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup, som samtidig er bestyrelsesformand for Solrød Biogas.

Solrød Biogas er – selv på europæisk plan – unik i sin sammensætning af råmateriale, fordi det som det første anlæg i Danmark er udviklet til at omdanne tang og fedtemøg til bæredygtig energi. Tangen bliver suppleret med restprodukter fra fødevareindustrien og gylle fra landbruget, hvilket samtidig reducerer omkostningerne til bortskaffelse af affald og sikrer bæredygtig næring på markerne.

Den helt særlige sammensætning af råmateriale gør Solrød Biogas til et interessant udflugtsmål for både internationale gæster og danske skoleelever, og også på besøgsområdet har 2017 været et rekordår. Samtidig har Solrød Biogas i samarbejde med Solrød Kommune udviklet et digitalt undervisningskoncept til folkeskolens ældste klasser.

”Hvis vi for alvor skal rykke på klimaområdet i Danmark og fortsætte den grønne omstilling, vi er i gang med, så er det samtidig vigtigt at oplyse og inspirere den yngre generation til at forsætte og tage ansvar for udviklingen inden for grøn energi. Samtidig er vi stolte af, hvis vi kan tjene som inspiration til en klimavenlig udvikling for nogle af alle vores udenlandske gæster. Vi er derfor meget glade for de mange besøg fra både lokale borgere, samarbejdspartnere og udenlandske gæster,” siger Niels Hörup.

Fakta
Rekorderne har været mange hos Solrød Biogas A/S i løbet af 2017. Der i 2017 produceret 23,8 mio. KWh el og 34,7 mio. KWh varme – en stigning på hhv. 17,10 pct. og 14,04 pct. i forhold til 2016.

Solrød Biogas er etableret og drives i tæt samarbejde med CPKelco, VEKS, Chr. Hansen, Solrød Strands Strandrensningslaug og det lokale landbrug.

Kilde: Solrød Kommune


Flere artikler

Dans bringer livsglæden frem på Plejecenter Christians Have

19-04-2018
For et halvt år siden begyndte man at danse på Plejecenter Christians Have

Børnehavebørn i Solrød rejser ind i naturvidenskabens verden

19-04-2018
Børnehavebørn i Solrød vil søge at finde svar

Slyngecafé – En baby er skabt til at blive båret

16-04-2018
Videnscafé på Solrød Bibliotek torsdag d. 3. maj kl. 10

Vejspærring på Hovedgaden ved Tykmosevej mod Havdrup

16-04-2018
I perioden fra medio til ultimo april vil der være spærret for gennemkørsel ved rundkørslen mod Hovedgaden.

Husk at holde hunden i snor på stranden om sommeren

12-04-2018
Hunde skal være i snor fra 1/4-30/9 på stranden

Skolebørn i Solrød fordyber sig og konkurrerer om tid

12-04-2018
Skoleprogrammet foregår på Solrød Bibliotek

Sidste chance for at give din mening til kende

12-04-2018
Kalder, kalder alle borgere i Solrød Kommune! Så er det sidste chance for at besvare borgertilfredshedsundersøgelsen.

Så er det tid til at få hunden i snor på stranden

09-04-2018
Fra 1. april til 30. september skal din hund være i snor på stranden.

Vær med til at udforme den nye del af Solrød Idrætscenter

05-04-2018
Afsat 28 mio. kr. til nye faciliteter

Voldsomt hærværk ødelægger fodboldbane

05-04-2018
En hærværksmand har kørt med et motorkøretøj på fodboldbanen ved Solrød gl. Skole og har forårsaget skader for op i mod 50.000 kr.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online