Skoleelever inspirerer Telia

11. september 2017

Et utraditionelt samarbejde mellem Uglegårdsskolen i Solrød og Telia skaber nye muligheder for læring, udvikling og digitalisering. De umiddelbart umage parter har nemlig meget at lære hinanden. Derfor er Telia og Uglegårdsskolen gået sammen om en såkaldt Hackaton med fokus på idé- og videreudvikling af nye digitale koncepter.

”Det er en unik mulighed for vores elever at prøve kræfter med processer og metoder i Telias univers, som jo repræsenterer den verden som er og bliver elevernes virkelighed,” siger Christian Overgaard, der er er lærer på innovationslinien på Uglegårdsskolen og skolens tovholder på samarbejdet.

Eleverne fra Uglegårdsskolen er mellem 13 og 16 år og er vokset op med digitalisering. De skal hele tiden selv definere deres hverdag og deres fremtid. Og det stiller krav til de unge mennesker. Derfor har eleverne brug for konkrete redskaber og metoder til at skabe nye ideer eller omgøre eksisterende ideer.

”Innovative redskaber er en naturlig del af elevernes hverdag i skolen. Samarbejdet med Telia vil give eleverne et ekstra boost til fremtidens skolegang,” fortæller Christian Overgaard.


Udvikling starter i det små
Heller ikke i Telia lægger man skjul på, at der er noget at lære af samarbejdet med eleverne fra Uglegårdsskolen. 

”Vores helt klare formål er at lære af eleverne. De vokset op i en digital tidsalder og har et helt andet syn på mulighederne, end vi har som en etableret spiller på et digitalt marked. Vi har brug for at tænke og arbejde anderledes med nye ideer,” fortæller Trine Jensen, der arbejder med innovation og kundeoplevelser i Telia. Eleverne fra Uglegårdsskolen deltager i en såkaldt Hackaton. Et kort intensivt forløb, hvor man udvikler koncepter, prototyper og videreudvikler på digitale ideer.

”Kigger man på den digitale udvikling over de seneste 5-10 år, så er næsten alle de vigtigste drivere startet i det små. En simpel idé, der har potentialet. Men selve ideen er ikke altid nok, når man for alvor skal ud over rampen. Relativt hurtigt får et såkaldt start-up brug for vejledning eller støtte af den ene eller anden art. Og det kan Telia tilbyde,” siger Trine Jensen.

Det er Telia, der faciliterer elevernes Hackaton, der også har deltagelse af Telia-ansatte, der er med som mentorer, der giver feedback og vejledning, så eleverne kommer videre med deres ideer.

Hackaton løber over to dage; d. 11. og 12. september og 65 elever fra 7. til 9. klasse deltager i hackaton’en.

Der er tre temaer:
1) Fremtidens skole,
2) Social ansvarlighed og
3) Leg med teknologi


Flere artikler

Gymnasieelever skabte rammerne for ny ungdomsfestival

21-09-2017
Gymnasiets elever arrangerede festival for Solrøds ungdom

Biogas-quiz og rundvisning for hele familien

21-09-2017
Solrød Biogas inviterer til Åbent Hus lørdag den 30. september

Vi passer på Solrødsest markante naturperle!

21-09-2017
Komog gør en forskel på søndag den 24/9

Hvorfor bliver så mange par skilt?

21-09-2017
Foredrag med Torben Haugaard, onsdag 4. oktober, kl. 19:30 i Havdrup Sognehus.

Filmklub for børn på 8-13 år

21-09-2017
Torsdag 28. september kl. 15:45 til 17:15, viser børnebiblioteket en sjov eller spændende film for børn på 8-13 år. Kom og tag gerne dine venner med!

Tag et gratis kursus i ESPD og bliv klar til at byde på kommunale udbud

21-09-2017
Hvis du vil byde på offentlige udbud, skal du fremover også udfylde det fælleseuropæiske udbuds-dokument ESPD digitalt og korrekt i forhold til kravene. Torsdag den 12. oktober 2017 fra kl. 8.00-10.00 kan du som lokal virksomhed deltage i en workshop i ESPD i ErhvervsCentret på Korskildelund 6 i Greve.

Kom og få en isvaffel
 og en politisk snak

21-09-2017
Hvad synes du, det nye byråd skal vægte højest? Er det børnepasningen, skolerne, fritiden – eller de ældre?

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet hjælpes på vej til livet og et job

21-09-2017
I udkanten af Håndværkerbyen i Greve, side om side med en automobilforhandler og et tømrer- og snedkerfirma, ligger virksomheden MATCHgruppen. I modsætning til håndværkerne i Greves ældste industriområde, arbejder MATCHgruppen ikke med mørtel og mursten men med mind-set og mennesker, der har brug for hjælp til at komme tilbage til livet og et job. Det blev Greves borgmester og Greves erhvervs- og turistchef orienteret om, da de for nylig aflagde besøg hos MATCH-gruppen som et led i Greve kommunes vækstpolitik.

Kunsten at gøre en forskel og passe på sig selv

18-09-2017
Foredrag med Lizl Rand, torsdag d. 5. oktober kl.19.00 på Solrød Bibliotek.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online