Det nye byråd i Solrød Kommune har fordelt pladserne

4. december 2017

Konstitueringen i Solrød Kommune er nu officielt på plads og vedtaget af et samlet byråd

Niels Hörup (V) er igen valgt som borgmester i Solrød Kommune, og han går dermed ind i sin fjerde borgmesterperiode i Solrød Kommune. Det stod klart, da det nye byråd i Solrød Kommune mandag den 4. december officielt konstituerede sig på et byrådsmøde med samtlige byrådsmedlemmer som underskrivere på aftalen.


 
”Vi står som et samlet byråd bag konstitueringsaftalen, og det er et godt afsæt for de kommende fire års politiske samarbejde, at det nye byråd har fortsat den historiske tradition om ’det samarbejdende byråd’. Men vigtigst af alt, så lover det godt for den fortsatte positive udvikling og vækst i vores alle sammens Solrød Kommune,” siger borgmester Niels Hörup.
På byrådsmødet blev Claus Redder Madsen (A) valgt som 1. viceborgmester, og Kim Sunesen (V) indtager pladsen som 2. viceborgmester.
 
Byrådet fastholder desuden de næste fire år de nuværende tre udvalg: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, Familie- og uddannelsesudvalget samt Social-, sundheds- og fritidsudvalget.
 
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget bliver udvidet fra fem medlemmer til syv medlemmer, og formand for udvalget er borgmester Niels Hörup. I udvalget sidder desuden Lene Stevnhoved (V), Claus Redder Madsen (A), Jonas Ring Madsen (A), Hans Odder (C), Emil Blücher (I) og Henning Christiansen (L).
 
Familie- og uddannelsesudvalget konstituerer sig på udvalgets første møde i januar måned. Medlemmerne af udvalget er Kim Sunesen (V), Michael Arnø (V), Sabrina Zimmermann (V), Jonas Ring Madsen (A), Jan Færch (G), Bo Nygaard Larsen (B) og Brian Mørch (O).
 
Social-, sundheds- og fritidsudvalget konstituerer sig ligeledes først på udvalgets møde i januar. Udvalgets medlemmer er Ivar Haugaard-Hansen (V), Jane Noer (V), Henning Arlofelt Petersen (V), Brian Mørch (O), Jytte Willendrup (A), John Wennerwald (A) og Henrik T. Larsen (F).
 
I Folkeoplysningsudvalget sidder Michael Arnø (V).
 
Børne og Unge-udvalget er repræsenteret ved Jane Noer (V) og Jytte Willendrup (A).
 
Grundlisteudvalget, som ikke behøver at være repræsenteret af byrådsmedlemmer, består af Bendt Kirk (A), Eva Rosenbæk-Svane (F), Jens Fiskbæk (O), Dina Oxfeldt (V) og Charlotte H. Jørgensen (V).
 
Valgbestyrelsen ved kommunalvalg består af Niels Hörup (V), Lene Stevnhoved (V), Claus Redder Madsen (A), Jonas Ring Madsen (A), Hans Odder (C), Emil Blücher (I) og Henning Christiansen (L).
 
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg mv. består af Niels Hörup (V), Claus Redder Madsen (A), Henning Christiansen (L) og Lene Stevnhoved (V).
 
Skatteankenævnet er repræsenteret ved Niels Hörup (V).
 
Fredningsnævnet er repræsenteret ved Naima Simring (V).
 
Hegnsynet er repræsenteret ved Knud Rasmussen (V), Bendt Kirk (A) og Jan Færch (G).
 
Grønt Råd er repræsenteret ved Birgitte Rasmussen (L) og Egon Pedersen (F).
 
Taksationskommissionen – lov om offentlige veje er repræsenteret ved Frank Djelert (V) og Knud Rasmussen (V).
 
Taksationskommissionen – ekspropriationsloven er repræsenteret ved Frank Djelert (V).
 
Ekspropriationskommissionen er repræsenteret ved Tony Christrup (V).
 
Overtaksationskommissionen er repræsenteret ved Tony Christrup (V).
 
Hyrevognsudvalget for Greve og Solrød Kommuner er repræsenteret ved Jonas Ring Madsen (A) og Michael Arnø (V).
 
Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S består af Hans Odder (C).
 
Repræsentantskabet i SEAS-NVE består af Niels Hörup (V).
 
Bestyrelsen i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) er repræsenteret ved Claus Redder Madsen (A) og Lene Stevnhoved (V).
 
Bestyrelsen i ARGO er repræsenteret ved Niels Hörup (V).
 
Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S er repræsenteret ved Henrik T. Larsen (F) og Henning Christiansen (L).
 
Bestyrelsen i Solrød Fjernvarme A.m.b.a. er repræsenteret ved Hans Odder (C).
 
Bestyrelsen i Solrød Biogas A/S er repræsenteret ved Niels Hörup (V), Lene Stevnhoved (V), Claus Redder Madsen (A), Hans Odder (C) og Jens Fiskbæk (O).
 
Trafikselskabet MOVIA’s repræsentantskab er repræsenteret ved Claus Redder Madsen (A).
 
Suppleant til Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed er Claus Redder Madsen (A).
 
Bevillingsnævnet er repræsenteret ved Stig Johansen (V), Jens Fiskbæk (O) og Finn Jensen (L).
 
Handicaprådet er repræsenteret ved John Wennerwald (A), Lene Stevnhoved (V) og Michael Arnø (V).
 
Bestyrelsen for UngSolrød er repræsenteret ved Marianne Svane (F) og Benjamin Lindberg (V).
 
Distriktsudvalget for Hjemmeværnet, Køge Bugt, er repræsenteret ved Ib Meng (V).
 
KL’s delegeretmøde er repræsenteret ved Niels Hörup (V), Claus Redder Madsen (A) og Henning Christiansen (L).
 
Borgmestersuppleant til KL’s repræsentantskab er Kim Sunesen (V).
 
Bestyrelsen Solrød Gymnasium er repræsenteret ved Emil Blücher (I). 


Kilde: Solrød Kommune, www.solrod.dkFlere artikler

Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m.

18-10-2018
Du kan nu søge om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.

Indskrivning til skolestart 2019

11-10-2018
Skal dit barn starte i skole i august 2019?

Et enigt byråd har vedtaget Budget 2019-2022 i Solrød Kommune

11-10-2018
Et samlet byråd i Solrød Kommune har nu vedtaget et vækst- og udviklingsorienteret budget med fokus på bæredygtig udvikling af hele kommunen med en ansvarlig økonomisk linje som grundpræmis.

FIFA 19 turnering i efterårsferien

08-10-2018
FIFA 19 turnering i efterårsferien på biblioteket

Hjælp til hjælpemidler i hverdagen

04-10-2018
Seniornetværket i Solrød inviterer

Solrød Kommune genoptager sager om sygedagpenge

04-10-2018
En ny afgørelse ændrer praksis for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge må stoppes. Læs mere her.

Ny babycafé i Solrød

01-10-2018
Tirsdag den 9. oktober starter Solrøds nye baby café her i Aktivitets- og frivilligcenteret. Baby caféen er etableret i et samarbejde mellem AFC og Børn og Ungerådgivningen. AFC driver caféen.

Mangler I et øvelokale?

01-10-2018
Solrød Kommunale Musikskole åbner et øvelokale for lokale unge bands. Kom og hør mere på info-møde på Solrød Gl. Skole tirsdag den 9. oktober kl. 20.

Ret dine BBR-oplysninger?

01-10-2018
Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du selv rette dem og indberette dem i den nye selvbetjeningsløsning.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online