Et enigt byråd sendte kommuneplanen i høring

28. august 2017

To læserbreve kritiserer Solrød Kommune

I to læserbreve kritiseres Solrød Kommune for, at der i fremtiden ville kunne etableres erhverv i det indeklemte område mellem motorvejen og den kommende jernbane i Solrød/Jersie, hvis forslag til kommuneplanen bliver vedtaget i december 2017.

Da forslag til kommuneplan blev sendt i høring 29. maj 2017 var det et enigt byråd, der stod bag beslutningen, som blev præsenteret på borgermødet på Solrød Rådhus 12. juni 2017.

Samtlige byrådsmedlemmer stemte altså for at sende forslag til kommuneplan i høring, og med den også planerne om at åbne op for muligheden for etablering af erhverv i det indeklemte område. Denne mulighed skabte erhvervsminister Brian Mikkelsen tidligere i 2017, hvor han ophævede få af de snærende bånd i den såkaldte statslige Fingerplan, som i mange år har været en direkte væksthæmmer for byudviklingen i en kommune som Solrød.


Jeg vil gerne minde om, at hele årsagen til at sende en sag i høring blandt borgerne er at få borgernes, virksomhedernes og foreningernes input, således man som byrådsmedlem efterfølgende har det bedst mulige beslutningsgrundlag for den videre proces. Høringsperioden udløber 31. august 2017.

Hensigten med at opbløde den meget restriktive Fingerplan, som sætter nogle meget stramme rammer for området mellem banen og motorvejen, er at skabe flere muligheder for området – inkl. at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser – så ejerne af de indeklemte ejendomme mellem motorvejen og den kommende jernbane (København – Køge – Ringsted) kan få en ekstra mulighed for at afhænde deres ejendomme, hvis de måtte ønske dette. Det er et ønske, som har været velkendt længe, da flere tidligere har været interesseret i det.

På Byrådets vegne ser jeg frem til at læse de forhåbentlig mange høringssvar, som kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget for den kommende kommuneplan, som skal vedtages af Byrådet i december 2017.

Venlig hilsen


Niels Hörup
Borgmester


Flere artikler

Region Sjælland dør af hjertestop

20-11-2017
De seneste tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at Region Sjælland er bundskraber når det gælder overlevelse af et hjertestop i forhold til de andre regioner; kun 6 procent af patienter i Region Sjælland med hjertestop overlever, mens tallet for de øvrige regioner er 12–14%.

Borgmester Niels Hørup nr. 5 i Danmark

16-11-2017
Især forældre til skolebørn er meget tilfredse med Niels Hørup

Per Hauge svarer Jens Fiskbæk

16-11-2017
Jeg skal ikke kunne sige om Jens Fiskbæk pludselige opstået viden om Kommunens budgetter kommer fra? Jeg kan blot konstatere, at det ikke kan være fra deltagelse i byrådsmøderne, hvilket hans valgløfter m.m. også tyder meget på.

Liberal Alliance er andet en lavere grundskyld

16-11-2017
avere skat, herunder grundskyld er en af vores mærkesager. Men jeg har kæmpet for meget mere end dette i de sidste 4 år.

Svar til Michael Hermarijs

16-11-2017
Det er jeg meget ked af, at høre Michael. Jeg skal ikke kunne sige, hvor du har din viden fra, men det du skriver har jeg meget svært ved at genkende.

Solrød ER en succeshistorie

16-11-2017
Sociale, som trykte medier flyder over med kandidater, som mener den er helt gal i Solrød og de er personlig garant for, at det bliver bedre, hvis de bliver valgt ind. Det er vel ikke overraskende, men jeg er på ingen måde enig med dem.

Har Hörup og co. mistet pusten?

16-11-2017
Når en borgmester og et parti har haft den politiske ledelse gennem mange år, så sker det ofte, at man begynder at lide af metaltræthed. Man træder ind i en rolle, hvor man har det svært med visioner og fornyelse. Man bliver reaktiv og forsvarende i forhold til det, der er sket. Det er almindeligt, men det er farligt for udviklingen.

Mere kapacitet i Solrøds idrætsfaciliteter

16-11-2017
I Solrød kommune har vi mange foreninger, med masser af aktive – faktisk så mange, at der nogle steder er "flaskehalse" i eller potentiale til udvikling og forbedring af faciliteterne, for at fremme foreningernes tilbud.

Svar til Per Hauge

15-11-2017
Af Brian Mørch, Byråds kandidat, Dansk Folkeparti

Den ustabile kerne.

14-11-2017
Byrådet listede afgift på vask af sengelinned igennem på oktobermøde under vildledende overskrift.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online