Et enigt byråd sendte kommuneplanen i høring

28. august 2017

To læserbreve kritiserer Solrød Kommune

I to læserbreve kritiseres Solrød Kommune for, at der i fremtiden ville kunne etableres erhverv i det indeklemte område mellem motorvejen og den kommende jernbane i Solrød/Jersie, hvis forslag til kommuneplanen bliver vedtaget i december 2017.

Da forslag til kommuneplan blev sendt i høring 29. maj 2017 var det et enigt byråd, der stod bag beslutningen, som blev præsenteret på borgermødet på Solrød Rådhus 12. juni 2017.

Samtlige byrådsmedlemmer stemte altså for at sende forslag til kommuneplan i høring, og med den også planerne om at åbne op for muligheden for etablering af erhverv i det indeklemte område. Denne mulighed skabte erhvervsminister Brian Mikkelsen tidligere i 2017, hvor han ophævede få af de snærende bånd i den såkaldte statslige Fingerplan, som i mange år har været en direkte væksthæmmer for byudviklingen i en kommune som Solrød.


Jeg vil gerne minde om, at hele årsagen til at sende en sag i høring blandt borgerne er at få borgernes, virksomhedernes og foreningernes input, således man som byrådsmedlem efterfølgende har det bedst mulige beslutningsgrundlag for den videre proces. Høringsperioden udløber 31. august 2017.

Hensigten med at opbløde den meget restriktive Fingerplan, som sætter nogle meget stramme rammer for området mellem banen og motorvejen, er at skabe flere muligheder for området – inkl. at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser – så ejerne af de indeklemte ejendomme mellem motorvejen og den kommende jernbane (København – Køge – Ringsted) kan få en ekstra mulighed for at afhænde deres ejendomme, hvis de måtte ønske dette. Det er et ønske, som har været velkendt længe, da flere tidligere har været interesseret i det.

På Byrådets vegne ser jeg frem til at læse de forhåbentlig mange høringssvar, som kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget for den kommende kommuneplan, som skal vedtages af Byrådet i december 2017.

Venlig hilsen


Niels Hörup
Borgmester


Flere artikler

Der ER forskel mellem os og de andre

19-10-2017
Helt overordnet er vores politiske grundholdninger, at vi ønsker stærke fællesskaber, og arbejder for stærke daginstitutioner og skoler. Det skal give alle børn og unge en god start på livet og de bedste forudsætninger for at klare sig godt og få en uddannelse. Derfor ønsker vi at afsætte flere midler til at styrke dagtilbuddene og sikre bedre normeringer. Folkeskolen skal altid være det oplagte førstevalg for alle forældre og børn i Danmark, og vi prioriterer vores erhvervs- og ungdomsuddannelser, så alle kan få muligheder og et fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Ældre, der har brug for hjælp til at klare hverdagen, skal have en værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt. Derfor vil vi investere mere i en værdig ældrepleje og mere plejepersonale.

Forkæl børnefamilierne

16-10-2017
Børnepengene bliver beskåret og pengene skal bruges til skattelettelser til de allerrigeste. Besparelsen er en del af Regeringens forslag til skattereform som Finansminister Kristian Jensen fremlagde i august måned 2017.

En folkeskole i særklasse

12-10-2017
Vi har en rigtig god folkeskole i Solrød kommune, som er spækket med super engagerede medarbejdere. Vi skal forsat have en stærk faglighed med fokus på at forme livsduelige nysgerrige verdensborgere, som har appetit og mod på en global verden.

Kandidaten er (igen) løs i uge 42!

12-10-2017
John Wennerwald, Greve og Solrøds lokale kandidat til regionsrådsvalget og byrådsvalget i Solrød Kommune, går igen på gaden og tager dialogen med borgerne.

Kortere skoledage til vores børn

12-10-2017
Liberal Alliance ser hellere at vores børn kan passe både skolen og deres fritids interesser, og vi er sikker på at en 35 timers skoleuge er for hårdt for mange elever og skabe flere tabere end vindere med den nuværende struktur.

Tidlig overflytning fra vuggestue til børnehave

09-10-2017
Børn flyttes tidligt for at spare penge

DET vil jeg og Liberal Alliance i region Sjælland

05-10-2017
Jeg opstiller som kandidat til region Sjælland, her vil jeg arbejde for at vi får mere for vores penge, fuldstændig som jeg også gør det til hverdag i byrådet i Solrød, hvor jeg sidder for Liberal Alliance.

Den lille sag med den største betydning

05-10-2017
Selv i et valgår må vi ikke glemme at påskønne de sager, som måske for flertallet ikke har den store interesse, men for et fåtal betyder alt.

En god grøn budgetaftale i Solrød

05-10-2017
Jeg er særlig glad for, at der sker en fremrykning af genanvendelsen af organisk affald fra husholdningerne. Det er et område, jeg har kæmpet for bliver styrket i Solrød. Det er både godt for klima og miljø men samtidig en god forretning for Solrød kommune. De øgede indtægter fra genanvendelse af organisk affald skal bruges på at skabe mere velfærd i Solrød.

Rengøringen skal være i top

02-10-2017
Rengøringskvaliteten spiller en vigtig rolle i vores sundhedsvæsen. Så du nullermænd sidst du var på sygehuset? Det gjorde jeg, og det er ikke i orden.


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online