Lærerne i Solrød opfordrer til kortere skoledage

17. marts 2016

Det er knap 2 år siden, folkeskolereformen trådte i kraft


Det er knap 2 år siden, folkeskolereformen trådte i kraft. Reformen har medført, at eleverne skal tilbringe en del flere timer i skolen end tidligere – danske elever har verdensrekord i antal timer i grundskolen viser den årlige statistiske opgørelse over undervisning og uddannelse i OECD, Education at a Glance 2015, der bygger på oplysninger om sidste skoleår, 2014/15.

Udvalgte lande:
Danmark: 10.040
Australien: 10.000
Spanien: 8.991
USA: 8.835
Holland: 8.640
Frankrig: 8.284
Norge: 7.856
Island: 7.616
Italien: 7.425
Tyskland: 7.345
Japan: 7.260
Sverige: 6.785
Korea: 6.410
Finland: 6.327
OECD-gennemsnit: 7.570

Understøttende undervisning, som var en af reformens nyskabelser, har vist sig ofte at være overordentlig vanskelig at gennemføre efter hensigten.

Lærerne i Solrød finder, det vil være en god idé at konvertere den understøttende undervisning til timer i fagene med 2 lærere eller 1 lærer og 1 pædagog i klasserne i meget større omfang, end det gøres i øjeblikket. Folkeskoleloven giver mulighed for det, og undervisningsminister Ellen Trane Nørby sendte i januar 2016 et "hyrdebrev" ud til alle kommunalbestyrelser, hvor hun i sin sprogbrug og i sine eksempler bløder op omkring den understøttende undervisning.

Hun skriver fx:
"Kommunerne har stor frihed i forhold til, hvordan de ønsker at tilrettelægge den understøttende undervisning. Det står kommunerne frit for at konvertere tid til understøttende undervisning til mere undervisning i fagene, hvis det findes mere hensigtsmæssigt. Den understøttende undervisning kan dog ikke fuldstændig afskaffes, da det er forudsat i folkeskoleloven, at den er der, men det vil være tilstrækkeligt, hvis eleverne kun har én lektion om ugen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling."

Især i indskolingen (0. – 3. klasse) ville det være godt for eleverne at få en lidt kortere skoledag. Vi oplever meget trætte og umotiverede elever sidst på skoledagen og mener, at timer med 2 lærere ville give større kvalitet i undervisningen.

Hvorfor beslutter skolelederne det så ikke bare? Byrådet i Solrød har givet dem kompetencen til at gøre det.

Der er et problem, som politikerne på Christiansborg ikke rigtig har tænkt på – eller slet ikke villet forholde sig til.

Hvis skoledagen gøres kortere i indskolingen, vil SFO´erne skulle åbne tidligere, og det betyder en øget udgift for skolerne. En kommune må ifølge loven ikke hæve forældrebetalingen til SFO som følge af, at skoledagen gøres kortere.

Vi er klar over, at Solrød Kommune som helhed har en anstrengt økonomi i øjeblikket pga. omstændigheder, som ikke har noget med skolereformen at gøre.

Vi håber dog alligevel, at Byrådet i Solrød vil kunne finde nogle ekstra penge til skolerne, så SFO´erne kan åbne lidt tidligere og vores yngste elever få en bedre undervisning og lidt kortere skoledag.

Ovenstående er udtalt af generalforsamlingen i Solrød Lærerforening d. 15. marts 2016.

Med venlig hilsen

Solrød Lærerforening
v/Hanne Rothausen Faurfelt
Kredsformand

Billede


Flere artikler

Strandens Hus er en gevinst for hele Solrød

21-03-2019
Strandens Hus bliver et stort aktiv for hele Solrød Kommune og i Socialdemokratiet er vi glade og stolte over, at det lykkedes at få Strandens Hus med i budgetaftalen for 2019.

Sundhedsvæsenet fodres med egen hale

18-03-2019
Den 6. februar 2019 oplyser Finansminister Kristian Jensen i et svar til Folketinget, hvorledes regeringens forslag til Sundhedsreform, som støttes af Dansk Folkeparti, er finansieret.

Ligestilling på dagsordenen

11-03-2019
I 52 pct. af alle danske virksomheder er der ingen kvinder i bestyrelsen

Fælles selskabsskat – ja tak!

04-03-2019
Multinationale selskaber skatteoptimerer naturligvis, og placerer overskud i de lande med den laveste selskabsskat.

Det nye center i Havdrup

03-03-2019
De nye borde/bænke-sæt

JERSIE

28-02-2019
Hvor er alle drømmene vi havde da vi flyttede hertil, hvor er idyllen, som ej mere er til?

Specialinstitutioner og Sundhedsreform

25-02-2019
En national plan er nødvendig

Månedsløn; 4,4 mio. kr.

18-02-2019
Er lønningerne for de bedst betalte topledere ved at stikke af fra resten af Danmark?


ANNONCERING solrodnyt.dk · Nyhedsbrevsolrodnyt.dk

Annoncering på solrodnyt.dk
Flere placeringsmuligheder
Fra 75 kr./uge

Book online


Nyhedsbrev

Flere end 6.100 modtagere pr. udgivelse
Mandag og/eller fredag
Fra 300 kr./uge

Book online