Et enigt byråd sendte kommuneplanen i høring

28. august 2017

To læserbreve kritiserer Solrød Kommune

I to læserbreve kritiseres Solrød Kommune for, at der i fremtiden ville kunne etableres erhverv i det indeklemte område mellem motorvejen og den kommende jernbane i Solrød/Jersie, hvis forslag til kommuneplanen bliver vedtaget i december 2017.

Da forslag til kommuneplan blev sendt i høring 29. maj 2017 var det et enigt byråd, der stod bag beslutningen, som blev præsenteret på borgermødet på Solrød Rådhus 12. juni 2017.

Samtlige byrådsmedlemmer stemte altså for at sende forslag til kommuneplan i høring, og med den også planerne om at åbne op for muligheden for etablering af erhverv i det indeklemte område. Denne mulighed skabte erhvervsminister Brian Mikkelsen tidligere i 2017, hvor han ophævede få af de snærende bånd i den såkaldte statslige Fingerplan, som i mange år har været en direkte væksthæmmer for byudviklingen i en kommune som Solrød.


Jeg vil gerne minde om, at hele årsagen til at sende en sag i høring blandt borgerne er at få borgernes, virksomhedernes og foreningernes input, således man som byrådsmedlem efterfølgende har det bedst mulige beslutningsgrundlag for den videre proces. Høringsperioden udløber 31. august 2017.

Hensigten med at opbløde den meget restriktive Fingerplan, som sætter nogle meget stramme rammer for området mellem banen og motorvejen, er at skabe flere muligheder for området – inkl. at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser – så ejerne af de indeklemte ejendomme mellem motorvejen og den kommende jernbane (København – Køge – Ringsted) kan få en ekstra mulighed for at afhænde deres ejendomme, hvis de måtte ønske dette. Det er et ønske, som har været velkendt længe, da flere tidligere har været interesseret i det.

På Byrådets vegne ser jeg frem til at læse de forhåbentlig mange høringssvar, som kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget for den kommende kommuneplan, som skal vedtages af Byrådet i december 2017.

Venlig hilsen


Niels Hörup
Borgmester


Flere artikler

Arveafgiften skal ikke fjernes

12-03-2018
I dag skal der betales arveafgift på 15 pct

Fattige børn

05-03-2018
Vi taler om skattelettelser, mere løn til offentlige ansatte og billigere luksusbiler. Vi har et fantastisk land med god velfærd og velstand - for de fleste. Alligevel bliver der en større og større afstand til dem, som har og dem, som ikke har - heriblandt mange børn.

Røgfri region

26-02-2018
Af John Wennerwald

Nyt Betonbyggeri i 4 Etager

26-02-2018
Att.: Hr. Borgmester Niels Hörup

Regionen tager samfundsansvar

19-02-2018
Region Sjælland tager en aktiv rolle i erhvervs- og vækstudviklingen ved at sikre, at der er ordentlige arbejdsvilkår på regionens arbejdspladser, herunder også sygehusbyggepladser.

Der er intet der er gratis i offentlig forvaltning

13-02-2018
Intet er gratis, ej heller i offentlig forvaltning

Kølelifte til døde børn

12-02-2018
Jeg ser gerne at alle vores fødeafdelinger får anskaffet kølelifte

Pendlerparkering i SolrødCenter

07-02-2018
Måske P-tids begrænsning på 3 timer så kunder har P-plads når vi skal til at handle i Centeret.

Regionen mangler læger!

05-02-2018
Vi mangler læger i Region Sjælland nu

Sundhedsplatformen skal holdes i hånden

29-01-2018
Sundhedsplatformen er et IT-system, som sikrer ensartede behandlingsforløb og skaber mere lighed i sundhedsvæsenet. Ved få klik iværksættes den fulde pakke af indsatser, der skal til – lige fra at få taget blodprøver og booket operation til at få sikret opfølgende behandling.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online