Et enigt byråd sendte kommuneplanen i høring

28. august 2017

To læserbreve kritiserer Solrød Kommune

I to læserbreve kritiseres Solrød Kommune for, at der i fremtiden ville kunne etableres erhverv i det indeklemte område mellem motorvejen og den kommende jernbane i Solrød/Jersie, hvis forslag til kommuneplanen bliver vedtaget i december 2017.

Da forslag til kommuneplan blev sendt i høring 29. maj 2017 var det et enigt byråd, der stod bag beslutningen, som blev præsenteret på borgermødet på Solrød Rådhus 12. juni 2017.

Samtlige byrådsmedlemmer stemte altså for at sende forslag til kommuneplan i høring, og med den også planerne om at åbne op for muligheden for etablering af erhverv i det indeklemte område. Denne mulighed skabte erhvervsminister Brian Mikkelsen tidligere i 2017, hvor han ophævede få af de snærende bånd i den såkaldte statslige Fingerplan, som i mange år har været en direkte væksthæmmer for byudviklingen i en kommune som Solrød.


Jeg vil gerne minde om, at hele årsagen til at sende en sag i høring blandt borgerne er at få borgernes, virksomhedernes og foreningernes input, således man som byrådsmedlem efterfølgende har det bedst mulige beslutningsgrundlag for den videre proces. Høringsperioden udløber 31. august 2017.

Hensigten med at opbløde den meget restriktive Fingerplan, som sætter nogle meget stramme rammer for området mellem banen og motorvejen, er at skabe flere muligheder for området – inkl. at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser – så ejerne af de indeklemte ejendomme mellem motorvejen og den kommende jernbane (København – Køge – Ringsted) kan få en ekstra mulighed for at afhænde deres ejendomme, hvis de måtte ønske dette. Det er et ønske, som har været velkendt længe, da flere tidligere har været interesseret i det.

På Byrådets vegne ser jeg frem til at læse de forhåbentlig mange høringssvar, som kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget for den kommende kommuneplan, som skal vedtages af Byrådet i december 2017.

Venlig hilsen


Niels Hörup
Borgmester


Flere artikler

53.000.000.000

16-07-2018
Sorte penge er blevet hvide

Samtykke inden sex

09-07-2018
Hvis en mand har sex med en bevidstløs kvinde, er det voldtægt

Endelig gratis psykologhjælp til +18 årige

02-07-2018
Muligt for regionerne at levere gratis psykologhjælp

Svære forhandlinger venter

25-06-2018
Forhandlingerne om Region Sjællands budget 2019 begynder nu

Hele pakken skal medregnes

11-06-2018
Finansministeriets regnemaskine skal inddrage flere parametre, når konsekvenserne af forskellige lovforslag beregnes.

Nu kommer kontrolenheden

04-06-2018
Nu etableres enheden, som skal kontrollere om arbejdsmiljøet er i orden

Danmark opruster med akuthelikopter

28-05-2018
I januar 2019 bliver der indsat en ekstra akutlægehelikopter i Danmark. Regeringen og Dansk Folkeparti har i finanslovsaftalen for 2018 aftalt, at der skal anskaffes en ekstra akutlægehelikopter.

Solrød behøver et kvalitetsløft af børne- og ungeområdet

24-05-2018
De borgerlige har i en lang periode ikke prioriteret børne- og ungeområdet i Solrød Kommune. Det kan for alvor mærkes nu, og kvaliteten i Solrød er i bund. Solrød kan simpelthen ikke levere den kvalitetsstandard i vores daginstitutioner, som man med rette kan forvente som forældre.

Skipper kroen Køge

21-05-2018
Utilgivelig oplevelse


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online